Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Požaduje od vás nemecký odberateľ zápis do Handwerkskammer?

Požaduje od vás nemecký partner potvrdenie od nemeckej remeselnej komory? Jednou z povinnosti subdodávateľa v stavebnom sektore na území Nemecka je práve nahlásenie SZČO, alebo s.r.o. na Handwerkskammer, t.j. remeselnej komore.

Vedeli ste, že všetci živnostníci a s.r.o., vykonávajúci tzv. regulovanú činnosť, majú túto povinnosť vyplývajúcu z nemeckého zákona?

Aj keď od vás nemecký partner zväčša nepožaduje toto osvedčenie, platí, ako aj pri iných zákonom stanovených povinnostiach vyplývajúcich z poskytovania stavebných činností na území Nemecka, že pri určitých činnostiach túto povinnosť máte. Následne vystavené osvedčenie potvrdí to, že činnosti, ktoré sú zapísané vo vašom živnostenskom liste máte oprávnenie vykonávať ich aj v Nemecku.

Z vystaveného osvedčenia od Handwerkskammer (nemeckej remeselníckej komory) zároveň vyplýva aj to, že máte potrebné skúsenosti tieto činnosti poskytovať ďalej (zväčša sa požaduje min. 1 rok skúseností v danom obore na území Slovenska). Osvedčenie sa vystavuje na dobu jedného roka a následne je možné ho v prípade potreby každý rok predĺžiť.

Ak od vás odberateľ požadujete takéto osvedčenie, alebo ak máte osobný záujem sa v prípade potreby týmto osvedčením preukázať, radi vám pomôžeme s jeho vystavením. Stačí ak na linke našej zákazníckej podpory požiadate o spracovanie tohto osvedčenia a budete prepojený na zodpovedného spracovateľa.

Prípadne nás môžete kontaktovať cez online formulár na našom webe.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)