Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Čo musíte vedieť, ak chcete poberať podporu v nezamestnanosti z Veľkej Británie

Ak ste ukončili zamestnanie vo Veľkej Británii a chcete požiadať o podporu v nezamestnanosti, máte dve možnosti. Buď požiadate o podporu v nezamestnanosti vo Veľkej Británii alebo na Slovensku.

podpora v nezamestnanosti v uk

Ak ste ukončili zamestnanie vo Veľkej Británii a chcete požiadať o podporu v nezamestnanosti, máte dve možnosti. Buď požiadate o podporu v nezamestnanosti vo Veľkej Británii alebo na Slovensku.

Poberanie podpory v nezamestnanosti vo Veľkej Británii

Nárok na túto dávku máte vtedy, ak:

 • máte viac ako 18 rokov
 • nedovŕšili ste dôchodkový vek
 • bývate na území Anglicka, Škótska alebo Walesu
 • ste nezamestnaný alebo pracujete menej ako 16 hodín týždenne
 • nie ste študentom denného štúdia
 • nemáte chorobu alebo postihnutie, ktoré vám bránia pracovať
 • platili ste National Insurance (Class 1) v posledných 2 až 3 rokoch
 • máte právo v Británii pracovať (min. do konca roka 2020 majú toto právo všetci občania členských krajín EÚ)

Nárok na podporu v nezamestnanosti nemajú SZČO (self-employed), ak platili len National Insurance Class 2.

V Severnom Írsku bola podpora v nezamestnanosti nahradená tzv. univerzálnym kreditom (Universal Credit).

Výška podpory, ktorú vám priznajú, závisí od viacerých faktorov, napr. od vášho veku, vašich úspor a príjmov. Podpora je vyplácaná raz za dva týždne, maximálne 182 dní (približne 6 mesiacov).

Maximálna výška podpory v nezamestnanosti vo Veľkej Británii

Maximálna výška podpory v nezamestnanosti vo Veľkej Británii

 
Vek Maximálna výška podpory
18-24 rokov 58,90 GBP
od 25 rokov 74,35 GBP
manželia (obaja nad 18 rokov) spolu 116,80 GBP

 

Svoju žiadosť o podporu v nezamestnanosti musíte podať na úrade práce, po anglicky Jobcentre v mieste vášho bydliska vo Veľkej Británii. Keď vám podporu priznajú, musíte tam zostať a poberať podporu minimálne 4 týždne.

Podpora v nezamestnanosti po návrate z UK

Ak si požiadate o podporu v nezamestnanosti vo Veľkej Británii, musíte tam zostať a poberať podporu minimálne 4 týždne. Po 4 týždňoch môžete na úrade, na ktorom ste si podali žiadosť o podporu v nezamestnanosti, požiadať o transfer podpory na Slovensko. Urobíte to pomocou formulára U2 a potom sa do 7 kalendárnych dní nahlásite na Sociálnej poisťovni na Slovensku, kde formulár U2 predložíte. Transfer podpory platí iba na obdobie 3 mesiacov. Ak plánujete na Slovensku zostať natrvalo, respektíve dlhšie ako 3 mesiace, musíte na britskom úrade podať žiadosť o predĺženie obdobia transferu. Maximálna dĺžka poberania podpory v nezamestnanosti je 6 mesiacov.

Svoju žiadosť o podporu v nezamestnanosti môžete podať online na stránke alebo osobne či telefonicky na britskom “úrade práce“ – Jobcentre Plus (tel. kontakt 0800 055 6688).

Poberanie podpory v nezamestnanosti z Veľkej Británie na Slovensku

Veľmi dôležité Ak žiadate o podporu v nezamestnanosti na Slovensku, berú sa do úvahy obdobia zamestnania, respektíve obdobia poistenia v iných členských štátoch EÚ/EHP tak, akoby boli obdobiami poistenia dosiahnutými podľa slovenskej legislatívy. Na zohľadnenie týchto období a priznanie dávky je potrebné predložiť potvrdený formulár U1. Zároveň musíte preukázať, že ste aj počas práce v zahraničí mali zachované takzvané „centrum záujmov“ na Slovensku.

Rozhodujúce údaje pri posúdení centra záujmu

 • či ste pracovali vo Veľkej Británii viac ako 3 roky;
 • ako často ste sa vracali na Slovensko a kde ste trávili dovolenky;
 • vaša bytová situácia (či na Slovensku vlastníte alebo prenajímate byt či dom, alebo si ich staviate),
 • vaša rodinná situácia (či na Slovensku máte manželku, deti, rodičov, o ktorých sa musíte starať).

Nárok na podporu v nezamestnanosti vám vzniká, ak ste boli v posledných 4 alebo 3 rokoch poistený v nezamestnanosti v niektorej z členských krajín EÚ aspoň 730 dní (2 roky).

Ide o súčet kalendárnych dní, nemusíte ich odpracovať u jedného zamestnávateľa. Nárok na podporu má každý, kto pracoval na hlavný pracovný pomer, skrátený úväzok alebo dohodu, v prípade, že mu zamestnávateľ platil sociálne poistenie.

Náš tip

Prečítajte si tiež ďalší náš blog, s pomocou ktorého zistíte, či ste nepreplatili sociálne poistenie, tzv. National Insurance.

Výška podpory v nezamestnanosti na Slovensku

Výška podpory v nezamestnanosti na Slovensku je 50% z denného vymeriavacieho základu (cca 50% hrubej mzdy). Maximálna možná podpora v nezamestnanosti, ktorú môže uchádzač evidovaný na úrade práce dostať od Sociálnej poisťovne v mesiaci, ktorý má 31 kalendárnych dní, je 1 032,50 €. V mesiaci, ktorý má 30 kalendárnych dní je maximálna dávka v nezamestnanosti 999,20 €.

Obdobie poberania podpory v nezamestnanosti na Slovensku je 6 mesiacov. Podpora v nezamestnanosti sa vypláca mesačne pozadu v lehote určenej Sociálnou poisťovňou.

Podpora v nezamestnanosti na Slovensku vám môže byť vyplatená aj spätne, od obdobia, od ktorého vám podpora bola priznaná.

Ak ste sa rozhodli pre poberanie podpory v nezamestnanosti z UK na Slovensku, radi vám pomôžeme a vyžiadame pre vás od britského úradu formulár U1 (tiež dokument U1, tlačivo U1, v minulosti nazývaný tiež formulár E301).

Zdroj obrázku: pixabay.com

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)