Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Na podanie nemeckého daňového priznania za rok 2021 máte viac času

Nemecká spolková vláda schválila opätovné predĺženie termínu na podanie nemeckých daňových priznaní, ako pomoc pre občanov v čase pretrvávajúcich následkov pandémie koronavírusu.

nemecke danove priznanie vratenie dani

Pracovali ste v Nemecku v rokoch 2018 - 2021? Mohol vám vzniknúť nárok na vrátenie daní. Chcem vrátenie daní

Veľmi dôležité Pôvodný termín pre podanie nemeckých daňových priznaní je 31. júl. Keďže kvôli koronavírusu chce nemecká vláda občanom a hospodárstvu ponúknuť uľahčenie, predĺžila termín na podanie nemeckých daňových priznaní za daňový rok 2021 do 31. októbra 2022.

Tak získate čas ďalšie tri mesiace, ak si nemecké daňové priznanie podáte vo vlastnej réžii. Ak sa s tým obrátite na daňového poradcu alebo združenie, máte čas až do konca augusta 2023.

Na základe tohto rozhodnutia vlády majú dokonca aj mnohé daňové priznania za rok 2020 ešte čas. Tí, ktorí sa s ich spracovaním obrátili na daňového poradcu a informovali o tom nemecký daňový úrad, majú čas na podanie priznania za rok 2020 do 31. augusta 2022.

Pomôžeme vám s podaním nemeckého daňového priznania, aj za viac rokov.

Tieto predĺžené lehoty sa týkajú najmä tých daňovníkov, ktorí sú povinní nemecké daňové priznanie podávať. K tým patria hlavne tí zamestnanci, ktorí boli zdaňovaní v daňovej triede 3, 4, 5 a tí, ktorí popri mzde poberali aj náhradu mzdy vyššiu ako 410,00 eur ročne. Za náhradu mzdy sa pritom považuje aj Kurzarbeitergeld, väčšinou uvedený v riadku 15 nemeckého ročného zúčtovania.

Veľmi dôležité Všetci ostatní zamestnanci majú právo rozhodnúť sa, či nemecké daňové priznanie chcú podávať. Ak sa rozhodnú pre jeho podanie, majú na to čas štyri roky.

Od roka 2025 sa chce nemecká vláda opäť vrátiť k normálu, teda k pôvodným lehotám.

S podaním nemeckého daňového priznania, aj za viacero rokov, vám veľmi radi pomôžeme.

Zdroj: merkur.de, pixabay.com (ilustračná fotografia)

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)