Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Holandská poisťovacia agentúra pre zamestnancov (UWV)

Ak pracujete v Holandsku, je dosť možné, že prídete do kontaktu aj s agentúrou UWV. Predovšetkým v prípade, že vám hrozí prepustenie z práce, alebo ak zo zdravotných dôvodov nemôžete pracovať a vaše pracovné schopnosti musia byť prehodnotené.

Čo je to UWV?

UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) je holandská poisťovacia agentúra pre zamestnancov. Je to nezávislá inštitúcia, ktorej ministerstvo sociálnych vecí a práce udelilo viaceré právomoci.

UWV je zodpovedná za implementáciu poistenia zamestnancov, ako napr. poistenia v nezamestnanosti, čo je základ na požiadanie o podporu v nezamestnanosti , alebo poistenia pri práceneschopnosti, ako aj ďalších poistení a benefitov.

Strata zamestnania

V prípade, že stratíte prácu, je dosť možné, že máte nárok na podporu v nezamestnanosti priamo v Holandsku. Žiadosť si musíte podať práve na UWV. Samozrejme, na to, aby vám vznikol nárok na podporu v nezamestnanosti, musíte spĺňať určité podmienky.

Ak práve hľadáte prácu a zaregistrujete sa na UWV, poisťovňa vám pomôže nájsť prácu v holandskej alebo aj medzinárodnej spoločnosti cez ich webstránku werk.nl . K tomu, aby ste sa na túto stránku dostali, potrebujete DigiD kód. UWV vám pomôže a poradí, ako treba postupovať v prípade, že ste nezamestnaný, alebo sa vám končí pracovná zmluva, ktorú s vami zamestnávateľ neplánuje obnoviť.

Ak v Holandsku neplánujete zostať a o podporu budete žiadať Sociálnu poisťovňu na Slovensku, tak z úradu UWV si budete musieť vyžiadať formulár E301/U1. Týmto formulárom úrad UWV potvrdí vaše odpracované obdobie v Holandsku, ako aj to, že ste boli poistený pre prípad nezamestnanosti.

Práceneschopnosť

UWV sa tiež zaoberá práceneschopnosťou zamestnancov. V takýchto prípadoch oddelenie sociálno-zdravotných záležitostí prehodnotí vašu pracovnú schopnosť a tiež, aký pracovný úväzok je pre vás zvládnuteľný. Ak ochoriete a ste nezamestnaný, je možné, že aj tak máte nárok na poberanie dávok počas choroby.

Dáta manažment

UWV uchováva údaje o platoch, benefitoch, a pracovných vzťahoch každého zamestnaného človeka v Holandsku. Tieto údaje sú poskytované aj iným organizáciám ako napr. daňovému úradu, sociálnej poisťovni, či štatistickému úradu.

Vy a UWV

S UWV môžete prísť do kontaktu, ak:

  • ste nezamestnaný a chcete požiadať o dávku v nezamestnanosti,
  • hľadáte zamestnanie,
  • si zamestnávateľ vyžiadal povolenie ukončiť pracovnú zmluvu a potrebujete právne poradenstvo,
  • ochoriete a nemôžete pracovať,
  • požiadate o potvrdenie formulára E301/ U1.

Kontakt

Ak plánujete kontaktovať poisťovňu UWV telefonicky, je dosť možné, že pracovník bude rozprávať iba po holandsky. Pri troche šťastia natrafíte aj na anglicky hovoriaceho pracovníka, i keď nie je povinnosťou agentúry komunikovať s vami v inom ako holandskom jazyku.

Ak ste v Holandsku, tak telefonický kontakt na UWV je 0900 92 94. Telefónne číslo mimo Holandska je +31888982001. Volať do poisťovne môžete od 8.00 do 17.00 h počas pracovných dní. Nezabudnite mať pripravené vaše BSN číslo, ktorým sa budete musieť identifikovať.

Osobné návštevy

Ak ste objednaný na pohovor s lekárom alebo pracovným expertom, tak vám príde list, v ktorom budete mať presnú adresu pobočky, na ktorú sa máte dostaviť. Zoznam všetkých pobočiek UWV nájdete na UWV directory (zozname).

Ak si hľadáte prácu prostredníctvom UWV webstránky a potrebujete radu alebo pomoc, môžete navštíviť najbližšiu pobočku počas otváracích hodín, ktoré si môžete zistiť na stránke werk.nl

Zdroj: iamexpat.nl

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)