Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Bitcoin a daňové priznanie v Nemecku

Pri obchodovaní s menou Bitcoin a inými kryptomenami bolo možné v posledných mesiacoch zaznamenať zisky. Ako sa však tieto zisky zdaňujú? A čo to znamená pre vaše nemecké daňové priznanie? Odpovede nájdete v tomto článku.

Bitcoin a daňové priznanie v Nemecku

Nemecká finančná správa objasnila, že Bitcoiny môžu byť predmetom osobného obchodovania. To znamená, že ak sa Eurá zamenia za Bitcoiny, obstará sa tým hospodársky majetok. Preto je potrebné bezpodmienečne zaznamenať dátum obstarania, cenu obstarania a obstarané množstvo pre účely nemeckého daňového priznania.

Ak sa Bitcoiny do jedného roka od kúpy opätovne predajú, to znamená zamenia sa opäť za Eurá, je potrebné zisky z predaja vo vašom daňovom priznaní v plnej výške ako Iné výdavky (Sonstige Einkünfte) zdaniť a to individuálnou daňovou sadzbou k dani z príjmu. Predaj Bitcoinov sa môže uskutočniť aj tým spôsobom, že vlastník za tovary a služby zaplatí práve touto kryptomenou.

Nechajte si spracovať žiadosť o vrátenie daní zo zahraničia u odborníkov v TJ-Legal.

Zisk predstavuje rozdiel medzi predajnou cenou a cenou, za ktorú boli Bitcoiny obstarané vrátane výdavkov súvisiacich s ich obstaraním a držbou. Daň z finančnej náhrady sa na nich nevzťahuje, keďže sa z daňového pohľadu nejedná o kapitálový majetok.

Tento zisk zostáva nezdaniteľný, ak sa nachádza pod ročnou hranicou 600,00 eur. Straty môžu byť vzájomne započítané len so ziskami z predaja v tom istom roku, alebo uplatnením straty v minulom a/alebo nasledujúcich rokoch. Tieto obchody je potrebné uviesť v prílohe SO alebo KAP nemeckého daňového priznania.

Veľmi dôležité Ak sa predaj Bitcoinov uskutoční po uplynutí 12-tich mesiacov od ich obstarania, sú zisky úplne oslobodené od dane a straty daňovo nepodstatné.

Podľa spolkového ministerstva financií nie sú Bitcoiny síce zákonným platidlom, ale predsa predstavujú „osobné peniaze“ a preto sú oslobodené od dane z pridanej hodnoty. Aj Európsky súdny dvor rozhodol, že na zámenu virtuálnych mien nepripadá žiadna daň z pridanej hodnoty.

Ak však človek dosiahne  z týchto obchodov úroky, tie už podliehajú dani z finančnej náhrady. Úroky môžu vzniknúť napríklad vtedy, keď Bitcoiny požičiate niekomu vo forme úveru, alebo ich prepožičiate na burzách iným obchodníkom, aby s nimi obchodovali. Ak sa z Bitcoinových vkladov dosiahnu minimálne v jednom roku úroky, vtedy sa špekulačná lehota (minimálna doba držby) predlžuje z jedného roka na desať rokov.

Pri individuálnom investorovi, ktorý najmä v priebehu jedného roka uskutoční rozsiahle obchody, vzniká nebezpečenstvo zaradenia do podnikateľskej činnosti. Ani v tomto prípade potom neplatí špekulačná lehota jedného roka, po ktorej nasleduje oslobodenie ziskov od zdanenia.

 

Zdroje:
https://www.buhl.de/steuernsparen/bitcoins-und-steuer/
https://www.winheller.com/bankrecht-finanzrecht/bitcointrading/bitcoinundsteuer.html
https://www.finanzgefluester.de/kryptowaehrungen-in-der-steuererklaerung-so-traegst-du-es-ein/
https://www.steuererklaerung.de/ratgeber-steuern/bitcoin

 

 

Požiadať o vrátenie daní z Nemecka sa určite oplatí. Daňový preplatok môžete získať až 4 roky spätne. Viac info.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)