Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Čo robiť, ak nesúhlasím s rozhodnutím nemeckého daňového úradu (Bescheid)?

Pri spracovaní daňového priznania vychádzame z informácií a podkladov, ktoré nám naši klienti poskytli, v snahe uplatniť čo najviac výdavkov. Čím sú výdavky vyššie, tým viac znížia daňovú povinnosť a, naopak, navýšia tým daňový preplatok. Výsledkom spracovania priznania je predbežná kalkulácia dane.

Muž nie je spokojný s Bescheid rozhodnutím nemeckého daňového úradu

Skutočná výška daňového preplatku, resp. nedoplatku, je však klientovi oznámená až prostredníctvom oficiálnej daňovej kalkulácie, tzv. Bescheid-om, ktorú vystavuje príslušný nemecký daňový úrad.

Ak s týmto rozhodnutím nesúhlasíte, stále existuje možnosť jeho zmeny. Ani Bescheid teda nemusí byť konečným výsledkom spracovania vášho nemeckého daňového priznania.

Každý daňovník má právo sa voči tomuto rozhodnutiu odvolať, spravidla do jedného mesiaca od vystavenia, pokiaľ bolo rozhodnutie zaslané na nemeckú adresu. Daňovník, ktorý príjme rozhodnutie na zahraničnej adrese, teda napr. na Slovensku, má čas odvolať sa do dvoch mesiacov.

Nemecké daňové priznanie rýchlo a jednoducho

Naši daňoví agenti vám spracujú nemecké daňové priznanie rýchlo, bez chýb a s uplatnením všetkých bonusov a odpočítateľných položiek. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Oplatí sa odvolať?

Nemecké štatistiky ukazujú, že percento úspešnosti odvolania je vysoké. Až dve tretiny podaných odvolaní skončí v prospech daňovníka. Odvolať sa, samozrejme, môže každý, kto mal v danom roku skutočne tie výdavky, ktoré boli uplatnené v daňovom priznaní, a je schopný ich dokázať dôveryhodnými dokladmi.

Veľmi dôležité Od roka 2017 platí, že  doklady majú byť nemeckému daňovému úradu predložené vtedy, keď vás na to úrad vyzve. Preto vám odporúčame, aby ste si potrebné doklady k vašim výdavkom skopírovali a dôkladne ich uschovali pre prípad, že budú úradom vyžiadané.

Pripravte sa na možné situácie

Každý daňovník, ktorý sa rozhodne, že sa chce voči rozhodnutiu nemeckého daňového úradu odvolať, musí zvážiť viacero možných následkov.

Pri podaní odvolania môže dôjsť k nasledovným situáciám:

  • Ak sa odvoláte voči rozhodnutiu úradu, bude sa odznova kompletne prešetrovať celé vaše daňové priznanie. To znamená, že daňový úrad skontroluje opätovne každý jeden údaj v daňovom priznaní, a to aj ten, v ktorom sa mohla stať chyba vo váš prospech.
  • Ak je zrejmé, že pôvodné rozhodnutie úradu bolo vystavené vo váš neprospech, daňový úrad zmení toto rozhodnutie, vydá novú kalkuláciu a vaše odvolanie je tým vybavené.
  • Môže však nastať situácia, že daňový úrad zistí ďalšie chyby, ktoré budú vo váš neprospech. Potom však máte ešte šancu svoje odvolanie stiahnuť a právoplatnosť nadobudne to rozhodnutie, ktoré úrad vystavil ako prvé.

S odvolaním vám radi pomôžeme

Ak máte z podania odvolania rešpekt kvôli množstvu papierov, nemusíte sa obávať. Naša spoločnosť vybaví akúkoľvek korešpondenciu s nemeckým daňovým úradom za vás. Jednotlivo pristupujeme ku každému daňovníkovi, po preštudovaní prípadu spracujeme odvolanie a spolu s podpornými dokladmi ho zašleme na príslušný nemecký daňový úrad.

Zdroje: Finanztip.de, Steuern.de

Zdroj obrázku: Gpointstudio Freepik

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)