Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Paušálne výdavky v nemeckom daňovom priznaní – 1. časť

Neodkladali ste si v priebehu daňového roka doklady za jednotlivé vaše výdavky spojené s výkonom povolania? Myslíte si, že teraz je už neskoro a že si nemôžete uplatniť žiadne výdavky v daňovom priznaní? Nie je to celkom tak. Stále máte možnosť využiť paušálne výdavky.

Paušálnymi výdavkami môžete znížiť váš základ dane a zvýšiť daňový preplatok v Nemecku. Môžete si tak uľahčiť spracovanie nemeckého daňového priznania a ušetriť na dani. Najlepšie na tom je, že nemecký daňový úrad väčšinou ani nežiada predloženie dokladov k týmto výdavkom.

1. Paušálne výdavky pre zamestnancov – 1.000,00 eur

Všetky náklady, ktoré súvisia s výkonom povolania, si môžete v daňovom priznaní uplatniť ako daňové výdavky. Aj vtedy, keď ste nemali žiadne takéto výdavky, alebo len nízku sumu pracovných výdavkov, uplatní sa vám v daňovom priznaní paušál vo výške 1.000,00 eur. O tento paušál nemusíte žiadať. Daňový úrad ho pri výpočte dane stiahne z vášho príjmu automaticky. Ak ste však mali výdavky vyššie než tisíc eur, zníži sa základ dane o túto skutočnú výšku. Aj keď ste boli zamestnaný v danom roku len pár mesiacov, stále máte nárok na plnú výšku paušálu.

2. Paušálne výdavky pre dôchodcov – 102 eur

Aj dôchodcovia majú nárok na paušálnu výšku výdavkov, ktorá znižuje ich daňovú povinnosť. Suma predstavuje 102,00 eur ročne. Túto stiahne úrad automaticky z ich zdaniteľného príjmu. Ak vedia zdokladovať vyššie výdavky, môžu si ich uplatniť v daňovom priznaní z Nemecka v skutočnej výške.

3. Vzdialenostný paušál – 30 centov na kilometer

O vzdialenostný paušál môžete požiadať v súvislosti s vašimi cestami do práce. Za každý kilometer medzi vaším ubytovaním a miestom výkonu práce si môžete uplatniť 30 centov. Dôležité však je, že daňový úrad uznáva len jednoduchú cestu (to znamená tam a späť je jedna cesta) a najkratšiu vzdialenosť medzi týmito miestami. Dlhšiu trasu by ste museli vedieť zdôvodniť aktuálnou situáciou v doprave, prípadne inými argumentmi.

Vzdialenostný paušál sa poskytuje nezávisle od dopravného prostriedku. Znamená to, že tento paušál si môžete uplatniť aj vtedy, keď vzdialenosť do práce prekonávate pešo, na bicykli, motorke, autobuse, metre alebo autom. Výnimkou sú lety.

Cesty do práce si môžete v daňovom priznaní uplatniť len do výšky 4.500,00 eur ročne. Z tohto pravidla však existujú výnimky. Prvou sú zamestnanci, ktorí dochádzajú denne do práce svojím vozidlom. V tomto prípade môže byť suma 4.500,00 eur prekročená. Sú to väčšinou prípady, kedy jednoduchá vzdialenosť do práce presahuje 66 kilometrov. Druhou výnimkou sú užívatelia verejných dopravných prostriedkov.

Ak cena cestovných lístkov presiahne sumu 4.500,00 eur, môže byť uplatnená v plnej výške.
Už pri vzdialenosti 15 kilometrov (pri bežnom počte 230 pracovných dní ročne) presiahnu skutočné výdavky na cesty vzdialenostný paušál. Preto je uplatnenie týchto výdavkov hodné zlata.

4. Pracovné prostriedky – 110 eur

Ten, kto v priebehu roka hradil množstvo malých súm za pracovné prostriedky, môže si v nemeckom daňovom priznaní uplatniť paušál. Ten predstavuje 110,00 eur. Množstvo nemeckých daňových úradov (nie však všetky) uzná tento paušál aj bez dokladov. Výdavky vám však musia v danom roku skutočne vzniknúť.

5. Poplatky za vedenie bankového účtu – 16 eur

Keďže zamestnanec potrebuje na prijatie svojej mzdy bežný účet, akceptuje daňový úrad ako daňový výdavok paušál vo výške 16,00 eur ročne na poplatky za vedenie bankového účtu. Jedinou podmienkou je, že za vedenie účtu musia byť poplatky aj skutočne platené. Pri účtoch zadarmo nie je tento odpočet možný.

Ďalšie paušálne výdavky sme pre vás popísali v nasledujúcich dvoch častiach tohto článku.
Pozri: Paušálne výdavky v nemeckom daňovom priznaní. 2. časť

Ak ste v skutočnosti mali vyššie výdavky, než je stanovený paušál, môžete si samozrejme tieto výdavky uplatniť v daňovom priznaní v plnej výške. Tie však už musíte úradu zdokladovať prostredníctvom potvrdeniek alebo zmlúv. Napriek tomu, že od daňového priznania za rok 2017 nie je potrebné všetky doklady zasielať na úrad v prílohe daňového priznania a úrady by si mali tieto doklady v prípade potreby vyžiadať, odporúča sa, zaslať ich kópie na úrad spolu s daňovým priznaním.

Zdroj: buhl.de

Náš tip

Paušálne výdavky vám automaticky uplatníme pri podaní žiadosti o vrátenie daní z Nemecka.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)