Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Dokumenty žiadané stavebným úradom pri kontrole na stavenisku v Nemecku (Baustellenkontrolle)

Chystáte sa pracovať v Nemecku ako živnostník na stavbách? Alebo v Nemecku v stavebníctve už pracujete?

Pripomíname vám, že ako subdodávateľ alebo pracovník budete pri kontrole stavebných prác v Nemecku povinný predložiť tieto podklady:

  • živnostenský list s prekladom do nemčiny, ak vykonávate viazanú živnosť;
  • platnú zmluvu/objednávku na vykonávané práce
  • pri stavebných činnostiach platné oslobodenie od zrážkovej dane (Freistellung) od príslušného daňového úradu v Nemecku (Finanzamt);
  • prehľad údajov o vašich subdodávateľoch na stavbe: meno, priezvisko, dátum narodenia, poprípade číslo sociálneho poistenia, fotka (ide o základné údaje, ktoré bude vyžadovať dokladovať pri stavebnej kontrole colný úrad);
  • kópiu prihlášky evidencie pracovníkov na Spolkovom finančnom riaditeľstve na oddelení finančnej kontroly práce na čierno (Bundesfinanzdirektion West, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Zoll);
  • občiansky preukaz a platnú kartičku zdravotnej poisťovne pracovníka (musíte mať stále pri sebe);
  • potvrdenie A1 zo Sociálnej poisťovne o odvádzaní príspevkov na poistenie;
  • potvrdenie o dodržiavaní sadzby minimálnej mzdy v Nemecku; nemecká kontrola práce na čierno bude detailne skúmať podklady (pracovné zmluvy, výplatné pásky, dodatky k zmluvám v nemeckom jazyku, ale aj v jazyku zamestnanca), že sú dodržané a vyplácané minimálne stanovené hodinové sadzby v Nemecku;
  • poprípade sa skúma evidencia na SOKA BAU – odvody do dovolenkového fondu, prípadne oslobodenie od nej.

 

Zoznam dokladov v tomto článku je v nemčine dostupný na internetovej stránke Nemeckej komory remeselníkov Niederbayern-Oberpfalz.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)