Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ktorý nemecký daňový úrad je pre vás miestne príslušný?

Chcete si v Nemecku podať svoje daňové priznanie a nie ste si istý, na ktorý daňový úrad ho máte zaslať? O tom, ktorý je váš miestne príslušný nemecký daňový úrad, sa dočítate v tomto článku.

V princípe platí, že váš príslušný daňový úrad sa nachádza v mieste vášho posledného, respektíve aktuálneho miesta prihlásenia na pobyt v Nemecku. To znamená, že ak ste v roku 2019 boli prihlásený na pobyt v meste Hamburg a v roku 2020 ste zmenili bydlisko a prihlásili ste sa na pobyt v meste Mníchov, vaše nemecké daňové priznanie, aj keď ide o rok 2019, zasielate na nemecký daňový úrad v Mníchove. Preto je stále dôležité, aby spracovateľ vášho nemeckého daňového priznania poznal vašu aktuálnu, respektíve poslednú adresu miesta prihlásenia na pobyt v Nemecku.

Ak ste však zaslali vaše nemecké daňové priznanie na nesprávny úrad, nič sa nedeje. Každý nemecký daňový úrad po prijatí daňového priznania kontroluje príslušnosť úradu. Ak pracovníci zistia, že ich daňový úrad nie je váš príslušný, prepošlú vaše nemecké daňové priznanie na ten správny daňový úrad. V takomto prípade je však potrebné rátať s tým, že dĺžka spracovania vášho priznania sa o niečo predĺži.

Ste v Nemecku prihlásený na pobyt na viacerých miestach?

V takomto prípade hrá dôležitú úlohu váš rodinný stav. Ak ste slobodný a ste v Nemecku prihlásený na pobyt na viacerých miestach, váš príslušný nemecký daňový úrad sa nachádza na tom mieste, na ktorom ste sa v danom roku prevažne zdržiavali.

Ak je spolu s vami v Nemecku aj vaša rodina, ktorá je spolu s vami prihlásená na jednom mieste na pobyt a napríklad vaše miesto výkonu práce sa nachádza inde, v takomto prípade je príslušný ten nemecký daňový úrad, ktorý sa nachádza v mieste prihlásenia na pobyt vašej rodiny.

Tiež môže nastať situácia, že aj vy aj váš manželský partner sa nachádzate v Nemecku, kde ste prihlásený a v roku, za ktorý si chcete následne podať nemecké daňové priznanie, sa rozvediete. V Nemecku platí, že ak ste aspoň jeden deň v danom roku, za ktorý si podávate daňové priznanie, žili spolu, máte stále nárok na spoločné zdanenie. Ak sa jeden z vás odsťahuje na iné miesto, ale ten druhý ostáva na mieste, kde ste žili obaja, nemecké daňové priznanie zasielate na nemecký daňový úrad podľa miesta pobytu, kde ste mali ešte spoločnú domácnosť. Ak sa každý z vás presťahuje na úplne iné miesto v Nemecku, vaše spoločné nemecké daňové priznanie zasielate na nemecký daňový úrad podľa toho, kto z vás mal za daný rok po odpočítaní výdavkov vyšší príjem. Napríklad exmanžel mal v danom roku príjem 30 000 € a exmanželka príjem 20 000 €, nemecké daňové priznanie sa zašle podľa nového miesta prihlásenia na pobyt v Nemecku exmanžela a nie exmanželky.

Nie ste v Nemecku nikde prihlásený na pobyt?

Ak nie ste v Nemecku nikde prihlásený na pobyt, pretože máte striedajúce sa miesta výkonu práce, napríklad pracujete ako šofér kamiónu alebo stavbár na rôznych stavbách, nemusíte sa báť, že vaše nemecké daňové priznanie nespracuje žiaden daňový úrad. V takomto prípade si priznanie podávate na tom nemeckom daňovom úrade, kam bola počas roka odvádzaná vaša daň. Túto informáciu nájdete vo vašom nemeckom ročnom zúčtovaní (Lohnsteuerbescheinigung) v poslednom riadku tabuľky. Ak ste počas roka, za ktorý si idete podávať nemecké daňové priznanie, pracovali pre viacerých zamestnávateľov a daň bola odvádzaná stále na inom úrade, nemecké daňové priznanie zasielate spravidla stále na posledný daňový úrad, kde bola daň odvádzaná.

Ak si však stále nie ste istý, na ktorý nemecký daňový úrad máte nemecké daňové priznanie zaslať, obráťte sa so svojou otázkou na nás. Veľmi radi vám pomôžeme.

 

Zdroje: www.vlh.de, www.taxfix.de, www.steuertipps.de

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)