Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Odpočítajte si v daňovom priznaní náklady na telefón a internet

Museli ste zrušiť plánovanú cestu za rodinou na Slovensko a ani vaša pani manželka nepríde za vami? Vybavíte si „rýchly“ pracovný rozhovor so súkromným mobilom, alebo pracujte online z domu? Môžete si potom tieto náklady odpočítať z daní?

telefon internet nemecke danove priznanie

Pracovali ste v Nemecku v rokoch 2018 - 2021? Mohol vám vzniknúť nárok na vrátenie daní. Chcem vrátenie daní

Môžem náklady na telefón a internet uplatniť ako odpočítateľné položky?

Nemecký daňový úrad umožňuje uplatniť si odpočítateľné náklady na telefonický rozhovor so svojimi najbližšími, s ktorými žijete v spoločnej domácnosti, v rámci daňových výdavkov.
Hovor je obmedzený na dĺžku maximálne 15 minút. Finančné úrady navyše požadujú, aby pracovník telefonoval v čase lacnejších taríf.

V prípade telefonických hovorov v rámci Nemecka sa dá predpokladať, že zamestnancovi vznikli skutočné náklady. V prípade telefonických hovorov do zahraničia je potrebné hodnoverne dokázať výšku telefónnych poplatkov. Úrady totiž odmietajú paušálne zohľadniť telefónne náklady na kontaktovanie rodinných príslušníkov žijúcich v zahraničí.

Ak ste zamestnanec a niekedy využívate svoj súkromný smartfón alebo telefón na firemné hovory, máme pre vás dobrú správu. Daňové úrady vám môžu prispieť na náklady na telefón. To platí aj pre náklady na internet, ak využívate svoje súkromné pripojenie na pracovné účely. Tieto náklady si môžete uplatniť v daňovom priznaní ako daňový výdavok.

Uplatnite si v nemeckom daňovom priznaní všetko, na čo máte nárok.

Akú výšku nákladov si môžete uplatniť a ako to preukázať?

Veľmi dôležité Aby ste mohli odpočítať náklady na telefón a internet z dane, musíte preukázať, že mobilný telefón, alebo iné súkromné pripojenie, musíte používať z pracovných dôvodov. Váš zamestnávateľ vám o tom môže vydať potvrdenie. Do úvahy pripadajú aj faktúry a/alebo časový prehľad práce. Doklad je však nevyhnutný, bez neho to nepôjde.

Ak máte nárok žiadať späť náklady na telefón a internet na daňové účely, existujú dve možnosti, a to buď jednorazovo, teda paušálne, alebo individuálnym dokladom.

Paušálne si môžete od dane odpočítať 20 % nákladov na telekomunikácie – maximálne však do výšky 20 eur mesačne alebo 240 eur ročne. Pri tomto variante si nemôžete uplatniť nárok na obstarávacie náklady, ani náklady na opravy.

Ak doložíte svoje náklady na telefón a internet individuálnym dokladom, na rozdiel od paušálneho variantu neexistuje žiadna maximálna suma. To znamená, že si môžete odpočítať neobmedzenú sumu výdavkov – ale iba náklady, ktoré skutočne vznikli na pracovné účely. Teda aké percento z vašich celkových telekomunikačných nákladov tvoria náklady na telefonovanie v práci. A to musíte dokázať.

Pri predkladaní individuálnych dokladov môžete okrem bežných poplatkov požadovať aj náklady na obstaranie a náklady na opravu celého systému alebo jednotlivých zariadení. Náklady na počítačové príslušenstvo, ako je modem alebo router, však daňový úrad neuznáva.

Zdroje: pixabay.com (ilustračná fotografia)

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)