Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ako sa v Holandsku zdaňujú úspory, investície a majetok

Zdaniteľný príjem je v holandskom daňovom priznaní rozdelený do troch kategórií nazývaných boxy. Box 1 obsahuje príjem zo zamestnania, podnikania a prenájmu. Box 2 je príjem z úrokov vyšších ako 5 %. Box 3 je príjem z úspor, investícií a majetku.

V tomto článku sa budeme venovať kategórii (boxu) 3.

Čo je považované za úspory, investície a majetok v Holandsku

Majetok, ktorý je v rámci boxu 3 potrebné v Holandsku priznať, je:

  • nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza v Holandsku, a zároveň sa nepovažuje za hlavné bydlisko v Holandsku; je to napr. chata, chalupa, druhý dom alebo nehnuteľnosť ako investícia;
  • akcie, bankové vklady, bankové úspory, dlhopisy a cenné papiere; tento peňažný majetok sa týka finančných inštitúcii, ktorých manažment sídli, respektíve ich sídlo je v Holandsku;
  • práva na nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v Holandsku, napríklad práva na prenájom pôdy;
  • životné poistenie.

Čo znamená čistá hodnota majetku

Zdanenie úspor, investícií a majetku je v Holandsku založené na predpoklade, že pri ich vlastníctve vzniká hodnota. Táto hodnota je potom zdanená daňou z hodnoty. Základom, z ktorého sa výška dane z hodnoty vypočíta, je čistá hodnota majetku.

Hodnota majetku znížená o náklady je vypočítaná raz ročne, k 1. januáru.

Čistá hodnota majetku (capital) je rozdiel medzi hodnotou majetku a hodnotou záväzkov, za ktoré bol majetok nadobudnutý. Čistá hodnota majetku sa tiež určuje k 1. januáru. Záväzky, ktoré sa týkajú majetku, sa odpočítavajú od hodnoty majetku.

Ide napríklad o hypotekárny úver, za ktorý bol majetok v Holandsku zaobstaraný. Rozdiel medzi hodnotou majetku a hodnotou záväzkov (napr. úverov) sa nazýva základ z úspor a investícií.

Nezdaniteľné minimum

Každý má nárok na nezdaniteľné minimum, ktoré má v roku 2018 hodnotu 30.000 € na daňovníka a 60.000 € na pár. V daňovom roku 2019 stúpne hodnota nezdaniteľného minima na aktíva na sumu 30.360 € na daňovníka a 60.720 € na pár.

Výpočet

Od januára 2017 sa daň z hodnoty nad hranicou nezdaniteľného minima vypočítava podľa jednej z troch daňových tried. Aktíva do hodnoty 70.800 € sú zdaňované 0,6 %.

Aktíva v hodnote od 70.800 do 978.000 € sú zdaňované sadzbou 1,3 %.

Aktíva nad 978.000 € sú zdaňované 1,61 % sadzbou.

Zdroje: belastingdienst.nl, expatax.nl, dutchnews.nl, deloitte.com, iamexpat.nl

Pracovali ste v Holandsku a prajete si podať vaše daňové priznanie bez chýb pri splnení všetkých zákonných podmienok? Neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám pomôžeme.

Tento článok získal už 0 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)