Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Kedy je podanie nemeckého daňového priznania povinnosťou

Každý druhý zamestnanec v Nemecku je povinný podať daňové priznanie. V tomto článku sa dozviete, či aj vy ste povinný podávať si nemecké daňové priznanie. Dozviete sa tiež, prečo by ste to, hoci takúto povinnosť nemáte, napriek tomu mali urobiť.

Povinné nemecké daňové priznanie

Všeobecne platí, že nemecký daňový úrad očakáva vaše daňové priznanie vtedy, keď sa má dôvod obávať, že od vás zinkasoval príliš málo daní. V tomto prípade je podanie priznania povinnosťou. To pre vás ako zamestnanca platí najmä vtedy, ak spĺňate aspoň jeden z týchto predpokladov:

  • vy alebo/a váš manželský partner ste poberali mzdu a jeden z vás bol zdanený v daňovej triede 5 alebo 6;
  • vy alebo/a váš manželský partner ste si nechali v tzv. Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) zapísať nezdaniteľné položky (na manželku, na deti) a uplatnili ste si tak už v priebehu roka daňové výhody;
  • okrem mzdy ste poberali aj náhradu mzdy, napríklad podporu v nezamestnanosti z Nemecka, náhradu za skrátený pracovný úväzok, rodičovský príspevok a iné, príjmy z kapitálového majetku, prenájmu a pod.;
  • nemáte bydlisko na území Nemecka, ale požiadali ste, aby ste boli posudzovaný ako fiktívny daňový rezident;
  • poberali ste mzdu od viacerých nemeckých zamestnávateľov, ktorá nebola zdanená paušálne;
  • dostali ste vyrovnanie, respektíve odstupné a váš zamestnávateľ použil na výpočet dane z príjmu pre vás výhodnejšiu pätinovú úpravu;
  • prenášate si stratu z minulých rokov;
  • nechali ste si v ELStAM zapísať vášho manželského partnera, ktorý nie je rezidentom Nemecka, ale žije v inej krajine EÚ;
  • ste zamestnanec, vaše manželstvo bolo rozvedené (prípadne manželský partner zomrel) a vy ste sa ešte v tom istom roku znova zosobášili.

Zdanenie na požiadanie

Ak nemáte povinnosť podávať si nemecké daňové priznanie, môžete o zdanenie nemecký úrad aj požiadať. Vtedy sa to obzvlášť oplatí. Keďže daňové priznanie je „obľúbené“ a minimálne také otravné ako nádcha, upúšťajú mnohí daňovníci od jeho podania, aby si usporili každoročný stres s daňovým úradom. Samozrejme za predpokladu, že nie sú povinní si priznanie podávať. To im síce ušetrí nervy, ale finančne je to v mnohých prípadoch nesprávne rozhodnutie.

Veľmi dôležité V deviatich z desiatich prípadov totiž získajú zamestnanci na základe žiadosti o zdanenie peniaze späť. To znamená, že daňové priznanie sa oplatí obzvlášť vtedy, keď človek žiadne priznanie podávať nemusí.

Aj keď sa teda nenájdete v zozname tých, ktorí priznanie podávať musia, mali by ste napriek tomu v závislosti od okolností daňové priznanie podať. Ide totiž o to, že nemecký daňový úrad pri zdanení pri všetkých daňových výdavkoch, resp. nezdaniteľných položkách odpočíta len paušálne sumy. Ak sú však vaše individuálne výdavky vyššie, prípadne máte nárok aj na ďalšie nezdaniteľné sumy, môžete si ich uplatniť len tým, že podáte daňové priznanie. Inak vám prepadnú.

Ak vás obťažuje vypĺňanie formulárov daňového priznania, máte tri možnosti ako vybaviť časť práce a napriek tomu mať stále vyhliadky na daňový preplatok:

1. Softvér na podávanie nemeckých daňových priznaní

Jednoduchý, bežne dostupný program ako napríklad Taxman je cenovo výhodný a bude vašou obsahovou a organizačnou podporou pri vypĺňaní daňového priznania.

2. Nemecký daňový poradca

Ak vás očakáva komplexnejšie daňové priznanie, to znamená že máte vedľajšie príjmy, druhú domácnosť a podobne, je rozumnejšie navštíviť odborníka. Daňový poradca pozná daňové súvislosti a možnosti výberu, či podmienky uznania jednotlivých daňových výdavkov a môže vám tak pri spracovaní priznania kompetentne poradiť.

3. Daňové združenia

Ak nie je vaše daňové priznanie príliš zložité, môžete sa obrátiť aj na jeden zo spolkov na pomoc v otázkach dane zo mzdy (Lohnsteuerhilfeverein). Tieto združenia síce neponúkajú takú kvalitu individuálnych poradenských služieb ako v prípade daňového poradcu, ale sú spravidla cenovo výrazne výhodnejšie.

Ak sa rozhodnete nemecké daňové priznanie podávať a zvolíte si služby daňového poradcu, odporúčame vám našu spoločnosť TJ-Legal, ktorá má 11 ročné skúsenosti aj s podávaním nemeckých daňových priznaní. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Nemecké daňové priznanie

Ak sa rozhodnete nemecké daňové priznanie podávať a zvolíte si služby daňového poradcu, odporúčame vám našu spoločnosť TJ-Legal, ktorá má 11 ročné skúsenosti aj s podávaním nemeckých daňových priznaní. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)