Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Najčastejšie otázky účastníkov programu Work and Travel v USA o štátnom daňovom priznaní

Ak ste v rámci programu Work and Travel vycestovali do USA na víza J-1, máte od roku 2018 povinnosť podať si v USA ako nerezident federálne daňové priznanie. Ako je to však s vašou povinnosťou podať si v USA štátne daňové priznanie? Viac sa dozviete v našich nasledujúcich odpovediach na vaše najčastejšie otázky.

Ako zistím, či za mňa bola odvádzaná štátnu daň?

Z 51 štátov USA (50 štátov + Washington, D.C.) sa štátna daň neodvádza len v týchto siedmich z nich: Aljaška, Florida, Nevada, Južná Dakota, Texas, Washington a Wyoming. Ak ste pracovali v ktoromkoľvek inom štáte, zamestnávateľ vám s najväčšou pravdepodobnosťou strhával okrem federálnej aj štátnu daň.

Komu vzniká povinnosť podať si štátne daňové priznanie?

Daňová povinnosť týkajúca sa štátnych daní sa v jednotlivých štátoch líši. V niektorých štátoch vzniká povinnosť podať si štátne daňové priznanie na základe dosiahnutia určitej výšky príjmu. Vo väčšine štátov však povinnosť podať si štátne daňové priznanie vzniká, ak vzniká povinnosť podať si aj federálne daňové priznanie. To znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou si štátne daňové priznanie budete musieť podať.

Dokedy si musím podať štátne daňové priznanie?

Lehota na podanie štátneho daňového priznania je vo väčšine štátov zhodná s lehotou na podanie federálneho daňového priznania, ktorou je 15. apríl. Nie je to však pravidlo a niektoré štáty majú lehotu na podanie daňového priznania dlhšiu (napríklad Delaware – do 30. apríla). Navyše, ak sa k 15. aprílu nachádzate mimo územia USA, lehotu na podanie daňového priznania vám v určitých štátoch predĺžia buď automaticky, alebo si požiadate o predĺženie priamo vo vašom daňovom priznaní. Lehotu je možné takto predĺžiť o 2 až 4 mesiace.

Ďalšou možnosťou na predĺženie lehoty na podanie štátneho daňového priznania je zaslanie žiadosti o predĺženie termínu na podanie, ktorou si môžete obdobie na podanie priznania predĺžiť až do 15. októbra. Žiadosť je potrebné zaslať do 15. apríla.
Avšak v prípade, že máte nedoplatok, niektoré štáty aj v prípade predĺženia lehoty na podanie daňového priznania žiadajú o úhradu nedoplatku do 15. apríla.

Vznikne mi pri podaní štátneho daňového priznania preplatok alebo nedoplatok?

Dobrou správou je, že, vo väčšine prípadov vám pri podaní štátneho daňového priznania vznikne preplatok na daniach, ktorý vám následne daňový úrad vyplatí (v niektorých prípadoch je to celá výška odvedených štátnych daní).
Sú však štáty, v ktorých si ako nerezident nemôžete uplatniť nezdaniteľné položky a ste zdaňovaný od prvého zarobeného dolára. V tom prípade vám pravdepodobne vznikne nedoplatok, ktorý je potrebné uhradiť.

Čo sa stane, ak si štátne daňové priznanie nepodám?

Vzhľadom na to, že vo väčšine prípadov vzniká pri štátnych daniach preplatok, je lepšie si daňové priznanie v USA podať, a tým požiadať o vrátenie daní z USA. Tiež v prípade, že vznikne nedoplatok, je lepšie nedoplatok uhradiť a vyhnúť sa tak úrokom a pokutám v budúcnosti, ktoré vám postupom času budú len narastať.
Podať si štátne daňové priznanie odporúčame aj v prípade, že už sa do USA v budúcnosti vrátiť neplánujete.

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)