Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Odvody v roku 2021 budú zasa vyššie

Odvody na sociálne a zdravotné poistenie sú strašiakom všetkých živnostníkov najmä preto, že sa každoročne zvyšujú. Inak to nebude ani od januára 2021. V našom článku sa však dozviete, od čoho sa výška odvodov odvíja, prečo musia každý rok rásť a aká bude výška minimálnych odvodov v roku 2021.

odvody 2021 sociálna zdravotná szčo

Výpočet minimálnych odvodov

Odvody sa vypočítavajú z minimálneho mesačného vymeriavacieho základu. Odvody do Sociálnej poisťovne sú vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu a odvody do zdravotnej poisťovne predstavujú 14 % z vymeriavacieho základu.

Vymeriavací základ sa vypočítava z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve. Ak chceme, aby priemerná mesačná mzda v hospodárstve rástla, porastú zároveň automaticky aj odvody do poisťovní. Logické, však? V súčasne nastavenom systéme nie je možné, aby pri rastúcej priemernej mesačnej mzde v hospodárstve minimálne odvody do poisťovní klesali.

Minimálny vymeriavací základ sa vypočítava pomerne komplikovane, zjednodušene sa však dá povedať, že je to polovica priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov. Výpočet minimálnych odvodov na rok 2021 si ukážeme na nasledujúcom príklade.

Minimálne odvody 2021

Ak chceme vypočítať výšku odvodov do poisťovní na rok 2021, potrebujeme poznať priemernú mesačnú mzdu z roku 2019, teda rok 2021 mínus 2 roky:

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve za rok 2019: 1 092 €

Minimálny mesačný vymeriavací základ: 1 092 € / 2 = 546 €

Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne: 546 € x 33,15 % = 180,99 €

Minimálne odvody do zdravotnej poisťovne: 546 € x 14 % = 76,44 €

Kedy platia SZČO odvody?

Ak máte nastavený trvalý príkaz na úhradu poistného a platíte preddavky na poistné v minimálnej výške, nezabudnite si ho zmeniť. Odvody v novej výške je potrebné uhradiť za mesiac január 2021 najneskôr do 08.02.2021.

 Ako sa dozviem, že mám platiť zvýšené odvody?

  1. V prípade, že ste daňové priznanie za rok 2019 podali do 31.03.2020, Sociálna poisťovňa do 21.07.2020 rozposielala živnostníkom všetky informácie týkajúce sa povinnosti platenia odvodov. Ak ste využili možnosť predĺženej lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019, vznik a zmena odvodov sa bude posudzovať k 01.02.2021, a teda nové poistné budete platiť za mesiac február 2021 so splatnosťou odvodov do 08.03.2021. O vzniku a zmenách vás bude informovať Sociálna poisťovňa.
  2. V prípade, že ste daňové priznanie za rok 2019 podali do 31.03.2020, zdravotná poisťovňa vám už zaslala ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2019, kde vás informovala aj o výške preddavku na zdravotné poistenie od 01.01.2021. Ak ste využili možnosť predĺženej lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019, tak sa posunul aj termín na vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré vám zašle zdravotná poisťovňa do 31.12.2020. Zdravotná poisťovňa vám v ňom oznámi zmenu výšky preddavku zdravotného poistenia, ktorý budete platiť od 01.01.2021 (teda za mesiac január 2021 do 08.02.2021).

Hoci platenie odvodov u nikoho nevyvoláva nadšenie, predstavuje na druhej strane istotu, že v prípade choroby, nezamestnanosti, úrazu alebo ďalších iných nepríjemných udalostí bude možné čerpať istú finančnú pomoc.

Ak ste v tejto náročnej dobe zaznamenali pokles tržieb oproti predošlému roku, ostali ste úplne bez príjmu alebo ste boli nútení svoje prevádzky zatvoriť, radi vám pomôžeme získať pandemický príspevok, o ktorý môžete požiadať, ak ste SZČO alebo právnická osoba. Neváhajte sa na nás obrátiť.

 

Zdroj obrázka: freepik.com (autor: pch.vector)

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)