Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Inflationsausgleichspauschale – paušál na zmiernenie inflácie

V tomto blogu sa budeme zaoberať možnosťou, ktorú môžu zamestnávatelia poskytnúť svojim zamestnancom - plnenia na zmiernenie inflácie. Táto forma podpory je súčasťou tretieho balíčka úľav nemeckej spolkovej vlády.

Inflationsausgleichspauschale – paušál na zmiernenie inflácie

Inflationsausgleichspauschale, alebo inak nazývaný „paušál na zmiernenie inflácie,“ je opatrenie, ktoré umožňuje zamestnávateľom v Nemecku poskytnúť svojim zamestnancom určité plnenia s cieľom vykompenzovať vplyv inflácie na ich kúpnu silu. Tento paušál je súčasťou opatrení prijatých nemeckou spolkovou vládou na podporu zamestnancov v období zvyšovania inflácie. Všetky tieto údaje by ste mali uviesť pri podávaní nemeckého daňového priznania.

Zamestnávatelia môžu dobrovoľne svojim zamestnancom poskytnúť plnenia k zmierneniu inflácie. Takto poskytnutá prémia je oslobodená od dane a sociálnych odvodov. Je možné tak urobiť vo forme finančných príspevkov alebo vecných príjmov. Toto opatrenie je súčasťou tretieho balíčka úľav nemeckej spolkovej vlády. Tieto úľavy by ste mali uviesť aj v žiadosti o vrátenie dane z Nemecka.

Hlavným cieľom Inflationsausgleichspauschale je umožniť zamestnávateľom vyplácať prémie svojim zamestnancom a tým ich finančne podporiť vo vzťahu k narastajúcej inflácii. Paušál môže byť poskytnutý v rôznych formách, vrátane finančných prostriedkov, stravovacích poukážok alebo poukážok na benzín. Výška tohto paušálu môže dosiahnuť až 3.000 eur.

Nechajte si spracovať žiadosť o vrátenie daní zo zahraničia u odborníkov v TJ-Legal.

Dôležitou výhodou Inflationsausgleichspauschale je, že je oslobodená od dane a sociálnych odvodov. To znamená, že zamestnanci nemusia platiť žiadne daňové ani odvodové povinnosti z tejto prémie. Táto výhoda poskytuje zamestnávateľom priestor na zvýšenie kúpnej sily svojich zamestnancov bez toho, aby sa zvýšili ich daňové záväzky.

Je dôležité mať na pamäti, že rozhodnutie o poskytnutí Inflationsausgleichspauschale a jej výške je plne v rukách zamestnávateľa. Neexistuje žiadny právny nárok zo strany zamestnanca na získanie tohto paušálu. Avšak, ak sa zamestnávateľ rozhodne prémie poskytnúť, musí byť táto suma jasne označená v mzdovom vyúčtovaní a dokumentovaná a správne uvedené aj v žiadosti o vrátenie daní z Nemecka.

Veľmi dôležité Inflationsausgleichspauschale sa uplatňuje v období od 26. októbra 2022 do 31. decembra 2024. Poskytnutie prémie môže prebiehať aj postupne, nie nutne naraz. Dôležité je však, aby bola prémia zreteľne označená v mzdovom vyúčtovaní, aby bolo jasné, že ide o Inflationsausgleichspauschale. 

Máte akékoľvek otázky? Neváhajte nás kontaktovať mailom na adrese kontakt@tj-legal.com, alebo telefonicky na čísle +421 51 321 5211.

Zdroje:

https://www.businessinsider.de/politik/3000-euro-inflationspraemie-wer-sie-kriegt-was-man-beachten-muss-b/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/entlastung-fuer-deutschland/inflationsausgleichspraemie-2130190
https://www.tk.de/firmenkunden/service/fachthemen/jahreswechsel/inflationsausgleichspraemie-bis-3000-euro-2137838?tkcm=aaus

 

 

Pracovali ste v zahraničí? Overte si v online kalkulačke či máte nárok na vrátenie daní. Daňová kalkulačka

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)