Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ako uhradiť nedoplatok na federálnych daniach na americkom daňovom úrade

Ak ste pracovali v USA cez program Work and Travel, pri podaní federálneho daňového priznania za rok 2018 ste s najväčšou pravdepodobnosťou zistili, že aj vám vznikol nedoplatok na daniach.

Došlo k tomu z dôvodu daňovej reformy prezidenta Donalda Trumpa, ktorej dôsledkom je zrušenie nezdaniteľného minima v USA od roku 2018. Väčšina zamestnávateľov však na túto zmenu nebola pripravená, a preto preddavky daní v roku 2018 odvádzala tak, ako v predchádzajúcich rokoch. Následkom toho vám pravdepodobne zrážali dane v nižšej sume, ako mali (daňová povinnosť je približne 10 až 12 % z príjmu v závislosti od výšky príjmu).

Ak aj vám vznikol nedoplatok na daniach, je potrebné ho uhradiť do 15. apríla nasledujúceho roka, aby vám potom neboli účtované sankcie za neskorú úhradu. Platí to aj v prípade, že si žiadate o predĺženie lehoty na podanie federálneho daňového priznania.

Úhrada nedoplatku cez bankový účet v USA

Americký daňový úrad (IRS) uvádza niekoľko spôsobov úhrady nedoplatku.

Ak máte bankový účet v USA, nedoplatok môžete uhradiť dvoma spôsobmi:

  • Prostredníctvom
    IRS Direct PayTento systém je prístupný v obmedzenom časovom režime:

Po – So: 00:00-11:45 východného času (ET) (Na Slovensku od 6:00 do 17:45),Ne: od 07:00 do 11:45 ET (na Slovensku od 13:00 do 17:45).

  • Prostredníctvom Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS), kde je potrebné sa najprv zaregistrovať (enroll). Po registrácii vám bude zaslaný list, ktorý bude obsahovať informácie potrebné na uskutočnenie platby. Tento spôsob považuje IRS za najbezpečnejší, ale je zdĺhavejší keďže musíte čakať na list.

Úhrada nedoplatku bankovou kartou k slovenskému bankovému účtu

Ak bankový účet v USA nemáte, najlepší spôsob úhrady nedoplatku je platba prostredníctvom vašej kreditnej alebo debetnej karty k bankovému účtu na Slovensku (alebo v inej krajine mimo USA).

 

Existuje niekoľko spôsobov úhrady nedoplatku pomocou kreditnej či debetnej karty

 

1. Prostredníctvom Official Payments.

Poplatok za úhradu sú 2,00 USD pri platbe debetnou kartou a 1,99 % z výšky nedoplatku pri platbe kreditnou kartou (minimálny poplatok 2,50 USD).

2. Prostredníctvom Pay1040.

Poplatok za úhradu je 2,58 USD pri platbe debetnou kartou a 1,87 % z výšky nedoplatku pri platbe kreditnou kartou (minimálny poplatok 2,59 USD).

3. Prostredníctvom Pay USA Tax.

Poplatok za úhradu je 2,55 USD pri platbe debetnou kartou a 1,96 % z výšky nedoplatku pri platbe kreditnou kartou (minimálny poplatok 2,69 USD).

Úhrada nedoplatku cez banku na Slovensku

 

Nedoplatok na federálnych daniach v USA je možné uhradiť aj priamo vo vašej banke. Budete k tomu potrebovať formulár s názvom Same Day Worksheet, ktorý nájdete na tomto odkaze. Formulár je potrebné vytlačiť, vyplniť podľa inštrukcií a následne s ním zájsť do banky.

 

Na vyplnenie formulára budete potrebovať nasledujúce údaje

 

• IRS account number (číslo účtu) – 20092900IRS,
• IRS account RTN (Routing Transit Number) / ABA (American Banking Association) Number – 091036164 US TREAS SINGLE TX
Úhrada nedoplatku v banke je však komplikovaná a nie vždy ju banky vedia spracovať.

Všetky spôsoby úhrady sú odporúčané americkým daňovým úradom (IRS) ako bezpečné a po úhrade online vám systém vygeneruje referenčné číslo, ktoré je potrebné potom uchovať pre prípad potreby. Tiež vám bude zaslaný email s potvrdením o vykonaní platby.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)