Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Paušálne výdavky za telefón a internet v nemeckom daňovom priznaní k dani z príjmu

Ak využívate svoj súkromný telefón, či svoje súkromné internetové pripojenie, aby ste boli v kontakte so svojimi kolegami aj počas práce na homeoffice, môžete si tieto výdavky uplatniť vo svojom nemeckom daňovom priznaní k dani z príjmu.

Paušálne výdavky nemecké daňové priznanie telefón internet smartphone

Pri podávaní nemeckého daňového priznania si môžete uplatniť tieto paušálne výdavky za telefón alebo internet nasledovne:

Máte dve možnosti:

  1. uplatniť si skutočné výdavky,
  2. uplatniť si paušál vo výške 20% skutočných nákladov, ale maximálne 20,00 eur mesačne.

Predpokladom však je, že používate svoj súkromný telefón či internet na pracovné účely.

Ak sa telefón alebo internet využíva na 100% na pracovné účely, je možné v nemeckom daňovom priznaní uplatniť výdavky v plnej výške. No najčastejšie ich využívame aj na súkromné účely. Preto je potrebné výdavky rozdeliť.

Paušálna suma sa vypočíta nasledovne:

Pozrite si svoje mesačné faktúry za telefón. Vyberte tri za sebou nasledujúce mesiace s najvyššími fakturovanými sumami. Tieto potom prepočítate na 12 mesiacov. Alternatívou je vypočítať priemer zo všetkých 12-tich faktúr. Prvý spôsob je však výhodnejší.

Nechajte si spracovať žiadosť o vrátenie daní zo zahraničia u odborníkov v TJ-Legal.

Príklad:

Štefan používa svoj telefón na súkromné ako aj na pracovné účely. Faktúry za mesiace september, október a november vykazujú najvyššie sumy.

67,00 eur + 55,00 eur + 71,00 eur = 193,00 eur

Pri výpočte postupujeme nasledovne:

193,00 eur / 3 mesiace = 64,33 eur

64,33 eur x 20% = 12,87 eur

12,87 eur x 12 mesiacov = 154,44 eur

Štefan si teda môže vo svojom nemeckom daňovom priznaní uplatniť paušálne výdavky na telefón vo výške 154,44 eur.

Skutočné výdavky na telefón

Pre uplatnenie skutočných telefónnych výdavkov je potrebné viesť si podrobný denník. Je potrebné sledovať a pri každom telefonáte zaznačiť: dátum, čas, trvanie, účastníkov telefonického rozhovoru a pracovný alebo súkromný účel. Na základe týchto údajov sa zistí podiel pracovných telefonátov a následne aj podiel pracovných výdavkov na celkových skutočných výdavkoch.

V daňovom priznaní je vhodné vždy uviesť aj názov vykonávanej pracovnej pozície, aby si pracovník nemeckého daňového úradu, ktorý spracováva dané daňové priznanie vždy vedel predstaviť, či a v akom rozsahu je súkromný telefón využívaný pre výkon profesie.

Veľmi dôležité Dobrá správa na záver: Ak pracujete homeoffice môžete si v nemeckom daňovom priznaní uplatniť aj paušál na prácu z domu a súčasne aj paušál na telefón či internet.

Zdroj: https://www.buhl.de/steuer/ratgeber/internet-telefon-kosten-absetzen/

 

Požiadať o vrátenie daní z Nemecka sa určite oplatí. Daňový preplatok môžete získať až 4 roky spätne. Viac info.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)