Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Progresívne zdanenie v Nemecku

Mnohí ľudia nesprávne predpokladajú, že čím dlhšie pracujú v Nemecku, tým vyšší preplatok na daniach im bude vrátený. Situácia je ale presne opačná.

Nemecký daňový systém je totiž založený na progresívnom zdanení, preto s vyšším príjmom stúpa aj daňová sadzba. Čím väčší koláč máte, tým viac z neho ukroja.

Príklad z praxe

Veronika si po maturite nemohla nájsť na Slovensku prácu, tak sa rozhodla skúšať šťastie v zahraničí.

Prvý rok zamestnania v Nemecku

V polovici roka 2015 vycestovala do Nemecka, kde pracovala v oblasti gastronómie. Začiatkom roka 2016 požiadala o vrátenie daní z Nemecka. Keďže v Nemecku odpracovala iba časť kalendárneho roka a na Slovensku príjem nemala, lebo do júna bola nezamestnaná, získala späť celú daň, ktorá jej bola z príjmu strhávaná.

Druhý rok zamestnania v Nemecku

Na rovnakom mieste odpracovala aj celý rok 2016, navyše v polovici roka za ňou pricestoval aj brat Michal, ktorému sa podarilo nájsť si prácu u rovnakého zamestnávateľa. Začiatkom roka 2017 obaja požiadali o vrátenie daní z Nemecka. Veronika predpokladala, že jej bude vrátená ešte vyššia suma ako v minulom roku, keďže odpracovala v Nemecku viac a viac aj odviedla na daniach.

Nižší nárok na vrátenie daní z Nemecka

Prekvapenie nastalo po doručení Bescheidu – oficiálneho rozhodnutia nemeckého daňového úradu o výške preplatku – keď zistila, že jej preplatok je len pár desiatok eur, zatiaľ čo brat sa tešil zo sumy v stovkách eur. Klientka sa nás samozrejme pýtala, ako je možné, že po celoročnej drine v práci na zmeny a odlúčení od rodiny je daňový preplatok iba zlomok z toho, čo jej vrátili za rok 2015, keď bola polovicu roka doma a nezamestnaná. 

V Nemecku platí daňová progresia

Vysvetlenie sa skrýva v princípe daňovej progresie. Veronika v prvom roku odpracovala v Nemecku iba 6 mesiacov a jej hrubý príjem bol nižší než nezdaniteľné minimum, teda nepresiahol sumu, ktorá je oslobodená daní. V ďalšom roku už odpracovala všetkých 12 mesiacov, logicky teda stúpol aj jej príjem. S príjmom stúpli aj dane.

Ako získať vyšší preplatok daní z Nemecka

Cesta ako získať aspoň časť daní späť, je podať slovenské a následne nemecké daňové priznanie a uplatniť si odpočítateľné položky. Veronike sa to v tomto roku žiaľ nepodarilo, lebo ubytovanie jej zabezpečil zamestnávateľ a náklady na cesty domov si uplatniť nemohla, keďže si neuschovala cestovné lístky od dopravcov.

Menej je niekedy naozaj viac. Čím menšiu časť z roka odpracujete, tým viac z daní získate späť. Pokiaľ nebudete mať odpočítateľné položky, v ďalších rokoch môže váš daňový preplatok klesať. Ak sa však obrátite na našu spoločnosť, môžete si byť istý, že preplatok, na ktorý máte nárok, získame do posledného centu.

Tento článok získal už 0 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)