Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ktorá daňová trieda je najlepšia?

Často sa stretávame s tým, že nám klient povie, že má zlú daňovú triedu. Vtedy sa len pousmejeme a opýtame sa, čo to znamená zlá daňová trieda. Väčšinou má klient na mysli daňovú triedu 1, v ktorej odvádza najvyššie preddavky na daň (hneď po daňovej triede 6). Myslí si, že keď je ženatý a má deti, najlepšia by pre neho bola daňová trieda 3. Tam sa totiž odvádzajú v priebehu roka najnižšie preddavky na daň. Ktorá trieda je teda tá najlepšia? A pre koho?

V Nemecku existuje šesť daňových tried. Zaradenie do daňovej triedy sa riadi v prvom rade rodinným stavom daňovníka. Ale nielen ním. Záleží aj na výške príjmu manželského partnera. Viac v blogu Daňová trieda a jej zmena.

Výška čistej mzdy, ktorú mesačne dostanete na svoje konto, závisí tiež od toho, do ktorej daňovej triedy ste boli v priebehu roka zaradený. Manželia si môžu vybrať z viacerých možností a v závislosti od výberu daňovej triedy si môžu svoju daňovú povinnosť rôzne rozdeliť.
Nie každý si môže daňovú triedu zvoliť. Túto možnosť majú v podstate len manželia, ak obaja poberajú mzdu, sú nemeckými daňovými rezidentmi a nežijú trvalo odlúčení. Títo si môžu každý rok nanovo zvoliť jednu z viacerých kombinácií daňových tried:

  • III a V
  • IV a IV
  • postup s faktorom

Aké výhody prináša zmena daňovej triedy v Nemecku?

Výška ročnej daňovej povinnosti sa ani vďaka rozdielnym daňovým triedam nemení. Ale vďaka správnemu výberu daňových tried vám mesiac čo mesiac ostáva k dispozícii viac peňazí, čo je lepšie, ako čakať na vrátenie daňového preplatku od daňového úradu po skončení roka.
Výberom správnej kombinácie daňových tried môžete dosiahnuť to, že sa suma mesačne stiahnutých preddavkov na daň čo najviac priblíži spoločnej (vašej a partnerovej) daňovej povinnosti.

Kedy môžete zmeniť daňovú triedu?

Zmena daňovej triedy je možná raz za rok. Existujú však aj výnimky. Ak vy alebo váš manželský partner prestane poberať mzdu, jeden z vás začína nový pracovný pomer, alebo sa rozídete. Aj keď očakávate potomkov a chcete požiadať o rodičovský príspevok, smiete zmeniť daňovú triedu aj viackrát ročne.

Ktorá kombinácia daňových tried je najlepšia?

To sa žiaľ nedá zovšeobecniť. Ktorá kombinácia je pre vás a vášho partnera najvýhodnejšia, závisí od výšky vašich mesačných príjmov a od nárokov na jednotlivé nezdaniteľné minimá.

Kombinácia daňových tried III a V

Kombinácia daňových tried III a V je najvýhodnejšia vtedy, keď vy a váš partner máte platy značne rozdielnej výšky. K tomu dochádza, len čo vyšší príjem tvorí minimálne 60 % vášho spoločného príjmu. Partner s vyšším príjmom by si mal zvoliť daňovú triedu III a druhý partner daňovú triedu V.

Pri tejto kombinácii máte pomerne nízke daňové preddavky. Preto po podaní daňového priznania (ste povinný ho podať) dochádza často k daňovým nedoplatkom. Ak pracuje len jeden z manželov, je automaticky zaradený do daňovej triedy III.

V tabuľke je znázornená situácia, ak máte vy a váš manželský partner mesačnú mzdu vo výške 3.500,00 eur a 1.800,00 eur. Najvhodnejšou kombináciou, teda kombináciou, pri ktorej vám vzniká najnižšia daňová povinnosť, je kombinácia tried III a V.

Príklad

Príjem manželov Kombinácia III a V (daňová povinnosť) Kombinácia IV/IV (daňová povinnosť)
1.800,00 eur (príjem manžela) 372,05 eur 149,28 eur
3.500,00 eur (príjem manželky) 299,26 eur 585,52 eur
Daň celkom 671,31 eur 734,80 eur

Kombinácia daňových tried IV a IV

Zarábate vy a váš partner približne rovnako? Potom je pre vás najvýhodnejšia kombinácia tried IV a IV.

Príklad

Príjem manželov Kombinácia III a V (daňová povinnosť) Kombinácia IV/IV (daňová povinnosť)
2.500,00 eur (príjem manželky) 600,99 eur 315,18 eur
3.000,00 eur (príjem manžela) 183,60 eur 445,47 eur
Daň celkom 784,59 eur 760,65 eur

Postup s faktorom

Tento postup sa ponúka vtedy, keď je medzi vaším príjmom a príjmom vášho partnera veľký rozdiel, pričom obaja dostanete daňovú triedu IV. Prostredníctvom faktora, ktorý daňový úrad zisťuje matematicky, bude pri určovaní daňových preddavkov zohľadnené aj to, aký účinok na zníženie dane má tzv. splitting (rozdelenie). Vďaka tomuto výpočtu sa na konci roka vaša daňová povinnosť celkom presne rovná sume stiahnutých preddavkov na daň. Tým sa zamedzí, na rozdiel od daňovej kombinácie III a V, riziku vzniku daňového nedoplatku. Avšak aj pri výbere tejto kombinácie ste povinní nemecké daňové priznanie podávať.

Zhodnoťte teda svoju situáciu a vyberte pre seba tú najlepšiu daňovú triedu. Nezabudnite však zmenu daňovej triedy prispôsobiť každej zmene vo svojom rodinnom stave, či príjme manžela/manželky. Po skončení daňového roka sa s výškou odvedených daní nedá urobiť už nič. Pri spracovaní nemeckého daňového priznania totiž vždy vychádzame len z čísel, ktoré vám na nemeckom ročnom zúčtovaní, tzv. Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung, potvrdí váš zamestnávateľ.

 

Zdroj: www.buhl.de

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)