Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

K vráteniu daní z Rakúska potrebujete potvrdenie EU/EWR (formulár E9)

Ak ste zamestnancom, ktorý pracoval v príslušnom roku v Rakúsku, môžete rakúsky daňový úrad požiadať o vrátenie daní. Potrebujete však aj potvrdenie EU/EWR.

eu ewr e9 rakuske danove priznanie

Od 636€ do 3 517€. V tomto rozpätí sa najčastejšie pohybuje výška vrátených daní z Rakúska. Vrátenie daní z Rakúska

Čo všetko potrebujem, aby som mohol podať žiadosť o vrátenie daní?

V prvom rade po ukončení príslušného roka, napr. 2021, si v roku 2022 požiadate od svojho zamestnávateľa o vystavenie ročného zúčtovania príjmov, v Rakúsku nazývaného Lohnzettel.

Na základe tohto dokumentu si na Slovensku spracujete daňové priznanie za rok 2021 a necháte si potvrdiť formulár EU/EWR (nazývaný aj formulár E9).

Od 636€ do 3 517€. V tomto rozpätí sa najčastejšie pohybuje výška vrátených daní z Rakúska.

Náš tip:

V prípade podania daňového priznania typu B ste od 01.07.2018 povinný zasielať daňové priznanie a formulár E9 elektronicky.

Následne po potvrdení E9 si môžete podať žiadosť o vrátenie daní z Rakúska a očakávať prijatie vášho preplatku na účet.

V prípade, že nemáte čas alebo chuť riešiť všetky tieto záležitosti, a to od vyžiadania Lohnzettla, cez spracovanie slovenského daňového priznania, vyžiadanie E9, až po spracovanie rakúskeho daňového priznania, kontaktujte nás. O všetko sa radi za vás postaráme my.

Ako sa k formuláru EU/EWR (formulár E9) dostanem?

Záujemca o formulár E9 má možností viacero, a to:

  • formulár si vie vyžiadať na slovenskom daňovom úrade,
  • stiahnuť si ho z internetovej stránky rakúskeho daňového úradu,
  • požiadať našu spoločnosť o vystavenie,
  • alebo túto záležitosť necháte na nás.

Načo potrebujú v Rakúsku formulár EU/EWR (formulár E9)?

Rakúsky daňový úrad má k dispozícii všetky vaše rakúske príjmy, v ich centrálnom systéme. Od informácií k vyplácaným prídavkom na deti, cez vyplácané dovolenky z fondu Buak, vyplatené peniaze z insolventnosti, až po Lohnzettel od vášho zamestnávateľa. Takto sa dokáže pracovník rakúskeho daňového úradu dostať k vašim informáciám jedným klikom. Ak by ste mali záujem dostať sa k týmto informáciám tiež, stačí nás o to požiadať. Radi vám pomôžeme so žiadosťou o prístup do Finanzonline.

Čo však nedokáže pracovník na daňovom úrade v Rakúsku zistiť, sú vaše príjmy dosiahnuté mimo územia v Rakúsku. Na zistenie vašich príjmov preto daňovému úradu v Rakúsku slúži formulár E9. Naň uvádza zahraničný daňový úrad, v našom prípade slovenský, príjmy dosiahnuté mimo Rakúska v príslušnom roku. To znamená, ak ste v roku 2018 pracovali 6 mesiacov v Rakúsku a ďalších 6 v Nemecku, na formulári E9 sa príjem dosiahnutý z Nemecka potvrdí na danom tlačive.

Háčik je však v tom, že tento príjem uvedie náš daňový úrad len v tom prípade, ak ste ho priznali v slovenskom daňovom priznaní za daný rok 2018. Podstatné si je však uvedomiť, že ak by ste príjem z Nemecka neuviedli v slovenskom daňovom priznaní, rakúsky daňový úrad by sa dodatočne dožadoval zdokladovať, čo ste zvyšných 6 mesiacov v roku 2018 robili. Ak by ste dodatočne zdokladovali váš príjem z Nemecka, rakúsky daňový úrad by to mohol považovať za protizákonné, t.z. že ste svoj príjem z Nemecka chceli zatajiť.

Čo ak k daňovému priznaniu do Rakúska nezašlem formulár EU/EWR (formulár E9)?

Ak by ste k daňovému priznaniu nezaslali formulár E9, rakúsky daňový úrad by vás dodatočne vyzval zaslať tento dokument. V prípade nedoručenia E9 na rakúsky daňový úrad, by vám automaticky k vášmu rakúskemu príjmu za daný rok prirátali 9.000,- €. To by mohlo mať za následok vznik nedoplatku a nie preplatku na daniach za daný rok.

Vrátenie daní z Rakúska

Potrebujete pomôcť s podaním rakúskeho daňového priznania? Pracovali ste v Rakúsku v období medzi r. 2017 a 2021? Obráťte sa na nás, prípadné dane vám získame naspäť v plnej legálnej výške.

Prečo si musím podať slovenské daňové priznanie kvôli formuláru E9 (EU/EWR)? Nepotvrdia mi ho bez daňového priznania?

Formulár E9 potvrdzuje príslušný slovenský daňový úrad, pod ktorý daňovník patrí. Pracovník však nebude vedieť, akú sumu má na E9 uviesť, ak daňovník nemá podané daňové priznanie a v ňom uvedené všetky svoje príjmy za daný rok.

Veľmi dôležité Takže odpoveď znie NIE, bez podaného slovenského daňového priznania s uvedenými všetkými príjmami za príslušný rok vám formulár EU/EWR nepotvrdia.

Celý rok som pracoval v Rakúsku a nemal som žiaden iný príjem. Musím si napriek tomu podať daňové priznanie na Slovensku?

Ak máte trvalý pobyt na Slovensku, popr. spĺňate ďalšie iné podmienky pre podanie daňového priznania na Slovensku, aj napriek príjmu dosiahnutého len z Rakúska, kde ste odpracovali celý rok, máte povinnosť podať si slovenské daňové priznanie.

Je potrebné si tiež uvedomiť, že okrem príjmov dosiahnutých zo zamestnania, či živnosti, sa do formulár E9 zadávajú aj ďalšie príjmy uvedené v daňovom priznaní. Okrem príjmov zo zamestnania v Rakúsku ste mohli mať aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v danom roku. Takže, aj keď ste celý rok pracovali len v Rakúsku, a prenajímali ste byt na Slovensku, táto suma z prenájmu bude uvedená na formulári E9 ako iný príjem. Takáto suma sa tiež zohľadňuje ako váš ďalší dosiahnutý príjem v danom roku mimo územia Rakúska.

Zdroje: BMF, Finanzonline, Einkommensteuergesetz

Zdroj obrázku: Freepik.com

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)