Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Potvrdenie od zamestnávateľa vám môže zarobiť peniaze

Poskytuje Vám zamestnávateľ nezdaniteľné príspevky, tzv. Auslöse? Viete, že tieto príspevky Vám môže nemecký daňový úrad zdaniť? Ako si správne pripraviť podklady pre spracovanie daňového priznania a ako predísť nevýhodnému zdaňovaniu sa dočítate nižšie.

potvrdenie od zamestnavatela Auslöse

Zdanenie nezdaniteľných príspevkov, tzv. diét

Ak zamestnancovi pri výkone jeho práce vzniknú náklady napríklad na ubytovanie, cesty, či zvýšené výdavky na stravu, môže mu zamestnávateľ na tieto výdavky prispievať tzv. nezdaniteľnými príspevkami.

Pri spracovaní nemeckého daňového priznania dochádza častokrát  k nesprávnemu dokladovaniu nezdaniteľných príspevkov, čo vedie k znižovaniu daňových preplatkov. Diéty vyplácané zamestnávateľom bývajú častokrát nižšie, než je váš reálny nárok na nezdaniteľné cestovné či stravné náhrady. Vtedy si môžete rozdiel uplatniť v daňovom priznaní ako daňový výdavok, ktorý znižuje základ dane a navyšuje sumu vrátených daní.

Ak zamestnávateľ nevie dostatočne zdokladovať oprávnenosť a zákonnú výšku poskytovaných diét a zamestnanec zase nevie zdokladovať ich skutočné čerpanie, hrozí, že nemecký daňový úrad bude tieto príspevky chápať ako „skryté “ navýšenie mzdy, ktorá mala byť zdanená a pripočíta ich k zdaniteľným príjmom zamestnanca. Týmto nepríjemnostiam sa môžete vyhnúť, ak necháte spracovanie nemeckého daňového priznania odborníkom.

Povinnosť zamestnávateľa viesť záznamy a vystavovať potvrdenia

Aby bolo možné nemeckému daňovému úradu zdokladovať oprávnenosť poskytovaných diét oslobodených od dane, má zamestnávateľ povinnosť zodpovedajúce údaje o externej pracovnej činnosti alebo o vedení dvojitej domácnosti zamestnanca zaznamenať v mzdovom účte zamestnanca tzv. Lohnkonto a podklady k týmto záznamom uschovať. Existujú aj výnimky z tejto povinnosti.

Využite naše skúsenosti s uplatňovaním odpočítateľných bonusov pri vrátení daní.

Pre dokladovanie nároku na diéty je potrebné požiadať od zamestnávateľa potvrdenie o počte odpracovaných dní pri vyslaní nad 8 hodín a do 24 hodín, potvrdenie o miestach a obdobiach vyslania a potvrdenie o výške a druhu poskytovaných nezdaniteľných príspevkov. Na základe týchto potvrdení vieme určiť, či Vám zamestnávateľ vyplácal diéty v plnej výške, alebo je možné zvyšnú neposkytnutú čiastku uplatniť vo vašom daňovom priznaní.

Veľmi dôležité V prípade, že si potvrdenie od zamestnávateľa nedokážete vyžiadať sami, obráťte sa na nás, radi Vám s tým pomôžeme. Poplatok za vyžiadanie potvrdenia od zamestnávateľa je 46,80 eur s DPH.

Požiadať o vrátenie daní z Nemecka sa určite oplatí. Daňový preplatok môžete získať až 4 roky spätne. Viac info.

Zdroje:
https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/praxis-beispiele-aufbewahrungspflichten-2-lohnunterlagen_idesk_PI42323_HI1613022.html
https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/praxis-beispiele-aufbewahrungspflichten-1-lohnkonten_idesk_PI42323_HI1613021.html

Požiadať o vrátenie daní z Nemecka sa určite oplatí. Daňový preplatok môžete získať až 4 roky spätne. Viac info.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)