Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ako urýchliť prijatie daňového preplatku z Rakúska

Občas je ťažké pochopiť, prečo rakúsky daňový úrad žiadosť dvoch kolegov, ktorí požiadali o vrátenie daní z Rakúska v rovnaký čas, v rovnakom čase aj nespracuje.

Stáva sa to preto, že dĺžka spracovania žiadosti závisí od konkrétneho daňového úradu. Priemerne trvá rakúskemu daňovému úradu spracovanie žiadosti o vrátenie daní z Rakúska 4 až 6 mesiacov.

Našou prioritou a cieľom je promptné vybavenie žiadostí našich klientov, neustále sa preto snažíme naše služby zlepšovať a hľadať nové riešenia a odpovede na otázky týkajúce sa žiadostí o refundácie daní našich klientov.

FinanzOline

Jedna z možností ako urýchliť spracovanie vašej žiadosti o vrátenie daní z Rakúska je spracovanie prostredníctvom FinanzOnline. Ide o elektronický portál, ktorý v súčasnosti umožňuje spracovanie refundačnej žiadosti z Rakúska online.

Viac ako 4 milióny osôb využívajú v súčasnosti FinanzOnline. Ide o najdôležitejší vládny elektronický portál finančnej správy v Rakúsku, ktorý je k dispozícii bez ohľadu na čas, a na jeho využívanie nie je potrebný žiaden špeciálny softvér.

Výhody elektronického portálu finančnej správy v Rakúsku

FinanzOnline predstavuje okrem iného aj rýchlejšie spracovanie refundačnej žiadosti. Tiež skracuje čas vyplatenia daňového preplatku. Jedným klikom myšky umožňuje okrem toho získať vaše chýbajúce podklady, ktoré sú nevyhnutné pri spracovaní žiadosti o vrátenie daní z Rakúska.

Ďalej poskytuje možnosť kontroly podkladov, ktoré poskytol zamestnávateľ rakúskemu daňovému úradu, a v neposlednom rade umožňuje kontrolu stavu spracovania žiadosti o vrátenie daní z Rakúska.

96 % spokojných používateľov FinanzOnline uvádza ako najväčšiu výhodu ušetrenie času pri vybavení svojich žiadostí. Medzi ďalšie výhody patrí:

  • urýchlenie spracovania vašej žiadosti rakúskym daňovým úradom (cca 2 – 3 mesiace namiesto 4 – 6 mesiacov)
  • elektronická komunikácia s rakúskym daňovým úradom
  • neobmedzený prístup k všetkým potrebným dokladom na jednom mieste

Pri získaní prístupu do FinanzOnline vám radi a ochotne pomôžeme, neváhajte sa na nás obrátiť.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)