Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Čo riskujete, keď svoje nemecké daňové priznanie podáte oneskorene?

Ste zaradený v daňovej triede 3 alebo 6 a nemáte podané daňové priznanie v Nemecku? Dostali ste výzvu na podanie nemeckého daňového priznania a ešte stále ste priznanie nepodali? Neriskujte a poučte sa z chyby, ktorej sa dopustil aj bývalý minister financií Bavorska.

Georg Fahrenschon sa ocitol v nepríjemnej situácii. Od okresného súdu v Mníchove prijal trestný rozkaz v súvislosti s podozrením z daňového úniku. Bývalý bavorský minister financií odovzdal svoje daňové priznania k dani z príjmu a z obratu za roky 2012 až 2014 až v roku 2016 a súčasne vtedy zaplatil daň za tieto roky. Prokurátor ho obviňuje z „úmyselného daňového úniku“. Mohlo by sa to skončiť v najhoršom prípade tak, že Georga Fahrenschona odsúdia a bude mať záznam v registri trestov.

§ 370 daňového poriadku obsahuje úpravy týkajúce sa daňových únikov. V odseku 4 sa uvádza, že ku kráteniu daní dochádza aj vtedy, „keď dane nie sú stanovené v plnej výške, alebo nie sú stanovené včas“. Daňovníci, ktorí musia podať daňové priznanie, sú viazaní zákonnými lehotami. V omeškaní sú dokonca aj vtedy, keď im daňový úrad nezašle upomienku.

Kto zmeškal termín na podanie, riskuje pokutu z omeškania

Daňoví poplatníci patria do jednej z dvoch skupín:

  1. Zamestnanci, ktorí nemajú individuálnu nezdaniteľnú položku vo svojej elektronickej karte a sú napríklad v daňovej triede 1 alebo ako zosobášení, ktorí majú kombináciu daňovej triedy 4/4 – často nemusia podať daňové priznanie. Potom majú 4 roky na dobrovoľné podanie – na podanie za rok 2017 do 31.12.2021.
  2. V druhej skupine sú tí, ktorí majú nezdaniteľnú položku alebo napríklad kombináciu daňovej triedy 3/5. Pre nich platí tzv. povinné zdanenie, to znamená, že do 31.05.2018 musia podať daňové priznanie za rok 2017.

O sedem mesiacov viac času na podanie majú tí daňovníci, ktorí svoje daňové priznanie podávajú prostredníctvom daňového poradcu. Kto podanie nestihne, môže daňový úrad požiadať o predĺženie lehoty na podanie, o tzv. Fristverlängerung. Na to si však nemožno nárokovať.

Kto zmeškal termín, riskuje poplatok z omeškania a navyše pravdepodobne aj pokutu 0,5 % za každý oneskorený mesiac – teda 6 % ročne.

Ani ako daňovník v daňovej triede 2 sa nemôžete vyhovárať, že vám daňový úrad neposlal upomienku, aby ste daňové priznanie podali. Daňové úrady vám nemusia zasielať upomienky, napriek tomu ste povinný daňové priznanie podať. Aj bez upomienky daňového úradu sa môžete dopustiť trestného činu.

Mimochodom: Od daňového roka 2018 majú daňovníci na podanie daňového priznania o dva mesiace viac času. Lehota na podanie sa skončí 31.07.2019.

 

Zdroj: Spiegel

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)