Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Kurzarbeitergeld a nemecké daňové priznanie k dani z príjmu

Kurzarbeitergeld je náhrada mzdy, ktorú v Nemecku vypláca Bundesagentur für Arbeit pri prechodnom skrátení pracovnej doby bežnej pre daný podnik.

Kurzarbeitergeld a nemecké daňové priznanie

Pracovali ste v Nemecku v rokoch 2018 - 2021? Mohol vám vzniknúť nárok na vrátenie daní. Chcem vrátenie daní

Cieľom Kurzarbeit-u je udržanie pracovných miest napriek neúplnej vyťaženosti kapacít ako následku zníženého počtu zákaziek. Cieľom je teda udržať cennú pracovnú silu aj v čase, keď má menej práce. V čase Kurzarbeitu nahrádza Kurzarbeitergeld časť výdavkov na mzdy zamestnancov.

Kurzarbeitergelt je nezdaniteľný, ale podlieha tzv. progresii. To znamená, že sa započítava do výpočtu daňovej sadzby individuálnej pre každého daňovníka. Touto sadzbou sa potom zdaňuje už len zdaniteľný príjem. Je teda logické, že čím vyšší Kurzarbeitergeld bol vyplatený, tým vyššia bude daňová sadzba a daňová povinnosť.

Kurzarbeitergeld je náhrada mzdy, rovnako ako podpora v nezamestnanosti, nemocenské dávky, materské a podobne. Väčšinou je uvedený v riadku 15 nemeckého ročného zúčtovania.

Pomôžeme vám získať dane z Nemecka aj keď ste poberali Kurzarbeitergeld

Ak prijatá náhrada mzdy v danom zdaňovacom roku presiahne hranicu 410,00 eur, sú poberatelia takejto náhrady mzdy povinní nemecké daňové priznanie k dani z príjmu v Nemecku podávať.

Veľmi dôležité Pôvodný termín pre podanie nemeckých daňových priznaní je 31. júl. Keďže kvôli pandémii koronavírusu chce nemecká vláda občanom a hospodárstvu ponúknuť uľahčenie, predĺžila termín na podanie nemeckých daňových priznaní za daňový rok 2021 do 31. októbra 2022.

Povinnosť podávať nemecké daňové priznanie k dani z príjmu pri poberaní náhrady mzdy nie je nová. No keďže v covidových a postcovidových časoch poberalo túto náhradu mzdy mnoho zamestnancov, nadobúda táto povinnosť na význame.

Poberanie náhrady mzdy môže pri podaní nemeckého daňového priznania viesť k nedoplatku na dani. Je to logické, keďže zamestnávateľ v čase nastavenia odvádzaných preddavkov na daň nepozná skutočnú výšku poberanej náhrady mzdy napríklad z Agentur fur Arbeit, zdravotnej alebo sociálnej poisťovne a nevie ich zohľadniť.

Poberali ste Kurzarbeitergeld? Potrebujeme pomôcť s podaním nemeckého daňového priznania k dani z príjmu? Neváhajte sa obrátiť na nás.

Zdroje: bundesfinanzministerium.de, bundesfinanzministerium.de, lohn-info.de, haufe.de, steuertipps.de, pixabay.com (ilustračná fotografia)

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)