Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Detské prídavky z Nemecka od 1. januára 2021 porastú

Počnúc 1. januárom 2021 budú detské prídavky z Nemecka opäť o čosi vyššie. Udeje sa tak po dvoch rokoch, naposledy k zvýšeniu došlo v roku 2019.

Získajte Kindergeld

Prídavky na deti z Nemecka vám získame v plnej legálnej výške a na každé dieťa, na ktoré vznikol zákonný nárok.

Detské prídavky z Nemecka porastú

Zvýšenie nemeckých detských prídavkov je jedným z opatrení v rámci sociálneho balíčka schváleného nemeckou spolkovou vládou.

Veľmi dôležité Od 1. januára 2021 sa nemecké rodinné prídavky zvýšia o 15 € mesačne na každé vyživované dieťa. V praxi to znamená, že na 1. a 2. dieťa budú rodičia poberať mesačne 219 €, na 3. dieťa 225 € a na 4. a každé ďalšie dieťa až 250 € mesačne.

Okrem prídavkov sa od nového roka zvýši aj Kinderfreibetrag, teda nezdaniteľné minimum. V roku 2020 je na hodnote 2.586 €, od 1. januára stúpne na 2.730 €.

Rozdiel medzi nezdaniteľným minimom a detskými dávkami sme opísali na blogu našej dcérskej aplikácie kindergeld.click, prečítate si ho tu -> Nemecké rodinné prídavky alebo nezdaniteľné minimum?

Zvýšenie nezdaniteľného minima aj prídavkov je súčasťou tzv. Druhého zákona o odbremenení rodín, sociálneho opatrenia nemeckej vlády. Zavedenie tohto balíčka do praxe má znížiť zaťaženie daňových poplatníkov do výšky 12 miliárd € ročne.

Cieľovou skupinou sú predovšetkým rodiny s deťmi, ktoré poberajú len nízke, alebo stredne vysoké príjmy. Práve rodičia z týchto rodín majú často menšie časové kapacity na zabezpečenie financií, nakoľko sa starajú o deti.

Druhé zvýšenie prídavkov za tejto vlády

Kindergeld, teda nemecké detské prídavky, táto vláda už raz zvýšila. Konkrétne počnúc 1. januárom 2019 narástla výška prídavkov na 1. a 2. dieťa zo 194 € na 204 €, na 3. dieťa z 200 € na 210 € a na 4. a každé ďalšie dieťa z 225 € na 235 € mesačne.

Rozpočtové bremeno, ktorým majú byť tieto sociálne opatrenia financované, odhadujú odborníci na cca. 200 miliárd € ročne.

Celkové náklady na financovanie odsúhlasených sociálnych opatrení majú byť zhruba 200 € miliárd eur ročne.

Náš tip:

V dôsledku globálnej pandémie koronavírusu schválila nemecká spolková vláda v rokoch 2020 a 2021 aj jednorazový bonus poberateľom nemeckých rodinných prídavkov, tzv. Kinderbonus .

Patríte medzi inovátorov? Vyplňte si žiadosť o nemecké detské prídavky v našej novej aplikácii .

Zdroj obrázka: pixabay.com

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)