Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Dôchodkové poistenie Stipp v Holandsku

Dôchodkové poistenie Stipp platí v Holandsku každý, kto je zamestnaný v sektore osobných služieb. Patrí sem napríklad forma dočasného zamestnania alebo zamestnania prostredníctvom pracovnej alebo lízingovej agentúry.

Ak už aj v Holandsku nepracujete, poistenie, ktoré ste zaplatili vám stále prináleží.

Dve podmienky na vyplatenie poistenia

  1. Poistenie nie je vyššie ako 419,35 € za rok.
  2. U zamestnávateľa alebo v pracovnej agentúre nepracujete už viac ako dva roky.

Ako požiadať o vrátenie poistenia Stipp

O poistenie je možné požiadať prostredníctvom písomnej žiadosti. Písomnú žiadosť si musíte z Holandska objednať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Po objednaní vám bude žiadosť doručená v priebehu dvoch až štyroch týždňov.

Spracovanie žiadosti o vrátenie poistenia Stipp

Žiadosť po doručení vyplňte a priložte povinné prílohy, ktoré sú uvedené na žiadosti. Zvyčajne ide o potvrdenie o bankovom účte alebo výpis z účtu a potvrdenie o adrese trvalého bydliska. Obe prílohy môžu byť spoločnosti Stipp doručené aj v slovenskom jazyku.

Žiadosť o vyplatenie poistenia môžete spoločnosti Stipp odoslať poštou alebo online prostredníctvom kontaktného formulára.

Korešpondencia od Stipp

Prijali ste od poisťovne Stipp korešpondenciu? Poisťovňa posiela vo väčšine prípadov zúčtovanie poistného. V zúčtovaní sa uvádza suma, na ktorej vyplatenie máte nárok. Radi by sme vás upozornili, že vrátená suma podlieha v Holandsku zdaneniu.

Tento článok získal už 1 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)