Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Nemecká výplatná páska – čo sa z nej dozviete?

Dokument, ktorý poteší azda každého zamestnanca – výplatná páska. V nemčine sa môžete stretnúť s názvom Lohnabrechnung alebo Gehaltsabrechnung podľa toho, či poberáte mzdu alebo plat. Aký je medzi týmito pojmami rozdiel a čo sa môžete z nemeckej výplatnej pásky dozvedieť? Prečítajte si v našom článku.

muž pozera na nemeckú výplatnú pásku

Čo je Lohnabrechnung alebo Gehaltsabrechnung a kde ich získam?

Výplatná páska – po nemecky Lohnabrechnung alebo Gehaltsabrechnung – informuje o zložení mzdy/platu za určité obdobie. Túto výplatnú pásku je zamestnávateľ povinný vystaviť každému zamestnancovi vždy na konci kalendárneho mesiaca.

Veľmi dôležité Ako zamestnancovi vám slúži na overenie výšky mzdy/platu, ale aj pri dokladovaní odpracovaného obdobia na rozličných úradoch, preto si výplatné pásky určite odložte.

Zamestnávateľ má však povinnosť vydať výplatnú pásku až po tom, ako zamestnancovi vyplatí mzdu či plat. Pred ich vyplatením nemá žiadne podlžnosti voči zamestnancovi, ktoré sa týkajú vydania výplatnej pásky.

Aký je rozdiel medzi mzdou a platom?

Mzda je vyplácaná zamestnancovi za vykonanú prácu za istý čas, je teda platený za čas strávený pri práci. Zamestnanec dostane zaplatené za všetok nadčas a, naopak, ak odpracoval menej hodín, bude mu vyplatená nižšia mzda. Tomu ale musí predchádzať dohoda so zamestnávateľom.

Plat je zamestnancovi vyplácaný na základe istej tarify alebo pevne stanovenej sumy, ktorá je definovaná v pracovnej zmluve uzatvorenej so zamestnávateľom. Existuje taktiež mnoho tarifných tabuliek, ktoré určujú výšku príjmu pre rôzne oblasti pôsobenia, kde sa zohľadňuje napríklad vek, kvalifikácia, špecializácia zamestnanca a podobne.

Výplatná páska od nemeckého zamestnávateľa musí obsahovať:

  • údaje o zamestnávateľovi,
  • dátum začiatku pracovného pomeru,
  • osobné údaje o zamestnancovi,
  • daňovú triedu zamestnanca,
  • hrubé príjmy za daný mesiac,
  • odvody z hrubého príjmu,
  • čistý príjem za daný mesiac,
  • celkové výdavky zamestnávateľa na zamestnanca za daný mesiac,
  • kumulatívnu tabuľku doposiaľ zarobených príjmov a odvodov od daného zamestnávateľa od januára daného roka.

Kto je zodpovedný za správnosť údajov na mojej výplatnej páske z Nemecka?

Keďže nemecká výplatná páska je relevantný dokument napríklad aj pre spracovanie nemeckého daňového priznania, za správnosť týchto údajov je zodpovedný váš zamestnávateľ. Chyba pri výpočte by mohla spôsobiť veľa papierovačiek, prípadne vysoký preplatok či nedoplatok na dani z príjmu.

Vrátenie daní z Nemecka

Ak ste pracovali alebo pracujete v Nemecku, je dosť možné, že vám vznikol nárok na vrátenie dane. Pomôžeme vám získať daňový preplatok v plnej legálnej výške.

Čo v prípade, že mi zamestnávateľ výplatnú pásku nevydá?

Každý zamestnávateľ je povinný vám výplatnú pásku vydať. Ak tak však neurobí, musíte mu poslať písomnú žiadosť o vystavenie výplatnej pásky.

Ak neviete, ako na to, obráťte sa na firmu TJ-Legal, kde za vás radi vybavíme všetky potrebné dokumenty.

 

Zdroje: Kks-steuer.de, Firma.de – Die Gehaltsabrechnung, Firma.de – Verdienstbescheinigung und LohnabrechnungLexware.de

Zdroj obrázku: Shutterstock

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)