Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Bankové účty – nemecká kontrola

Vlastníci zahraničných bankových účtov majú len malé šance uprieť nemeckému daňovému úradu informácie o svojich účtoch. Bankové údaje budú totiž odteraz poskytované daňovým úradom automaticky.

Rozdiely v nahlásených kontách

Od septembra 2017 dostanú mnohí platitelia daní poštu od svojho nemeckého daňového úradu. Listom ich nemecký daňový úrad požiada doplniť, respektíve potvrdiť ich číslo bankového účtu vo forme IBAN, BIC kód, názov a adresu banky a meno majiteľa účtu.

Právnym východiskom tohto postupu je Multilaterálna dohoda kompetentných orgánov o výmene daňových informácií o finančných účtoch na účely správy daní, ktorú podpísalo 51 štátov 29. októbra 2014 v Berlíne.

Zákon okrem iného stanovuje pre finančné inštitúcie postupy identifikácie oznamovaných účtov a získanie informácií o ich majiteľoch.

Za dverami je revolúcia

Od septembra 2017 budú prvýkrát daňové úrady zasielať domácim štátom zahraničných daňovníkov kontrolné oznámenia o kapitálových výnosoch. To znamená, že ak nebudú súhlasiť kapitálové výnosy zo zahraničných kont uvedené v daňovom priznaní s bankovými údajmi, nemecká finančná správa odteraz dostane informácie od zahraničných daňových úradov automaticky.

Rozhodujúcim dátumom bol 31.12.2015

Prvá automatická výmena informácií sa uskutoční 30. septembra 2017.

Bude zahŕňať aj údaje o kontách, ktorá existovali už koncom roka 2015. Bankové inštitúcie musia od 31. decembra 2015 evidovať starý zostatok bankových kont a od 1. januára 2016 zisťovať pri nových klientoch daňové sídlo (tzv. daňovú rezidenciu).

Pre daňové subjekty, či už právnické alebo fyzické osoby, to znamená, že finančné inštitúcie, ktoré v týchto krajinách držia na účtoch ich finančné prostriedky, budú musieť monitorovať daňovú rezidenciu svojich klientov a nahlasovať lokálnym orgánom štátnej správy informácie o ich aktívach. Tie ich posunú daňovým orgánom v krajine, v ktorej majú subjekty daňovú rezidenciu.

Čo sa ohlasuje nemeckému daňovému úradu

Nemeckému daňovému úradu sa oznamujú tieto údaje

 1. číslo bankového účtu,
 2. meno,
 3. adresa majiteľa účtu,
 4. identifikačné číslo,
 5. dátum a miesto narodenia majiteľa účtu,
 6. adresa miesta trvalého alebo iného pobytu alebo adresa sídla majiteľa účtu,
 7. zostatok na oznamovanom účte ku koncu kalendárneho roku,
 8. úroky,
 9. dividendy,
 10. príjmy z určitých poistných zmlúv,
 11. iné výnosy, aktíva na účtoch, tržby z predaja finančného majetku.

Na tejto výmene dát sa zúčastňuje spolu 53 krajín z celého sveta, vrátane Slovenska.

Zdroj: buhl.de

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)