Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Lákavá služba rakúskych daňových úradov – daňové priznanie za vás podajú automaticky

Od roku 2016 sa v súvislosti s daňovou reformou v Rakúsku daňové priznania fyzických osôb realizujú z úradnej moci, bez žiadosti fyzickej osoby.

Zdanenie sa uskutoční automaticky, ak sú splnené nasledujúce predpoklady

  • Žiadosť o spracovanie daňového priznania nebola na rakúsky daňový úrad Finanzamt predložená do 30. júna 2017,
  • Ide o rakúske daňové priznanie fyzickej osoby (netýka sa to daňových priznaní samostatne zárobkovo činných osôb),
  • Ak boli poberané len príjmy podliehajúce zdaneniu,
  • Ak sa nepredpokladá, že budú pri zdanení uplatnené mimoriadne výdavky, nezdaniteľné minimá na deti alebo bonusy pre samostatne vychovávajúcich či samoživiteľov,
  • Podľa výpočtu daňového úradu vzniká nárok na vrátenie daní z Rakúska.

Výhody automatického rakúskeho daňového priznania

Dôvodom pre zavedenie automatického zdanenia je chvályhodná myšlienka: osoby, ktoré nepodávajú (alebo nemôžu, či nevedia podať) daňové priznanie, by sa takto mali dostať k svojmu zaslúženému daňovému preplatku.

 

Práve pre obyvateľov s nižšími ročnými príjmami (do 11 tisíc eur – teda do výšky príjmov, v ktorej je možné rátať s negatívnou daňou), predstavuje automatické zdanenie určite výhodu. Odpadávajú tiež vynaložená námaha a čas na spracovanie daňového priznania. Daňový preplatok z Rakúska sa automaticky pripíše na bankový účet daňovníka.

 

Rakúsky daňový úrad zašle v druhej polovici roka 2017 dotknutým daňovníkom list, v ktorom uvedie úradu známe číslo bankového účtu a požiada daňovníka o jeho overenie. Daňový preplatok bude následne pripísaný na účet klienta a bude mu automaticky zaslaná oficiálna daňová kalkulácia, tzv. Bescheid.

 

Automatické zdanenie prebehne aj vtedy, ak sa po uplynutí dvoch rokov od konca zdaňovacieho obdobia nepredloží žiadosť o spracovanie daňového priznania. Napríklad, ak zo strany daňovníka nebola do 31.12.2018 predložená žiadosť o spracovanie daňového priznania za rok 2016.

Nevýhody rakúskeho daňového priznania podaného automaticky

Kto si chce totiž dodatočne uplatniť výdavky spojené s dosiahnutím príjmu, mimoriadne výdavky, výnimočné zaťaženia, nezdaniteľné minimá alebo daňové bonusy neznáme daňovému úradu, bude musieť do piatich rokov od ukončenia príslušného daňového roka predložiť svoje daňové priznanie elektronicky cez Finanzonline alebo poštou. Tak napríklad, za rok 2016 je možné tak urobiť do konca roka 2021.

 

Zmysluplné je k daňovému priznaniu priložiť aj všetky doklady dokumentujúce vznik výdavkov súvisiacich s dosiahnutím príjmu v Rakúsku, ktoré žiadate v daňovom priznaní zohľadniť. Rakúsky daňový úrad Finanzamt svoje pôvodné rozhodnutie zruší a rozhodne na základe vami podaného daňového priznania.

 

Čo sa na prvý pohľad javí ako servis pre daňovníka, nevyzerá pri detailnejšom pohľade tak jednoznačne. Môžete si predstaviť, že daňovníci sa budú tešiť z automatického zdanenia a zároveň nechajú ležať veľa peňazí na daňovom úrade, len preto, že si „ušetrili“ námahu so spracovaním daňového priznania.

Výhody daňového poradcu

Ak nechcete, alebo neviete spracovať daňové priznanie fyzických osôb sami a chcete si byť istý, že vaše daňové aspekty budú optimálne zohľadnené, obráťte sa na daňového poradcu. Týmto zároveň získate komplexný servis za primeraný a okrem toho daňovo odpočítateľný honorár, čo sa určite oplatí. A na rozdiel od automatického zdanenia dostanete od daňového úradu skutočne plnú výšku vášho daňového preplatku, ktorý vám patrí.

 

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)