Vrátenie daní z Nemecka

Získajte dane z Nemecka naspäť online

Rovnako ako na Slovensku, či v ktorejkoľvek inej krajine Európskej únie, tak aj v Nemecku je váš každomesačný príjem znižovaný o daňové preddavky. Po ukončení daňového roka môžete získať naspäť časť (niekedy aj plnú výšku) odvedených daňových preddavkov - podaním nemeckého daňového priznania, resp. podaním žiadosti o vrátenie daní z Nemecka.

O vrátenie daní z Nemecka môžete požiadať štyri roky spätne, teda za roky 2019, 2018, 2017 a 2016. Stačí, aby ste vyplnili krátky online formulár a preplatok daní pre vás získame bezpečne a jednoducho.

Výška daňových odvodov pre rok 2019:

Ročný príjem (slobodní) Ročný príjem (ženatí) Daňová sadzba
do 9 168 € do 18 336 € 0 %
od 9 169 € do 14 254 € od 18 336 € do 28 508 € 14-24 %
od 14 255 € do 55 960 € od 28 509 € do 111 920 € 25-41 %
od 55 960 € od 111 920 € 42 %

Nezdaniteľné minimum v Nemecku

Nezdaniteľné minimum má zaistiť existenčné minimum daňovníka. Preto zdaniteľný príjem do výšky nezdaniteľného minima nepodlieha zdaneniu. To znamená, že je oslobodený od zdanenia. Pre daňový rok 2019 predstavuje nezdaniteľné minimum v Nemecku pre slobodných daňovníkov sumu 9 168,00 eur a pre ženatých dvojnásobok, teda 18 336,00 eur.

Nárok na vrátenie daní z Nemecka vám pravdepodobne vznikol ak

  • ste nepracovali v Nemecku počas celého zdaňovacieho obdobia (od 1. 1. do 31. 12.), ale len časť roka
  • nemali ste žiaden príjem mimo Nemecka, alebo váš príjem mimo Nemecka sa nachádza pod hranicou ¾ nezdaniteľného minima v Nemecku
  • ste boli zamestnaní len na polovičný pracovný úväzok
  • ste ženatý
  • ste za prácou dochádzali, alebo ste mali iné výdavky súvisiace s dosiahnutím príjmu v Nemecku
  • ste počas daňového roka zmenili zamestnanie
  • boli ste zaradený a zdaňovaný v daňovej triede 6.

Daňové výdavky

Nemecko umožňuje znížiť daňovú povinnosť a zvýšiť sumu vrátených daní množstvom odpočítateľných položiek - daňových výdavkov. Jedná sa napríklad o cestovné výdavky, výdavky súvisiace s vedením dvojitej domácnosti - doppelte Haushaltsführung (platba nájmu v Nemecku), platba poistného, výdavky na pracovné oblečenie, náradie, zdravotnú starostlivosť v Nemecku a iné.

Kedy požiadať o vrátenie daní z Nemecka

Čas na podanie nemeckého daňového priznania máte 4 roky. Ak ste však boli zaradený a zdaňovaný v daňovej triede 3, 4, 5 alebo 6, alebo ste poberali náhradu mzdy vyššiu ako 410,00 eur ročne, máte povinnosť si nemecké daňové priznane podať a to do 31. júla nasledujúceho roka.

Podať daňové priznanie a požiadať o vrátenie daní z Nemecka môžete však každý rok vždy po skončení daňového roka. Daňový rok končí v Nemecku 31. decembra. Do konca februára nasledujúceho roka vám nemecký zamestnávateľ vystaví nemecké ročné zúčtovanie, tzv. Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung, podáte si slovenské daňové priznanie a tak získate formulár EU/EWR, ktorý je povinnou prílohou k nemeckému daňovému priznaniu.

Formuláre k vráteniu daní z Nemecka

K vráteniu daní z Nemecka slúži vyššie spomínaný formulár Lohnsteuerbescheinigung (súhrn ročných príjmov a odvedených daní), prípadne posledná výplatná páska od každého zamestnávateľa. 

Ak formulár Lohnsteuerbescheinigung alebo výplatnú pásku z akýchkoľvek dôvodov nemáte, po prijatí vašej žiadosti ich od nemeckého zamestnávateľa vyžiadame.

Keď už máte všetko toto k dispozícii, potom potrebujete už len naše registračné formuláre. Tie vám zašleme po vyplnení krátkeho online formulára. Po vyplnení vás obratom kontaktujeme a začneme pracovať na vašej žiadosti. Náš zamestnanec vám zároveň poskytne konzultáciu a vysvetlí prípadné nejasnosti.

Cena

len 12,9 %* z vrátenej sumy

minimálny poplatok: 49 €*

* ceny sú uvedené bez DPH. K finálnej sume bude pripočítaná DPH 20%.

Chcem vrátiť dane z Nemecka

alebo zavolajte

051 321 5211

TIP

Ak ste boli zaradený do daňovej triedy 3, väčšinou to predpokladá spoločné zdanenie manželov v Nemecku. Odporúčame vám, aby ste sa na to pripravili. Podajte si obaja riadne daňové priznanie na Slovensku a požiadate o potvrdenie EU/EWR pre oboch manželov.