Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ako si uplatniť výdavky na domácu pracovňu v nemeckom daňovom priznaní

Ak pracujete z domu a domáca pracovňa je stredobodom vašej profesijnej činnosti, môžu byť výdavky na ňu neobmedzene uznané ako daňový výdavok. Ak pre výkon profesijnej činnosti nie je k dispozícii žiadne iné pracovisko, môžu byť výdavky na domácu pracovňu uznané až do výšky 1 250,00 eur ročne.

Stredobod profesijnej činnosti

Túto možnosť môžu využiť pracovníci, ktorí pracujú výlučne len z domu. Ak ste sa so svojím zamestnávateľom dohodli, že väčšiu časť pracovného týždňa budete pracovať z domu, môžete si výdavky na prevádzkovanie pracovne odrátať z daní.

Žiadne iné pracovisko

Táto možnosť sa týka napríklad učiteľov alebo zamestnancov vonkajšieho servisu bez písacieho stola v škole, poprípade v kancelárii zamestnávateľa.

Výdavky na pracovňu sú uznávané len vtedy, ak je pracovňa priestorovo oddelená od ostatných častí bytu a daňovníkovi a jeho rodine ostáva dostatočný priestor pre ich privátne potreby bývania.

Dôležité indície na profesijné využitie miestnosti dáva jej vybavenie. V pracovni by sa nemali nachádzať žiadne predmety, podľa ktorých by sa dalo usudzovať, že priestor sa využíva na súkromný život. Ide napríklad o predmety ako sú televízor, hudobné nástroje, jediný telefón v byte, osobná literatúra, skrine na oblečenie, žehliaca doska, posteľ, šijací stroj, stroje na cvičenie, ostatné domáce spotrebiče, umelecké diela (ak neslúžia na reprezentačné účely), sedacia súprava (ak z pracovných dôvodov neslúži na usadenie prijatých hostí), lovecké zbrane a trofeje.

Priestory využívané na viacero účelov

V súčasnosti sa za pracovňu uznáva len miestnosť, ktorá je od ostatných častí bytu oddelená dverami alebo stenou. Ak ide len o pracovný kút, oddelený závesom alebo deliacou stenou, nepripustia daňové úrady žiadnu daňovú úľavu. V týchto prípadoch je daňový úrad dokonca oprávnený, žiadať pôdorys bytu alebo osobnú obhliadku pracovne. Ak sa pracovňa využíva aj ako sklad tovaru, je pre uplatnenie výdavkov rozhodujúce, ktorý druh využitia prevažuje.

Pracovňa využívaná viacerými osobami

Pri (manželských) pároch, ktoré si domácu pracovňu delia, teda ju využívajú obaja, vychádzal doteraz Spolkový finančný súd z toho, že nárok na výdavky vo výške 1.250,00 eur si má možnosť uplatniť v daňovom priznaní len jeden z nich.
Druhým rozhodnutím z 15.12.2016 súd svoje rozhodnutie zmenil. Týmto rozhodnutím si môžu všetci daňovníci, ktorí pracovňu využívajú, uplatniť plnú výšku výdavkov. Samozrejme, za predpokladu, že priestor spĺňa podmienky pre daňovo uznanú pracovňu.

Vyčíslenie nákladov na pracovňu

Aby ste vyčíslili náklady na pracovňu, musíte vypočítať percentuálny podiel miestnosti na celkovej výmere bytu. Toto je zároveň kľúč na rozdelenie celkových existujúcich nákladov na náklady na pracovňu a na náklady na ostatné časti bytu.

K pomerne odpočítateľným výdavkom patria výdavky ako sú nájom, úroky z úveru na budovu, oprava budovy, náklady na vodu, kanalizáciu a energie, náklady na čistenie a upratovanie, odvoz odpadu, daň z bytov a pozemkov, príspevky do združenia vlastníkov bytov, poistenie domov a bytov, právna ochrana, náklady na renováciu chodieb, schodišťa a pod.

K celkovo odpočítateľným výdavkom možno zaradiť napríklad výdavky na renováciu pracovne a náklady na vybavenie miestnosti napríklad regálmi, písacím stolom, pracovnou stoličkou, tapetami, kobercami, záclonami, závesmi, lampami a podobne.

Potrebujete môcť so spracovaním nemeckého daňového priznania a s uplatnením výdavkov na pracovňu? Obráťte sa na nás.

 

Zdroje: steuertipps.de a finanztip.de

Tento článok získal už 0 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)