Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Búranie mýtov o daňovej triede číslo 3 v Nemecku

Pri komunikácii s klientmi sa často stretávame s tvrdením, že v daňovej triede číslo 3 sa musí platiť menej daní. Toto tvrdenie je len polovičná pravda.

Daňová trieda číslo 3 znamená to, že si daňovník čerpá daňové zvýhodnenia ako napríklad nezdaniteľné minimum na seba, manželku a prípadne aj deti už v priebehu roka.

Uplatnenie daňovej triedy číslo 3 však so sebou prináša aj povinnosť podať daňové priznanie. Hlavným dôvodom je to, že daňový úrad musí preskúmať, či daňové zvýhodnenia čerpané v priebehu roka boli v súlade s predpismi a skutočnosťou. Napr.:

  1. aká bola výška predpokladaného a skutočného príjmu dosiahnutého mimo Nemecka,
  2. či sa počas roka nezmenil počet nezaopatrených detí,
  3. aká bola výška príjmov manželky/manžela dosiahnutých mimo Nemecka,
  4. aký bol počet odpracovaných dní v Nemecku a mimo Nemecka
  5. a či nenastali iné špecifické situácie – choroby, dovolenky, nezamestnanosť a pod.

Nevýhoda daňovej triedy číslo 3

Pri prideľovaní daňovej triedy č. 3 sa vychádza z predpokladov, ktoré nemusia byť vždy naplnené. V niektorých prípadoch môže teda dôjsť k daňovému nedoplatku.

Náš tip

Daňová trieda číslo 3 neznamená, že celkovo budete platiť nižšiu daň. Áno, daňový úrad vám zníži preddavky, teda zálohu na daň z príjmu, ale samotnú daňovú povinnosť vám stanoví až po podaní ročného daňového priznania. A vtedy po spätnom zúčtovaní môže niekedy dôjsť aj k daňovému nedoplatku. Buďte preto opatrní pri zmene daňovej triedy.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)