Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Odvolanie voči pokutám britského daňového úradu živnostníkom (self-employed)

Ak ste živnostník (self-employed) vo Veľkej Británii, britský daňový úrad vám vystaví pokutu väčšinou v dvoch prípadoch:

 • Ak ste nepodali daňové priznanie v termíne, alebo
 • ak ste neuhradili daň v predpísanom termíne.

 

Sadzobník pokút za oneskorené podanie daňového priznania:

 
Obdobie oneskorenia Výška pokuty
1 deň až 3 mesiace 100 GBP
3 až 6 mesiacov 10 GBP denne (až do výšky 900 GBP)
6 až 12 mesiacov 6 až 12 mesiacov 5% z dlžnej sumy alebo 300 GBP (uhrádza sa suma, ktorá je vyššia )
12 mesiacov a viac 5% z dlžnej sumy alebo 300 GBP (uhrádza sa suma, ktorá je vyššia )

 

Sadzobník pokút za neskoré uhradenie dane:

 
Obdobie oneskorenia Výška pokuty
30 dní až 6 mesiacov 5% z dlžnej sumy
6 až 12 mesiacov ďalších 5% z dlžnej sumy
12 mesiacov a viac ďalších 5% z dlžnej sumy

 

Ak si myslíte, že vám povinnosť podať si daňové priznanie nevzniká, skontrolujte si to na tomto odkaze. Na tejto stránke sa dozviete aj to, ako zrušiť povinnosť podať daňové priznanie, ak ho podávať nemusíte.

V prípade, že vám povinnosť podať si daňové priznanie vznikla a vy ste si ho nepodali a s pokutou nesúhlasíte, môžete podať odvolanie. Odvolanie je možné podať až po podaní daňového priznania.

Ako podať odvolanie

Odvolanie voči pokute je možné podať online (začínajúc rokom 2016/2017) na stránke britského daňového úradu, ak vám bola vystavená pokuta vo výške 100 GBP za oneskorené vyplnenie daňového priznania.

Na podanie odvolania online je potrebné mať vytvorený online účet na stránke britského daňového úradu. Ak odvolanie podáte online, ihneď po podaní vám bude zaslaná online notifikácia o podaní odvolania a informácia o dĺžke spracovania.

Ak účet na stránke britského daňového úradu nemáte, alebo ak výška poplatku je iná ako poplatok 100 GBP za oneskorené podanie daňového priznania, odvolanie môžete podať písomne pomocou formulára SA370, alebo tiež telefonicky na čísle 0300 200 3310 (ak sa nachádzate vo Veľkej Británii), či +44 161 931 9070 (ak voláte zo zahraničia).

Ak odvolanie podávate písomne alebo telefonicky, potrebujete UTR (Unique Tax Reference) number.

Okrem toho musíte mať k dispozícii:

 • dátum vystavenia pokuty,
 • dátum podania daňového priznania,
 • odôvodnenie, prečo daňové priznanie bolo podané neskôr.

Písomné odvolanie je potrebné zaslať na adresu:

Self Assessment
HM Revenue and Customs
BX9 1AS
United Kingdom

Lehota na podanie odvolania je 30 dní od vystavenia oznámenia o pokute, ak na opačnej strane oznámenia nie je uvedený iný dátum.

Aj napriek tomu, že voči pokute podávate odvolanie, je lepšie pokutu uhradiť, aby ste v prípade zamietnutia odvolania nemuseli platiť ďalšie úroky z omeškania.

Britský daňový úrad neakceptuje nasledujúce dôvody nepodania daňového priznania

 • poverili ste inú osobu podaním daňového priznania, a tá osoba to nespravila;
 • váš šek prepadol, alebo platba zlyhala, pretože ste na účte nemali dostatočné množstvo financií;
 • online systém britského daňového úradu (HMRC) sa vám zdal byť príliš komplikovaný;
 • britský daňový úrad (HMRC) vám nezaslal upozornenie;
 • urobili ste chybu v daňovom priznaní.

Výsledky odvolania voči pokute (Self Assessment)

Ak odvolanie podáte písomne alebo online a odvolanie bude schválené,:

 • HMRC vám zašle list o akceptovaní odvolania,
 • HMRC zruší pokutu a úroky (ak ste pred podaním odvolania pokutu uhradili, v prípade, že voči HMRC nemáte žiadne iné podlžnosti, vám pokutu vrátia).

Ak odvolanie podáte písomne alebo online a nebude akceptované,:

 • HMRC vám zašle list z odôvodnením zamietnutia a s informáciami o ďalšom postupe pre prípad, že s rozhodnutím nesúhlasíte;
 • musíte uhradiť pokutu a ďalšie úroky.

Ak odvolanie podáte telefonicky a vaše odvolanie bude akceptované,:

telefonicky vám oznámia, že vaša pokuta bola zrušená (ak ste pred podaním odvolania pokutu uhradili, v prípade, že voči HMRC nemáte žiadne iné podlžnosti, vám pokutu vrátia).

Ak odvolanie podáte telefonicky a vaše odvolanie nebude akceptované,:

 • požiadajú vás o zaslanie písomného odvolania;
 • podrobnejšie preskúmajú vaše odvolanie a zašlú vám rozhodnutie;
 • musíte uhradiť pokutu spolu s úrokmi.

Ak s podaním odvolania potrebujete pomôcť, obráťte sa na nás. Poplatok za odvolanie je 24 eur. Uhrádza sa len v prípade, že je vaše odvolanie úspešné.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)