Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ktorá daňová trieda v Nemecku je (pre vás tá) najlepšia?

O tom, v akej výške musí zamestnanec v Nemecku odvádzať preddavky na daň z príjmu, rozhodujú daňové triedy, tzv. Steuerklassen. Náš prehľad a krátka charakteristika šiestich daňových tried v Nemecku ukazuje, ktorá trieda je pre vás najvýhodnejšia a či sa vám prípadná jej zmena vôbec oplatí.

účtovník analyzuje účtovnú trtiedu v nemecku

Prečo vlastne existujú rôzne daňové triedy v Nemecku?

Zamestnávatelia v Nemecku sú povinní zrážať daň zo mzdy z hrubých príjmov zamestnanca a odvádzať ju daňovému úradu. To v akej výške preddavky na daň odvádzajú, ovplyvňuje samotné zaradenie zamestnanca do vybranej daňovej triedy, ktorá podľa viacerých faktorov adekvátne zohľadňuje daňovú povinnosť zamestnanca v Nemecku.

V Nemecku existuje celkovo šesť rôznych daňových tried a zaradenie do konkrétnej z nich je definované najmä rodinným stavom príslušnej osoby, ale niekedy napríklad aj výškou zdaniteľného príjmu manželského partnera. Nižšie si môžete prezrieť krátku tabuľku, ktorá hovorí o tom, do akej skupiny by ste mali patriť vzhľadom na svoj rodinný stav, resp. situáciu.

 

Daňová trieda v Nemecku Rodinný stav alebo situácia zamestnanca v Nemecku
Steuerklasse 1 Slobodný, ženatý/vydatá s obmedzenou daňovou povinnosťou, rozvedený, vdovec/vdova, trvalo odlúčení manželia
Steuerklasse 2 rodič samoživiteľ
Steuerklasse 3 ženatý/vydatá, alebo registrovaní partneri, ktorí nežijú ako trvale odlúčení a majú značne odlišné platy (partner, ktorý zarába viac, je zaradený v daňovej triede 3)
Steuerklasse 4 ženatý/vydatá, alebo registrovaní partneri, ktorí nežijú ako trvale odlúčení a poberajú podobný plat
Steuerklasse 5 ženatý/vydatá, alebo registrovaní partneri, ktorí nežijú ako trvale odlúčení a majú značne odlišné platy (partner, ktorý zarába menej, je zaradený v daňovej triede 5)
Steuerklasse 6 zamestnanec s dvoma alebo viacerými pracovnoprávnymi vzťahmi

 

Zmeniť daňovú triedu je možné len raz ročne, a to do 30. novembra. Nová daňová trieda bude pre vás platná hneď od 1. januára toho daňového roku, pre ktorý ste si o zmenu požiadali. Výnimka pre zmenu daňovej triedy viac ako jedenkrát ročne platí v prípadoch, keď vy alebo váš manželský partner prestane poberať mzdu, jeden z vás začína nový pracovný pomer, alebo sa rozídete, či rozvediete. Dokonca i keď očakávate potomkov a chcete požiadať o rodičovský príspevok, smiete zmeniť daňovú triedu viackrát ročne.

Ak ešte len rozmýšľate o výbere svojej daňovej triedy, prípadne rozmýšľate nad jej zmenou, môže vám k správnej voľbe pomôcť daňová kalkulačka, tzv. Steuerklasserechner, ktorú nájdete vo viacerých formách na týchto odkazoch:

Často sa stretávame s tým, že klient tvrdí, že má zlú daňovú triedu. Ale čo vlastne znamená zlá daňová trieda?

Väčšinou má na mysli daňovú triedu 1, v ktorej odvádza najvyššie preddavky na daň (hneď po daňovej triede 6). Myslí si, že keď je ženatý a má deti, najlepšia by pre neho bola daňová trieda 3. Tam sa totiž odvádzajú v priebehu roka najnižšie preddavky na daň. Je to ale naozaj najlepšia voľba?

Ktorá trieda je teda tá najlepšia? A pre koho?

Nie každý si môže daňovú triedu ľubovoľne zvoliť. Túto možnosť majú v podstate len manželia, ktorí nie sú trvalo odlúčení, sú daňovými rezidentmi Nemecka a obaja pracujú v Nemecku. Títo si môžu vybrať z viacerých možností kombinácií daňových tried a v závislosti od výberu si môžu svoju daňovú povinnosť rôzne rozdeliť. Výška ročnej daňovej povinnosti sa v závislosti od rozdielnej daňovej triedy nemení. Ale vďaka správnemu výberu daňových tried môžete dosiahnuť to, že sa suma mesačne stiahnutých preddavkov na daň čo najviac priblíži spoločnej (vašej a partnerovej) daňovej povinnosti.

Máme skúsenosti, poradíme vám

Predpokladáme (vzhľadom na profil nášho klienta, zamestnanca v Nemecku), že ako Slovák alebo Čech pracujúci v Nemecku ste buď slobodný alebo ženatý a rozhodujete sa medzi daňovou triedou 1 a 3. Ak ste slobodný, z vyššie uvedeného už vieme, že si daňovú triedu nemôžete vybrať a pravdepodobne ste zaradený v daňovej triede 1 (prípadne, avšak málokedy aj 2 alebo 6).

Ak ste však ženatý, máte dve možnosti:

  • ak sa vaša manželka nachádza na Slovenku a nepracuje, poberá materskú dovolenku, rodičovský príspevok, je na starobnom alebo invalidnom dôchodku, či dobrovoľne/nedobrovoľne nezamestnaná a má nulový zdaniteľný príjem (alebo veľmi nízke príjmy z dohody alebo zo živnosti), odporúčame vám daňovú triedu 3.
  • ak vaša manželka pracuje na Slovensku a dosahuje vyššie príjmy (napr. 8.000,00 eur – 10.000,00 eur – 12.000,00 eur a viac), odporúčame vám ostať v daňovej triede 1, aby ste sa tak vyhli nedoplatku na dani v Nemecku.

V prípade, že ste manželmi a obaja pracujete v Nemecku, vyberáte si z nasledujúcich kombinácií daňových tried:

  • 3 a 5
  • 4 a 4
  • postup s faktorom.

Kombinácia daňových tried III a V je najvýhodnejšia vtedy, keď vy a váš partner máte platy značne rozdielnej výšky. K tomu dochádza, len čo vyšší príjem tvorí minimálne 60 % vášho spoločného príjmu. Partner s vyšším príjmom by si mal zvoliť daňovú triedu 3 a druhý partner daňovú triedu 5. Pri tejto kombinácii máte pomerne nízke daňové preddavky. Preto po podaní daňového priznania (ste povinný si ho podať) dochádza často k daňovým nedoplatkom.

Zarábate vy a váš partner približne rovnako? Potom je pre vás najvýhodnejšia kombinácia tried IV a IV.

Pre výber daňovej triedy sa postup s faktorom uplatňuje vtedy, keď je medzi vaším príjmom a príjmom vášho partnera veľký rozdiel, pričom obaja dostanete daňovú triedu 4. Prostredníctvom faktora, ktorý daňový úrad zisťuje matematicky, bude pri určovaní daňových preddavkov zohľadnené aj to, aký účinok na zníženie dane má tzv. splitting (rozdelenie).

Prosíme, pamätajte na zmenu daňovej triedy vždy včas. Po skončení daňového roka sa s výškou odvedených daní nedá už nič urobiť. Pri spracovaní nemeckého daňového priznania totiž vždy vychádzame len z čísel, ktoré vám na nemeckom ročnom zúčtovaní, tzv. Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung, potvrdí váš zamestnávateľ.

Ak máte ohľadne voľby daňovej triedy viac otázok, resp. máte otázky k akejkoľvek inej téme, obráťte sa na náš, radi vám pomôžeme.

Zdroje:

https://www.handelsblatt.com/finanzen/steuern-recht/steuern/steuerklassen-1-bis-6-erklaert-so-unterscheiden-sich-die-lohnsteuerklassen/25439728.html?ticket=ST-759304-eZVYMChoYctizYoxmh65-ap3, https://www.arbeitsrechte.de/lohnsteuerklassen/, https://www.steuerklassen.com/lohnsteuerklassen/steuerklasse-beim-finanzamt-aendern/, https://www.steuerklassen.com/steuerklassenrechner/, https://www.steuerklassen.com/brutto-netto-rechner/, https://www.nettolohn.de/rechner/steuerklassenrechner.html, https://www.smart-rechner.de/steuerklassen/rechner.php, https://www.oeffentlichen-dienst.de/steuerklassen.html

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)