Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Bicyklovali by ste sa v Nemecku za 900 eur?

Cestovné náklady, ktoré sú spojené s dochádzkou na pracovisko, si obyvatelia Nemecka dokážu „odpočítať od dane“. Pomocou týchto nákladov dokážu znížiť svoj základ dane a to sa pozitívne odráža na výške daňového preplatku.

Nemecko je obrovská krajina a jeho obyvatelia sú zvyknutí za svojou prácou dochádzať. Často je pracovisko od domova vzdialené aj niekoľko desiatok kilometrov.

Ale prečo je to tak? Oplatí sa im to? Aj to sú otázky, ktoré vám môžu preblesnúť hlavou.

Uplatenenie nákladov v nemeckom daňovom priznaní

Na otázku prečo existuje viacero odpovedí.

Jednou z nich je to, že dochádzanie do zamestnania sa dá uplatniť v daňovom priznaní.

Na otázku či sa im to oplatí, je odpoveď jednoduchšia.

Cestovné náklady, ktoré sú spojené s dochádzkou na pracovisko, si obyvatelia Nemecka dokážu „odpočítať od dane“. Teda aby sme boli presnejší v definícii, tak pomocou týchto nákladov dokážu znížiť svoj základ dane a to sa pozitívne odráža na výške vrátených daní z Nemecka.

Cestovné ako odpočítateľná položka

Ak ste pracovali v Nemecku a dochádzali za prácou, teda bývali ste inde ako bola adresa vášho zamestnania, tak máte rovnané právo uplatniť si odpočítateľnú položku na cestovné ako aj občania Nemecka.

Pritom je jedno, či do práce dochádzate autom, motorkou, bicyklom alebo dokonca aj peši.
Áno, počujete správne, dokonca aj peši.

Podmienkou je len to, že daňovému úradu dokážete zdokumentovať fakt, ako často (počet dní) a ako ďaleko (počet km) ste dochádzali do práce. Nájomnou zmluvou dokážete zdokladovať váš pobyt v Nemecku.

Tu by niekto mohol namietať, že ste v Nemecku predsa museli byť, keďže ste tam dosiahli príjem. Ale pozor, daňový úrad Finanzamt uznáva len to, čo je dôveryhodne preukázané.

Výška zníženie základu dane

Pýtajte si teda zmluvu o nájme, potvrdenie o zaplatení za ubytovanie alebo len písomné potvrdenie o ubytovaní.

Trocha byrokracie sa totiž vypláca. Za každý zdokladovaný kilometer máte nárok na zníženie základu dane o 30 centov. Myslíte, že je to málo?

Ak ste napríklad denne do práce cestovali 15 km a odpracovali 200 dní, malou násobilkou sa dostaneme k sume 900,00 eur. Presne o takúto sumu sa zníži váš základ dane. Pozor, ešte to nie je samotná daň.

Ale aj takéto náklady vám pomôžu ušetriť desiatky, ba dokonca niekedy aj stovky eur na samotnej dani.

Náš tip

Veďte si pracovný (cestovný) denník. Zapisujte si presne počet dní, ktoré ste v priebehu zamestnania odpracovali a počas ktorých ste cestovali do práce. Pritom si zvlášť zapisujte dni, počas ktorých ste mali voľno, dovolenku alebo PN.

Na konci mesiaca, po skončení zamestnania alebo na konci roka si tento denník nechajte potvrdiť u svojho zamestnávateľa.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)