Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Pracujete v Nemecku a dochádzate každý deň do práce?

V súvislosti s vaším dochádzaním do práce si môžete uplatniť cestovné výdavky prostredníctvom tzv. vzdialenostného paušálu (Entfernungspauschale).

Vzdialenostný paušál nie je závislý od použitého dopravného prostriedku. Platí pre jednoduchú vzdialenosť (t. j. najkratšia cestná vzdialenosť) medzi ubytovaním a prvým miestom výkonu práce.

Ak na cestu do práce využívate autobus, vlak, či metro, uveďte v priznaní celkovú hodnotu cestovných lístkov v eurách. Skutočná výška výdavkov súvisiacich s použitím verejných dopravných prostriedkov bude uplatnená až potom, keď presiahne celkový vzdialenostný paušál.

Vzdialenostný paušál alebo cestovné náklady?

Pre daňové zohľadnenie nákladov na dochádzanie hrá toto rozhodnutie veľkú úlohu. Cesty na prvé miesto výkonu práce sú zohľadnené cez tzv. vzdialenostný paušál. V prípade ďalších miest výkonu práce v rámci tzv. externej – cezpoľnej činnosti (Auswärtstätigkeit) sa tieto cesty počítajú podľa princípov tzv. cestovných nákladov (Reisekosten).

Čo je prvé miesto výkonu práce?

Pojem prvé miesto výkonu práce nahrádza doterajší pojem „pravidelné miesto výkonu práce“, ktoré bolo poslednýkrát používané v zdaňovacom období roku 2013.

O tom, či má zamestnanec prvé miesto výkonu práce a kde leží, rozhodujú dve kritéria:

1) Určenie zamestnávateľom: prvé miesto výkonu práce sa určuje od roka 2014 prednostne na základe pracovnoprávnych nariadení zamestnávateľa.
Prvé miesto výkonu práce je stabilné podnikové zariadenie zamestnávateľa, zariadenie podniku prepojeného s materským podnikom alebo tretej osoby určenej zamestnávateľom, ku ktorému je zamestnanec trvalo pridelený, priradený.

2) Kvantitatívne určenie: Ak chýba určenie zamestnávateľom, alebo je nejednoznačné, použijú sa na určenie prvého miesta výkonu práce kvantitatívne kritéria. Je to teda miesto, kde zamestnanec najčastejšie vykonával svoju prácu, kde sa zdržiaval najdlhšie.

Majú zamestnanci personálnych agentúr (prepožičiavaní zamestnanci), piloti, námorníci, montéri a šoféri kamiónov prvé miesto výkonu práce?

Podľa sudcu finančného súdu Dolné Sasko neexistuje v tomto prípade žiadne trvalé určenie a teda neexistuje ani prvé miesto výkonu práce. To by znamenalo, že títo zamestnanci si môžu skutočné náklady na cesty medzi ubytovaním a miestom výkonu práce uplatniť za každý prejazdený kilometer v rámci tzv. cestovných nákladov (Reisekosten bei Auswärtstätigkeit) a môžu tak profitovať z daňovo výhodnejšej úpravy.

Vo väčšine prípadov už zamestnávateľ takýmto pracovníkom na tieto cestovné výdavky prispieva prostredníctvom diét uvedených v riadku 17 a 20 nemeckého ročného zúčtovania (Lohnsteuerbescheinigung). Vtedy sa uplatnením cestovných výdavkov v daňovom priznaní tieto príspevky od zamestnávateľa len vyrovnajú, resp. vzájomne započítajú. Ak sú skutočné výdavky daňovníka vyššie ako poskytnuté diéty, daňovým výdavkom, ktorý znižuje základ dane je len rozdiel medzi týmito sumami.

Náš tip:

Nie ste úplne istý tým, kam vlastne vaše cestovné výdavky na cesty do práce uviesť? Obráťte sa so spracovaním nemeckého daňového priznania na nás, radi vám s tým pomôžeme.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)