Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Paušálne výdavky v nemeckom daňovom priznaní – 2. časť

Paušálnymi výdavkami môžete znížiť váš základ dane o určitú paušálnu sumu. Môžete si tak uľahčiť spracovanie nemeckého daňového priznania a ušetriť na dani. Najlepšie na tom je, že nemecký daňový úrad väčšinou ani nežiada predloženie dokladov k týmto výdavkom.

Prvých päť paušálnych výdavkov sme pre vás popísali v predchádzajúcej časti tohto článku Paušálne výdavky v nemeckom daňovom priznaní – 1. časť.

Teraz pokračujeme ďalšími piatimi.

6. Výdavky na stravu – až do 24 eur

Pracovali ste v ostatnom roku mimo svojho stáleho pracoviska? Boli ste vysielaný na rôzne miesta výkonu práce v rámci Nemecka? Potom si môžete v daňovom priznaní uplatniť výdavky na stravu, ak vám na tieto výdavky už neprispieval zamestnávateľ formou nezdaniteľných príspevkov (diét). Paušálne sumy pri tom závisia od dĺžky vašej neprítomnosti doma alebo neprítomnosti na vašom stálom pracovisku. Pri neprítomnosti do 24 hodín máte nárok na paušál vo výške 24,00 eur na deň, pri neprítomnosti nad 8 hodín na paušál vo výške 12,00 eur na deň. V deň príchodu a odchodu paušál predstavuje 12 eur. Pre zahraničné pracovné cesty platia iné paušály.

7. Výdavky súvisiace s hľadaním zamestnania – až do 8,50 eur

Hľadali ste si v danom daňovom roku prácu? Tak potom si môžete za každú poštou odoslanú žiadosť o prijatie do zamestnania v daňovom priznaní – aj bez dokladov – uplatniť ako výdavok 8,50 eur a za každú žiadosť odoslanú elektronicky 2,50 eur.

8. Čistenie pracovného oblečenia – cca 1,00 eur

Nosíte počas výkonu svojho povolania typické pracovné oblečenie – napríklad laboratórny plášť, lekársky plášť, služobnú rovnošatu alebo uniformu a zabezpečujete ich čistenie? Základ dane si v takomto prípade môžete znížiť aj o tieto výdavky. Ak ich nechávate prať v práčovni, môžete si uplatniť skutočnú výšku zaplatenej sumy. Ak ich periete doma, na každú činnosť súvisiacu s čistením pracovného oblečenia je stanovená určitá suma v eurách. Tá však závisí aj od počtu členov domácnosti.

9. Telefónne náklady – 240,00 eur

Využívate svoj mobilný telefón aj pracovne? Potom si môžete ako daňový výdavok uplatniť 20 % mesačných nákladov na telefón, ale maximálne 20,00 eur mesačne. Nárok na uznanie týchto paušálnych výdavkov však nemáte. Všeobecne platí: čím lepšie zdokladujete využitie vášho mobilného telefónu na pracovné účely, tým pravdepodobnejšie je, že ich aj nemecký daňový úrad uzná.

10. Paušál na sťahovanie – až do 1.528,00 eur

Presťahovali ste sa z pracovných dôvodov? Ak ste sa presťahovali do 31.01.2017, bez dokladov si môžete v daňovom priznaní uplatniť paušálne výdavky vo výške 746,00 eur, ak ste slobodný/slobodná a vo výške 1.493,00 eur, ak ste ženatý/vydatá. Ak máte deti a iných rodinných príslušníkov, táto suma sa zvyšuje o 329,00 eur na osobu.

Ak ste sa presťahovali po 01.02.2017 a ste slobodný/slobodná, môžete si uplatniť paušálne výdavky vo výške 764,00 eur, ak ste ženatý/vydatá vo výške 1.528,00 eur. Ak máte deti a iných rodinných príslušníkov, táto suma sa zvyšuje o 337,00 eur na osobu.
Ak ste sa v predchádzajúcich dvoch rokoch už raz z pracovných dôvodov sťahovali, zvyšujú sa tieto sumy o 50 percent.

Ak ste v skutočnosti mali vyššie výdavky, než je stanovený paušál, môžete si samozrejme tieto výdavky uplatniť v daňovom priznaní v plnej výške. Tie však už musíte úradu zdokladovať prostredníctvom potvrdeniek alebo zmlúv. Napriek tomu, že od daňového priznania za rok 2017 nie je potrebné všetky doklady zasielať na úrad v prílohe daňového priznania a úrady by si mali tieto doklady v prípade potreby vyžiadať, odporúča sa, zaslať ich kópie na úrad spolu s daňovým priznaním.

Zdroj: buhl.de

Náš tip

Paušálne výdavky vám automaticky uplatníme pri podaní žiadosti o vrátenie daní z Nemecka.

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)