Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ako získať čo najviac daní z Írska

Írsky daňový systém odmeňuje tých, ktorí v tejto krajine pracujú. Môžu si uplatniť rôzne daňové úľavy znižujúce dane, vrátane výdavkov na zdravotnú starostlivosť a poplatkov za štúdium.

Zaplatíte dva typy daní v Írsku – Tax (PAYE) a USC

V Írsku zamestnávateľ zo mzdy zráža a odvádza štátu preddavky na dva typy daní z príjmov zamestnancov – označované ako Tax (PAYE) a USC (Universal Social Charge). Obidve dane nájdete vo výplatných páskach a uvedené sú aj vo formulároch P45 a P60 vystavených do konca roka 2018. Od začiatku roka 2019 írski zamestnávatelia formuláre P45 a P60 nevystavujú. Nárok na vrátenie daní sa posudzuje pre PAYE aj USC. Dane môže vrátiť zamestnávateľ v mzde na konci roka alebo írsky daňový úrad na základe žiadosti o vrátenie daní.

Daňový úrad vracia obe dane v jednej sume buď prevodom na bankový účet alebo šekom. Detailný výpočet daní na vrátenie nájdete v daňovej kalkulácii (formulár P21) po prihlásení do svojho osobného online účtu MyAccount.

Tax (PAYE)

Základná daň Tax alebo PAYE (Pay As You Earn) v Írsku je 20% do stanovenej výšky hrubého príjmu a príjem nad túto hranicu sa zdaňuje vyššou sadzbou dane 40%. Hranica hrubého ročného príjmu pre 20% daň sa každý rok mení. Pre rok 2019 je to 35 300 eur pre samostatne žijúcu osobu a 44 300 eur pre osobu žijúcu v partnerskom zväzku (manželstvo, registrované partnerstvo, pričom príjem má len jeden z partnerov). Z príjmov do tejto hranice sa platí daň 20% a nad túto hranicu 40%. Práve pri Tax (PAYE) je možné uplatniť daňové úľavy Tax Credits a Tax Reliefs.

USC – daň namiesto odvodov

USC (Universal Social Charge) je daň z príjmu, ktorá bola zavedená v roku 2011 ako náhrada za dovtedajšie povinné odvody (PRSI). Táto daň sa platí len ak je hrubý ročný príjem vyšší ako 13 000 eur (táto hranica príjmu pre USC platí od roku 2016). Ak vám zamestnávateľ zrážal preddavky na USC, ale v danom roku váš príjem napokon neprekročil hranicu 13 000 eur, daň USC Vám vrátia v celej výške. Sadzby pre výpočet USC za posledných 5 rokov nájdete na Revenue.ie.

Rozdiel medzi Tax Credits a Tax Reliefs

Tieto dva typy daňových výhod sú najviac rozšírené. Je však rozdiel v tom, ako ovplyvňujú výslednú daň. Tax Reliefs sa odpočítajú od hrubého ročného príjmu. Následne sa z výsledného príjmu vypočíta daň – Tax (PAYE) 20%, resp. 40%. A až od takto vypočítanej dane sa odpočítavajú Tax Credits. Ak je výsledok nižší ako Tax (PAYE) zaplatená, daňový úrad rozdiel vráti.

Tax Reliefs

Tax Reliefs, niekedy označované aj ako Tax Allowances, sa odpočítavajú od hrubého príjmu a teda znižujú príjem, z ktorého sa daň vypočíta. Tax Reliefs nie sú priznávané automaticky. Je potrebné o ne požiadať írsky daňový úrad (Revenue) a zdokladovať nárok.

Najviac využívané Tax Reliefs v Írsku (2019)

Medical Expenses (výdavky na zdravotnú starostlivosť)

  • ročný limit nie je stanovený
  • odpočítať sa dajú z hrubého príjmu pre základnú daň 20%
  • výdavky na bežnú zdravotnú starostlivosť služby a za lieky, nepreplatené poisťovňami

Third-level student fees (poplatky za štúdium)

  • maximálne 7000 Eur/rok
  • maximálne za 4 roky
  • platí aj pre štúdium cudzieho jazyka a pre štúdium v IT oblasti
  • odpočítať sa dá z hrubého príjmu pre základnú daň 20%

Tax Credits

Tax Credits sú medzi ľuďmi pracujúcimi v Írsku asi najpopulárnejšia forma znižovania daňovej povinnosti. Tax credit je vlastne to isté, čo daňový bonus na Slovensku. Jeho význam spočíva v tom, že pri splnení určitých podmienok štát odpustí časť dane tak, že sa od dane vypočítanej z hrubého príjmu odrátajú sumy Tax Credits. A ak zamestnávateľ zrazil na daniach viac ako mal, štát rozdiel vráti ako tzv. vrátené dane.

Daňové bonusy majú platnosť celý rok. Niektoré sa uplatňujú automaticky, o iné je potrebné požiadať, napr. prostredníctvom osobného online účtu MyAccount.

Najviac využívané Tax Credits (2019)

Single Person Child Carer Credit 1650 eur (ak je daňovník žije sám)
Married Tax Credit 3300 eur (manželia, registrovaní partneri)
Employee Tax Credit max. 1650 eur (zamestnanecký daňový bonus)
Home Carers Tax Credit max. 1500 eur (opatrovanie príbuzného)

 

Nároky na Tax Reliefs a Tax Credits je možné uplatniť aj dodatočne, ale len za posledné 4 roky. 

Kompletný zoznam daňových sadzieb a úľav pre Tax (PAYE) nájdete na tomto odkaze.

O vrátenie daní z Írska požiadajte

Požiadať o vrátenie daní z Írska sa oplatí najmä ak ste z Írska odišli v priebehu roka. Žiadosť o vrátenie daní môže vrátiť dane vo výške niekoľkých stoviek až tisícov eur. Výška vrátených daní závisí od viacerých faktorov, preto je potrebné každú žiadosť posúdiť individuálne. Ak si neviete s vrátením daní z Írska poradiť sami, radi vám pomôžeme.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)