Požaduje od vás nemecký odberateľ zápis do Handwerkskammer?

Požaduje od vás nemecký partner potvrdenie od nemeckej remeselnej komory? Jednou z povinnosti subdodávateľa v stavebnom sektore na území Nemecka je práve nahlásenie SZČO, alebo s.r.o. na Handwerkskammer, t.j. remeselnej komore.

Vedeli ste, že všetci živnostníci a s.r.o., vykonávajúci tzv. regulovanú činnosť, majú túto povinnosť vyplývajúcu z nemeckého zákona?

Aj keď od vás nemecký partner zväčša nepožaduje toto osvedčenie, platí, ako aj pri iných zákonom stanovených povinnostiach vyplývajúcich z poskytovania stavebných činností na území Nemecka, že pri určitých činnostiach túto povinnosť máte. Následne vystavené osvedčenie potvrdí to, že činnosti, ktoré sú zapísané vo vašom živnostenskom liste máte oprávnenie vykonávať ich aj v Nemecku. 

Z vystaveného osvedčenia zároveň vyplýva aj to, že máte potrebné skúsenosti tieto činnosti poskytovať ďalej (zväčša sa požaduje min. 1 rok skúseností v danom obore na území Slovenska). Osvedčenie sa vystavuje na dobu jedného roka a následne je možné ho v prípade potreby každý rok predĺžiť.

Ak od vás odberateľ požadujete takéto osvedčenie, alebo ak máte osobný záujem sa v prípade potreby týmto osvedčením preukázať, radi vám pomôžeme s jeho vystavením. Stačí ak na linke našej zákazníckej podpory požiadate o spracovanie tohto osvedčenia a budete prepojený na zodpovedného spracovateľa. Prípadne nás môžete kontaktovať cez formulár na našom webe. 

Zistite viac

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Kontaktovať TJ-Legal