Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Progresívne zdanenie v Nemecku

Mnohí ľudia nesprávne predpokladajú, že čím dlhšie pracujú v Nemecku, tým vyšší preplatok na daniach im bude vrátený. Situácia je ale presne opačná.

Nemecký daňový systém je totiž založený na progresívnom zdanení, preto s vyšším príjmom stúpa aj daňová sadzba. Čím väčší koláč máte, tým viac z neho ukroja.

Príklad z praxe

Veronika si po maturite nemohla nájsť na Slovensku prácu, tak sa rozhodla skúšať šťastie v zahraničí.

Prvý rok zamestnania v Nemecku

V polovici roka 2015 vycestovala do Nemecka, kde pracovala v oblasti gastronómie. Začiatkom roka 2016 požiadala o vrátenie daní z Nemecka. Keďže v Nemecku odpracovala iba časť kalendárneho roka a na Slovensku príjem nemala, lebo do júna bola nezamestnaná, získala späť celú daň, ktorá jej bola z príjmu strhávaná.

Druhý rok zamestnania v Nemecku

Na rovnakom mieste odpracovala aj celý rok 2016, navyše v polovici roka za ňou pricestoval aj brat Michal, ktorému sa podarilo nájsť si prácu u rovnakého zamestnávateľa. Začiatkom roka 2017 obaja požiadali o vrátenie daní z Nemecka. Veronika predpokladala, že jej bude vrátená ešte vyššia suma ako v minulom roku, keďže odpracovala v Nemecku viac a viac aj odviedla na daniach.

Nižší nárok na vrátenie daní z Nemecka

Prekvapenie nastalo po doručení Bescheidu – oficiálneho rozhodnutia nemeckého daňového úradu o výške preplatku – keď zistila, že jej preplatok je len pár desiatok eur, zatiaľ čo brat sa tešil zo sumy v stovkách eur. Klientka sa nás samozrejme pýtala, ako je možné, že po celoročnej drine v práci na zmeny a odlúčení od rodiny je daňový preplatok iba zlomok z toho, čo jej vrátili za rok 2015, keď bola polovicu roka doma a nezamestnaná. 

V Nemecku platí daňová progresia

Vysvetlenie sa skrýva v princípe daňovej progresie. Veronika v prvom roku odpracovala v Nemecku iba 6 mesiacov a jej hrubý príjem bol nižší než nezdaniteľné minimum, teda nepresiahol sumu, ktorá je oslobodená daní. V ďalšom roku už odpracovala všetkých 12 mesiacov, logicky teda stúpol aj jej príjem. S príjmom stúpli aj dane.

Ako získať vyšší preplatok daní z Nemecka

Cesta ako získať aspoň časť daní späť, je podať slovenské a následne nemecké daňové priznanie a uplatniť si odpočítateľné položky. Veronike sa to v tomto roku žiaľ nepodarilo, lebo ubytovanie jej zabezpečil zamestnávateľ a náklady na cesty domov si uplatniť nemohla, keďže si neuschovala cestovné lístky od dopravcov.

Menej je niekedy naozaj viac. Čím menšiu časť z roka odpracujete, tým viac z daní získate späť. Pokiaľ nebudete mať odpočítateľné položky, v ďalších rokoch môže váš daňový preplatok klesať. Ak sa však obrátite na našu spoločnosť, môžete si byť istý, že preplatok, na ktorý máte nárok, získame do posledného centu.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)