Detské prídavky z Nemecka od 1. januára 2021 porastú

Počnúc 1. januárom 2021 budú detské prídavky z Nemecka opäť o čosi vyššie. Udeje sa tak po dvoch rokoch, naposledy k zvýšeniu došlo v roku 2019.

Detské prídavky z Nemecka porastú

Zvýšenie nemeckých detských prídavkov je jedným z opatrení v rámci sociálneho balíčka schváleného nemeckou spolkovou vládou.

Od 1. januára 2021 sa nemecké rodinné prídavky zvýšia o 15 € mesačne na každé vyživované dieťa. V praxi to znamená, že na 1. a 2. dieťa budú rodičia poberať mesačne 219 €, na 3. dieťa 225 € a na 4. a každé ďalšie dieťa až 250 € mesačne.

Okrem prídavkov sa od nového roka zvýši aj Kinderfreibetrag, teda nezdaniteľné minimum. V roku 2020 je na hodnote 2.586 €, od 1. januára stúpne na 2.730 €.

Rozdiel medzi nezdaniteľným minimom a detskými dávkami sme opísali na blogu našej dcérskej aplikácie kindergeld.click, prečítate si ho tu -> Nemecké rodinné prídavky alebo nezdaniteľné minimum?

Zvýšenie nezdaniteľného minima aj prídavkov je súčasťou tzv. Druhého zákona o odbremenení rodín, sociálneho opatrenia nemeckej vlády. Zavedenie tohto balíčka do praxe má znížiť zaťaženie daňových poplatníkov do výšky 12 miliárd € ročne.

Cieľovou skupinou sú predovšetkým rodiny s deťmi, ktoré poberajú len nízke, alebo stredne vysoké príjmy. Práve rodičia z týchto rodín majú často menšie časové kapacity na zabezpečenie financií, nakoľko sa starajú o deti.

Druhé zvýšenie prídavkov za tejto vlády

Kindergeld, teda nemecké detské prídavky, táto vláda už raz zvýšila. Konkrétne počnúc 1. januárom 2019 narástla výška prídavkov na 1. a 2. dieťa zo 194 € na 204 €, na 3. dieťa z 200 € na 210 € a na 4. a každé ďalšie dieťa z 225 € na 235 € mesačne.

Rozpočtové bremeno, ktorým majú byť tieto sociálne opatrenia financované, odhadujú odborníci na cca. 200 miliárd € ročne.

Celkové náklady na financovanie odsúhlasených sociálnych opatrení majú byť zhruba 200 € miliárd eur ročne.

Náš tip:

V dôsledku globálnej pandémie koronavírusu schválila nemecká spolková vláda aj jednorazový bonus poberateľom nemeckých rodinných prídavkov, tzv. Kinderbonus .

Patríte medzi inovátorov? Vyplňte si žiadosť o nemecké detské prídavky v našej novej aplikácii .

Na čo využijete vaše prídavky?

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Požiadať o prídavky