Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Dôchodkové sporenie Stipp v Holandsku

Dôchodkové sporenie StiPP (Stichting pensioenfonds voor Personeelsdiensten) je v Holandsku povinné pre každého, kto je zamestnaný na dočasnej báze vo vlastnej réžii, alebo prostredníctvom pracovnej alebo lízingovej agentúry.

Dve možnosti sporenia

Sporenie je rozdelené na „Basic Plan“ a „Plus Plan“.

Základný plán (Basic Plan) je ponúknutý zamestnancom vo veku 21+, ktorí odpracovali pre jedného zamestnávateľa najmenej 26 týždňov (mohlo to byť aj s prerušením), ale najviac 52 týždňov.

Ak ste pracovali pre jedného zamestnávateľa viac ako 52 týždňov, boli ste presunutý do plánu Plus.

Dve podmienky na vyplatenie poistenia

  1. Poistenie nie je vyššie ako 503,24 € za rok.
  2. U zamestnávateľa alebo v pracovnej agentúre nepracujete už viac ako dva roky, ale nie neskôr ako po 01.01.2018.

Ak sa do vášho dôchodkového kapitálu prispievalo aj po 01.01.2018, tak jednorazové vyplatenie sporenia do 503,24 € už nie je možné.

Jednorázové vyplatenie sporenia je možné ak:

  • sa StiPP neúspešne snažil o prevod kapitálu novému poskytovateľovi najmenej päť krát po dobu piatich rokoch.
  • ste v dôchodkovom veku a vaše poistenie sa už žiadnemu poskytovateľovi previesť nedá

Ako požiadať o vrátenie poistenia Stipp

Ak žijete v Holandsku, StiPP vás bude kontaktovať bez toho, aby ste sa museli pripomenúť. Ak ale v Holandsku už nežijete, o sporenie si musíte požiadať vy. Je dôležité, aby ste StiPP informovali o vašej korešpondenčnej adrese. Len takto si môžete zaručiť, že korešpondenciu zo StiPPu aj dostanete.

Spracovanie žiadosti o vrátenie poistenia Stipp

Žiadosť po doručení vyplňte a priložte povinné prílohy, ktoré sú uvedené na žiadosti. Zvyčajne ide o potvrdenie o bankovom účte alebo výpis z účtu a potvrdenie o adrese trvalého bydliska. Obe prílohy môžu byť spoločnosti Stipp doručené aj v slovenskom jazyku.

Žiadosť o vyplatenie sporenia môžete spoločnosti Stipp odoslať poštou alebo online prostredníctvom kontaktného formulára, alebo ak máte DigiD kód, tak cez Mijn StiPP Pensioen. 

Korešpondencia od Stipp

Prijali ste zo Stipp-u korešpondenciu? Tento dôchodkový fond posiela vo väčšine prípadov zúčtovanie sporenia. V zúčtovaní sa uvádza suma, na ktorú vyplatenie máte nárok. Radi by sme vás upozornili, že vrátená suma podlieha v Holandsku zdaneniu.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)