Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Detské prídavky z Nemecka od 1. januára 2021 porastú

Počnúc 1. januárom 2021 budú detské prídavky z Nemecka opäť o čosi vyššie. Udeje sa tak po dvoch rokoch, naposledy k zvýšeniu došlo v roku 2019.

Detské prídavky z Nemecka porastú

Zvýšenie nemeckých detských prídavkov je jedným z opatrení v rámci sociálneho balíčka schváleného nemeckou spolkovou vládou.

Veľmi dôležité Od 1. januára 2021 sa nemecké rodinné prídavky zvýšia o 15 € mesačne na každé vyživované dieťa. V praxi to znamená, že na 1. a 2. dieťa budú rodičia poberať mesačne 219 €, na 3. dieťa 225 € a na 4. a každé ďalšie dieťa až 250 € mesačne.

Okrem prídavkov sa od nového roka zvýši aj Kinderfreibetrag, teda nezdaniteľné minimum. V roku 2020 je na hodnote 2.586 €, od 1. januára stúpne na 2.730 €.

Rozdiel medzi nezdaniteľným minimom a detskými dávkami sme opísali na blogu našej dcérskej aplikácie kindergeld.click, prečítate si ho tu -> Nemecké rodinné prídavky alebo nezdaniteľné minimum?

Zvýšenie nezdaniteľného minima aj prídavkov je súčasťou tzv. Druhého zákona o odbremenení rodín, sociálneho opatrenia nemeckej vlády. Zavedenie tohto balíčka do praxe má znížiť zaťaženie daňových poplatníkov do výšky 12 miliárd € ročne.

Cieľovou skupinou sú predovšetkým rodiny s deťmi, ktoré poberajú len nízke, alebo stredne vysoké príjmy. Práve rodičia z týchto rodín majú často menšie časové kapacity na zabezpečenie financií, nakoľko sa starajú o deti.

Získajte Kindergeld

Prídavky na deti z Nemecka vám získame v plnej legálnej výške a na každé dieťa, na ktoré vznikol zákonný nárok.

Druhé zvýšenie prídavkov za tejto vlády

Kindergeld, teda nemecké detské prídavky, táto vláda už raz zvýšila. Konkrétne počnúc 1. januárom 2019 narástla výška prídavkov na 1. a 2. dieťa zo 194 € na 204 €, na 3. dieťa z 200 € na 210 € a na 4. a každé ďalšie dieťa z 225 € na 235 € mesačne.

Rozpočtové bremeno, ktorým majú byť tieto sociálne opatrenia financované, odhadujú odborníci na cca. 200 miliárd € ročne.

Celkové náklady na financovanie odsúhlasených sociálnych opatrení majú byť zhruba 200 € miliárd eur ročne.

Náš tip:

V dôsledku globálnej pandémie koronavírusu schválila nemecká spolková vláda v rokoch 2020 a 2021 aj jednorazový bonus poberateľom nemeckých rodinných prídavkov, tzv. Kinderbonus .

Patríte medzi inovátorov? Vyplňte si žiadosť o nemecké detské prídavky v našej novej aplikácii .

Zdroj obrázka: pixabay.com

 

Tento článok získal už 11 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)