Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ako sa v Holandsku zdaňujú úspory a investície

Zdaniteľný príjem je v holandskom daňovom priznaní rozdelený do troch kategórií nazývaných boxy. Box 1 obsahuje príjem zo zamestnania, podnikania a prenájmu. Box 2 je príjem z akcií rôznych korporácií. Box 3 je príjem z úspor, investícií a z nehnuteľnosti, ktorá nie je primárnym rezidenčným sídlom.

V tomto článku sa budeme venovať kategórii (boxu) 3.

Čo je považované za úspory, investície a majetok v Holandsku

Majetok, ktorý je v rámci boxu 3 potrebné v Holandsku priznať, je:

  • nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza v Holandsku, a zároveň sa nepovažuje za hlavné bydlisko; je to napr. chata, chalupa, druhý dom alebo nehnuteľnosť ako investícia;
  • akcie, bankové vklady, bankové úspory, dlhopisy a cenné papiere; tento peňažný majetok sa týka finančných inštitúcii, ktorých manažment sídli, respektíve ich sídlo je v Holandsku;
  • práva na nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v Holandsku, napríklad práva na prenájom pôdy.

Čo znamená čistá hodnota majetku

Ide napríklad o hypotekárny úver, za ktorý bola nehnuteľnosť v Holandsku zaobstaraná. Rozdiel medzi hodnotou majetku a hodnotou záväzkov (napr. úverov) sa nazýva základ z úspor a investícií.

Nezdaniteľné minimum

Každý má nárok na nezdaniteľné minimum, ktoré bolo v roku 2020 hodnotu 30.846 € na daňovníka a 61.692 € na pár. V daňovom roku 2021 stúpla hodnota nezdaniteľného minima na aktíva na sumu 50.000 € na daňovníka a 100.000 € na pár.

Výpočet

podľa jednej z troch daňových tried, v ktorých sa najskôr určí hodnota podliehajúca zdaneniu. Kalkulácia je založená nie na reálnych ziskoch, ale na predpokladaných „fiktívnych“ ziskoch podľa určených daňových sadzieb.

Z aktív do hodnoty 50.000 € sa zdaňuje 1,898 %.

Z aktív v hodnote od 50.000 do 950.000 € sa zdaňuje 4.501 %.

Z aktív nad 950.000 € sa zdaňuje 5,69 %.

Hore uvedené percentuálne čiastky „fiktívneho“ výnosu sú v roku 2021 zdanené sadzbou vo výške 31%, v roku 2020 to bola daňová sadzba 30%.

Zdroje: belastingdienst.nl, expatax.nl, dutchnews.nl, deloitte.com, iamexpat.nl

Pracovali ste v Holandsku a prajete si podať vaše daňové priznanie bez chýb pri splnení všetkých zákonných podmienok? Neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám pomôžeme.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)