Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Hundesteuer – daň za psa a nemecké daňové priznanie

Daň za psa je brvnom v oku mnohých daňovníkov nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku. V nasledujúcich riadkoch vám preto ozrejmíme, či vám váš štvornohý miláčik môže priniesť úsporu na dani z príjmu.

Hundesteuer - daň za psa v Nemecku

Akokoľvek je život so psom krásny, rýchlo sa môže aj predražiť. Či už ide o samotné zaobstaranie si psa, výbavu a pravidelné výdavky na stravu, alebo o vôdzku, lieky či hračky. Pokiaľ ide o výdavky na vášho domáceho miláčika a vaše daňové priznanie v Nemecku, máme pre vás dve správy.

Súkromný alebo služobný pes

Veľmi dôležité Dobrou správou je, že existujú výdavky, ktoré si psíčkari môžu uplatniť ako daňové výdavky.

Rozhodujúcou skutočnosťou pritom je, či ide o služobného psa (napríklad policajný pes) alebo psa na súkromné účely. Tou zlou, že pokiaľ máte psa na súkromné účely, samotnú platbu dane si nie je možné v nemeckom daňovom priznaní uplatniť ako daňový výdavok.

Pokiaľ však ide o psa služobného, v takom prípade nie je potrebné zaňho platiť daň, keďže pes je vnímaný ako ,“prostriedok na dosiahnutie príjmu“. Daň za psa (Hundesteuer) je v Nemecku, podobne ako na Slovensku, miestnou daňou. Jej sadzba teda závisí od miesta bydliska.

Vrátenie daní z Nemecka rýchlo a spoľahlivo

Naši daňoví agenti vám spracujú nemecké daňové priznanie rýchlo, bez chýb a s uplatnením všetkých bonusov a odpočítateľných položiek. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Aké výdavky na psa možno uplatniť v daňovom priznaní

Ako sme však uviedli vyššie, určité výdavky za psa je možné si v nemeckom daňovom priznaní uplatniť. Vo všeobecnosti platí, že samotnú kúpnu cenu za psa si v daňovom priznaní uplatniť nemôžete. Trošku inak je to však pri psoch, ktorí slúžia ako sprievodcovia hendikepovaných osôb. Zatiaľ čo pri vodiacich psoch hradí náklady na jeho vyšľachtenie alebo kúpu nemecká zdravotná poisťovňa, pri iných diagnózach takto už nepostupuje.

Veľmi dôležité Preto ak vám bola kúpa psa odporučená lekárom, máte možnosť si náklady na jeho zaobstaranie uplatniť ako výdavok v nemeckom daňovom priznaní.

Ak máte psa v domácnosti, môžete si vo svojom daňovom priznaní uplatniť ako výdavky aj náklady na jeho potravu a príslušenstvo. O niečo viac daňových výhod požívajú tí, ktorí majú služobného psa. Podľa najvyššieho nemeckého finančného súdu sa totiž na služobného psa treba pozerať ako na pracovnú pomôcku. Preto sú náklady na jeho starostlivosť obdobné cestám do práce alebo odbornej literatúre.

Ďalšou položkou, ktorú si je možné uplatniť ako výdavok v nemeckom daňovom priznaní, je poistenie za škodu spôsobenú psom. V tomto prípade však platí jedno obmedzenie. Toto poistenie je možné uplatniť ako daňový výdavok v prípade, ak ešte nebol dosiahnutý výdavkový strop.

V prípade, ak ide o služobného psa, v daňovom priznaní je možné ako výdavok uplatniť aj výdavky na veterinárnu starostlivosť. Uvedené neplatí, ak vlastníte psa na súkromné účely.

Osobitnou kategóriou sú výdavky na strihanie psa či na jeho venčenie. Platí, že aj platbu za tieto služby si môžete v nemeckom daňovom priznaní uplatniť ako výdavky v prípade, ak necháte psa ostrihať či vyvenčiť u vás doma.

Neváhajte sa na nás obrátiť

Ak vás predchádzajúce informácie zaujali a radi by ste sa o tejto problematike dozvedeli viac, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poradíme.

Zdroje informácií: VLH.de, Buhl.de

Zdroj obrázku: Shutterstock

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)