Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Čakáte dieťa a neviete, či máte nárok na Mutterschaftsgeld? Poradíme vám.

Nárok na Mutterschaftsgeld, alebo materskú dávku v Nemecku, závisí od toho, či ste boli zamestnaná v čase začiatku tzv. Mutterschutzfrist, teda ochrannej lehoty pre tehotné ženy a tiež od toho, akým spôsobom ste poistená.

Ak máte uzatvorený pracovný pomer na plný, alebo aj čiastočný úväzok a ste povinne, alebo dobrovoľne poistená v zákonnom zdravotnom poistení, máte počas materskej dovolenky nárok na materskú dávku.

V prípade, že ste poistená súkromne, od zdravotnej poisťovne Mutterschaftsgeld nedostanete. Dostanete však od spolkovej poisťovne, tzv. Bundesversicherungsamt, jednorázovú platbu až do výšky 210 €. Máte ale nárok aj na dotáciu od svojho zamestnávateľa a to vám v konečnom dôsledku prinesie takmer rovnaký objem peňazí, ako keby ste boli poistená zákonne.

Pozor! Ak ste poistená len prostredníctvom rodinného poistenia cez manžela a nie ste zamestnaná, materská dávku zo zdravotného poistenia nezískate.

V prípade, že už ste na rodičovskej dovolenke a otehotneli ste krátko po narodení predchádzajúceho dieťaťa a časové obdobie ochrannej lehoty pre tehotné ženy sa prekrýva s rodičovskou dovolenkou, máte rovnako nárok na poberanie materskej dávky v sume 13 € na deň. V tomto prípade však zamestnávateľ neplatí už žiadnu dotáciu. Existuje ale možnosť „zrušiť“ prvú rodičovskú dovolenku a nárok sa týmto môže obnoviť. V prípade, že zamestnávateľovi oznámite, že svoju rodičovskú dovolenku prerušujete dňom začiatku materskej dovolenky a zamestnávateľ súhlasí, môžu vám byť zvyšné dni prvej rodičovskej dovolenky pripočítané dodatočne a bude to pre vás finančne výhodné.

Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba a ste súkromne poistená, môžete poberať materskú dávku iba vtedy, ak ste uzavreli súkromné denné nemocenské poistenie, alebo tzv. Krankentagegeldversicherung. Výška tohto príspevku potom zodpovedá sume príspevku, na ktorom ste sa s vašou poisťovňou dohodli.

Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, ste poistená zákonne a máte nárok na nemocenské dávky, máte tým pádom nárok aj na dávky materské. Toto oprávnenie na nemocenské dávky však musí byť vydané minimálne 42 dní pred očakávaným dátumom narodenia vášho dieťaťa. Výška nemocenskej dávky pre samostatne zárobkovo činné osoby je 70% čistej mzdy, čo približne zodpovedá aj výške vašej prípadnej materskej dávky.

V prípade, ak ste nezamestnaná, ale máte nárok na dávky v nezamestnanosti (tzv. Arbeitlosengeld) máte nárok aj na materskú dávku. Avšak v prípade, že ste nezamestnaná ale nevznikol vám nárok na dávky v nezamestnanosti, nemáte nárok ani na materské dávky ani na jednorazovú platbu od spolkovej poisťovne.

Čo je to „Mutterschutzfrist“ (ochranná lehota), kedy začína a ako dlho trvá?

Na tehotné ženy sa vzťahujú osobitné nariadenia o ochrane materstva. Mimo iného, to zahŕňa aj tzv. Muterschutzfrist, alebo obdobie pred pôrodom a istý čas po ňom. Ide o obdobie 6 týždňov pred pôrodom a 7 týždňov po narodení dieťaťa. Už počas tohto obdobia má žena nárok na vyplácanie materskej dávky.

Aby ste však mohli materskú dávku poberať, musíte podať žiadosť na jej vyplácanie, a to ako zdravotnej poisťovni, tak u svojho zamestnávateľa.

Koľko dostanem a aká je výška mojej materskej dávky?

Materská dávka predstavuje náhradu vašej mzdy. Počas Mutterschutzfrist, teda 6 týždňov pred pôrodom a 8 týždňov po ňom, by ste na svoj účet mali dostať presne toľko, koľko predtým. V tomto období dostanete teda materskú dávku, ktorá sa rovná vášmu mesačnému príjmu očistenému o odvody, teda ide o sumu vo výške vášho čistého príjmu. Materská v Nemecku sa skladá z materského príspevku poisťovne a zamestnávateľského príspevku.

Obdobie na posúdenie výšky celkových materských dávok je vždy posledné 3 mesiace, v ktorých ste dostávali svoj riadny plat.

Zdravotná poisťovňa vypláca materskú dávku vo výške maximálne 13 € na jeden kalendárny deň. V prípade, že ste zarobili viac ako 13 € / deň (cca 390 € / mesačne) počas troch mesiacov pred materskou dovolenkou, zamestnávateľ musí doplatiť rozdiel ako svoj príspevok k materskej dávke.

Pre lepšie pochopenie vám to vysvetlíme na jednoduchom príklade:

Váš brutto príjem je 2 700 € / mesačne. Po odrátaní všetkých odvodov je váš netto príjem v tomto prípade 1 730,25 € / mesačne. Počas materskej dovolenky dostanete zo zdravotnej poisťovne mesačný príspevok vo výške 13 € / deň, teda 13 € x 30 dní = 390 €. Od zamestnávateľa dostanete zvyšok, teda 1 730,25 € – 390 € = 1 340,25 €. Celkovo získate rovnakú sumu, ako keby ste boli riadne zamestnaná.

Nezabudnite! O materskú dávku musíte požiadať. Prezradíme vám, ako na to

Materskú dávku nedostávate automaticky, ale len na základe písomnej žiadosti. Túto žiadosť musíte predložiť buď svojej zdravotnej poisťovni, resp. spolkovej poisťovni, tzv. Bundesversicherungsamt (vyššie v texte sme objasnili, ktorá verzia sa vás týka).

Požiadajte svojho lekára o vydanie potvrdenia o predpokladanom termíne pôrodu. Tento doklad vám nude bezplatne vystavený už na začiatku tehotenstva a budete potrebovať dve verzie, jednu pre poisťovňu a druhú pre svojho zamestnávateľa. Vystavený doklad s vyplnenými osobnými údajmi zašlite na adresu vašej poisťovne a vaša úloha je týmto splnená. Je povinnosťou poisťovne spojiť sa s vaším zamestnávateľom, objasniť mu situáciu a vyžiadať si od neho potrebné doklady.

1. januára 2018 nadobudla účinnosť tzv. Reform des Mutterschutzgesetzes. Vieme, aké sú jej pozitívne dôsledky:

• pod zákon o ochrane materstva v Nemecku budú patriť aj žiačky, študentky a praktikantky
• na základe žiadosti zamestnankyne je možné zrušiť isté formy zákazu práce pre tehotné alebo dojčiace ženy
• matky zdravotne postihnutých detí môžu dostávať materskú dávku v Nemecku o 4 týždne dlhšie
• sprísnenie podmienok ochrany pred prepustením z práce v súvislosti s potratom

Rozumiem, ale aký je rozdiel medzi Mutterschaftsgeld a Elterngeld. Dostanem oboje?

Na túto aj zvyšok vašich otázok vám radi odpovieme u nás, v TJ-Legal. Dôverujte nám a neváhajte využiť naše služby, pomôžeme vám!

 

Zdroje: www.bundesamtsozialersicherung.de, www.buzer.de, www.elterngeld.de, www.finanztip.de, www.kinderinfo.de, www.eltern.de

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)