Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Pracovali ste v Nemecku? Nevedomosť vás môže stáť 50 eur!

Zlá správa pre tých, ktorí pracovali v Nemecku a dávajú si s podaním nemeckého daňového priznania načas.

Pokuta za oneskorené podanie nemeckého daňového priznania

Kto od roku 2016 podá svoje daňové priznanie v Nemecku po termíne, musí rátať s pokutou za omeškanie vo výške minimálne 50 eur.
Pritom nezáleží, či vám po podaní daňového priznania vznikne preplatok alebo nedoplatok daní.

V súčasnosti výšku pokuty za oneskorené podania daňového priznania stanovuje váš správca dane individuálne na základe vlastného posúdenia.

Často sa však stávalo, že správcovia a správkyne daní k tomuto kroku nepristúpili. To sa však od roku 2016 mení.
Výšku a podmienky presne definuje novela zákona, ktorá sa vzťahuje na podanie daňových priznaní k dani z príjmu a zároveň aj k dani z pridanej hodnoty.

31. máj = DEŇ D

Posledný deň v mesiaci máj je zároveň aj posledným možným termínom na podanie daňového priznania.

Avšak tak, ako takmer pri každom zákone, aj tu existujú výnimky. Takouto výnimkou je napríklad situácia, kedy nemáte k dispozícii všetky podklady alebo si daňové priznanie podávate prostredníctvom poverenej osoby – daňového poradcu.

Toto platilo doteraz

Do roku 2015 platilo, že podmienky a výšku pokuty za oneskorené podanie daňového priznania stanovoval individuálne na základe vlastného uváženia každý správca dane. Vo všeobecnosti platilo, že maximálna výška pokuty bola 25 000 eur, resp. nesmela prekročiť 10% zo stanovenej dane.

Týka sa to iba daňovníkov, ktorí majú povinnosť podať daňové priznanie v Nemecku.

Pokuta za omeškanie môže byť vystavená len v prípade, že podanie daňového priznania bolo povinné zo zákona. Povinnosť podať daňové priznanie vám vzniká v týchto prípadoch:

• na daňovom úrade bolo požiadané daňové zvýhodnenie – Freibetrag
• boli ste v daňovej triede číslo 3, 4 alebo 5
• v minulom roku ste poberali dávky v nezamestnanosti, materskú, nemocenskú alebo zahraničné príjmy vo výške viac ako 410 eur
• mali ste aj iné príjmy, napr. dôchodok, príjem z prenájmu a iné a ich výška bola viac ako 410 eur
• dosiahli ste príjmy z kapitálového majetku
• mali ste súbežne viacerých zamestnávateľov
• zamestnávateľ vám vyplatil jednorazové príspevky, napr. odstupné, bonusy za odpracované roky, atď
• mali ste živnosť a príjem z nej bol vyšší ako 410 eur

Čo môžete urobiť?

Ak vám vzniká povinnosť podať daňové priznanie a nie ste si istí, či to stihnete do 31. mája, môžete požiadať o odklad daňového priznania.

O odklad je možné požiadať písomne na príslušnom daňovom úrade.
Vo všeobecnosti vám po podaní žiadosti predĺži daňový úrad termín na podanie daňového priznania o ďalšie tri mesiace, vo výnimočných prípadoch dokonca aj viac. Rozhodnutie záleží od vášho správcu dani.

Náš tip

Váš miestne príslušný úrad nájdete podľa PSČ na tomto odkaze.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)