Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

[PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE] Vrátenie daní z Nemecka – koľko sme získali klientom?

Prečítajte si prípadové štúdie reálnych klientov spoločnosti TJ-Legal, ktorým sme získali daňový preplatok z Nemecka. Kompletne aj s odôvodnením a opisom životnej situácie.

Päťdesiat eurovka odkladaná do prasiatka

Často dostávame otázku, koľko môžem na dani z príjmu získať z Nemecka späť?

Na túto otázku však neexistuje univerzálna odpoveď. Na výpočet presnej výšky preplatku vplýva viacero faktorov, predovšetkým:

  1. výška zdaniteľného príjmu v Nemecku dosiahnutého v danom daňovom roku,
  2. daňová trieda a s tým spojená výška odvedenej dane z príjmu,
  3. príslušnosť k cirkvi a s tým spojená výška odvedenej cirkevnej dane,
  4. výška príjmu daňovníka mimo Nemecka v danom roku,
  5. rodinný stav daňovníka, či je slobodný, alebo ženatý,
  6. počet detí,
  7. výška príjmu manželky/manžela v danom zdaňovacom roku,
  8. výška poberanej náhrady mzdy z Nemecka, napr. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Kurzarbeitergeld a podobne
  9. a samozrejme výška uplatnených daňových úľav, nezdaniteľných miním a daňových výdavkov.

 

Veľmi dôležité Naši klienti spravidla získavajú preplatok v rozmedzí od 703 eur do 5 041 eur. Platí, že daňové preplatky z Nemecka sú pomerne vysoké, u našich klientoch v drvivej väčšine nad tisíc eur. Ide o skutočné preplatky, ktoré sme pomohli našim klientom získať späť.

Radi vám v tomto článku pod zachovaním anonymity predstavíme našich konkrétnych  klientov, ich životné situácie a výšku ich skutočných daňových preplatkov, ktoré im boli pripísané na ich bankový účet.

 

Klient 1: získaný daňový preplatok vo výške 5.213,05 eur

Klient 1 je slobodný a má jedno dieťa. V roku 2021 dosiahol zdaniteľné príjmy vo výške 79.220,28 eur a na dani z príjmu v daňovej triede 1 odviedol 18.864,00 eur a na príspevku do fondu solidarity sumu 227,05 eur.

Klientovi sme na základe jeho informácií o jeho skutočných výdavkoch spojených s dosiahnutím príjmu v v roku 2021 uplatnili výdavky dvojitej domácnosti (platbu nájmu v Nemecku a cesty na Slovensko) v celkovej výške 10.022,00 eur, cesty do práce v rámci Nemecka vo výške 499,50 eur, výdavky na telefón v celkovej výške 1.696,00 eur a životné poistenie. Klientovi bol zohľadnený nárok na nezdaniteľné minimum na jedno dieťa.

Ak by tieto výdavky klientovi uplatnené neboli, vznikol by mu za rok 2021 nedoplatok na dani vo výške -2,24 eur.

 

Klient 2: získaný daňový preplatok vo výške 4.573,00 eur

Klient 2 je ženatý muž. Deti nemá. V roku 2021 dosiahol príjem vo výške 56.948,82 eur a bol zdaňovaný v daňovej triede 4. Na dani z príjmu mu zamestnávateľ v priebehu roka odviedol sumu 10.589,00 eur. Jeho manželka žije na Slovensku a nemala žiaden zdaniteľný príjem.

Klientovi sme podľa jeho požiadavky uplatnili len zvýšené výdavky na stravu pri externej činnosti vo výške 1.302,00 eur a paušálne výdavky na pracovné prostriedky vo výške 103,00 eur.

Bez týchto výdavkov by klientovi vznikol daňový preplatok vo výške 4.339,00 eur, čo je o 234,00 eur menej. Aj to by bol určite krásny preplatok a to hlavne z toho dôvodu, že sme podávali spoločné zdanenie manželov a manželka nemala žiadne príjmy.

Daňové priznanie v Nemecku (vrátenie daní z Nemecka)

Klient 3: získaný daňový preplatok vo výške 4.341,08 eur

Klientka 3 je rozvedená žena s jedným študujúcim dieťaťom ubytovaným mimo domu. Klientka v roku 2021 dosiahla príjmy vo výške 37.893,00 eur a na dani v daňovej triede 1 odviedla na dani sumu 5.228,88 eur a na cirkevnej dani sumu 470,53 eur.

Klientke sme podľa jej žiadosti uplatnili výdavky dvojitej domácnosti v celkovej výške 6.000,00 eur, paušálne výdavky na pracovné pomôcky vo výške 103,00 eur, zvýšené výdavky na stravu a cesty v súvislosti sa jej pracovnými cestami. Na dieťa, ktoré stále študuje, sme uplatnili nezdaniteľné minimum na dieťa, nezdaniteľné minimum na vzdelávanie a daňovú úľavu pre samovychovávajúcich. Okrem toho sme na druhé dieťa uplatnili finančnú podporu.

Ak by sme neuplatnili žiadne výdavky, vznikol by preplatok na dani vo výške 4,28 eur. Ak by boli uplatnené len výdavky dvojitej domácnosti, preplatok na dani by predstavoval len sumu 1.649,09 eur.

 

Klient 4: získaný daňový preplatok vo výške 3.571,00 eur

Klient 4 je slobodný a nemá deti. V roku 2021 dosiahol zdaniteľné príjmy vo výške 30.880,00 eur a na dani z príjmu v daňovej triede 1 odviedol sumu 4.947,30 eur.

Klientovi sme na základe jeho informácií o jeho skutočných výdavkoch spojených s dosiahnutím príjmu v v roku 2021 uplatnili výdavky dvojitej domácnosti (platba nájmu v Nemecku) v celkovej výške 6.718,00 eur, cesty na Slovensko vo výške 1.211,85 eur a cesty do práce v rámci Nemecka vo výške 378,00 eur. Okrem toho, si klient platil životnú poistku a sumou 4.000,00 eur ročne finančne podporoval svojho otca.

Všetky uplatnené výdavky klientovi nemecký daňový úrad uznal. Ak by sme ich klientovi neuplatnili, vznikol by preplatok na dani vo výške 768,00 eur. Už len finančná podpora otca priniesla preplatok na dani vo výške 902,00 eur.

 

Klient 5: získaný daňový preplatok vo výške 3.528,00 eur

Klient 5 je slobodný muž, nemá deti. Bol zdaňovaný v daňovej triede 1 a pri príjme 31.116,50 eur odviedol na dani z príjmu 3.547,00 eur.

Keďže klient vykonáva tzv. externú činnosť, uplatnili sme mu zvýšené výdavky na stravu v celkovej výške 6.860,00 eur, výdavky na ubytovanie vo výške 4.800,00 eur, výdavky na cesty v celkovej výške 7.232,00 eur a výdavkový paušál na pracovné prostriedky vo výške 103,00 eur. Pri výdavkoch na cesty má klient nárok na ich uplatnenie v režime Reisekosten, nie len v rámci jednoduchého vzdialenostného paušálu.

Ak by sme klientovi tieto výdavky neuplatnili, vznikol by za rok 2021 nedoplatok na dani vo výške -1,00 eur. Ak by klientovi boli uplatnené len jednoduché cesty, preplatok na dani by predstavoval len sumu 725,00 eur.

 

Klient 6: získaný daňový preplatok vo výške 2.416,00 eur

Klient 6 je ženatý muž s dvoma deťmi. V roku 2021 bol zdaňovaný v daňovej triede 1. Pri príjme 59.980,68 eur odviedol na dani z príjmu sumu 11.593,96 eur. Manželka pracuje mimo Nemecka a dosiahla zdaniteľné príjmy 19.679,00 eur. Pre klienta sme požiadali o spoločné zdanenie, na deti sme uplatnili nezdaniteľné minimum.

Klient pracuje na dopravnom prostriedku, má teda nárok na zvýšené výdavky na stravu. Tieto sme klientovi uplatnili. Bez nich a pri samostatnom zdanení by vznikol preplatok na dani vo výške 282,00 eur.

 

Klient 7: získaný daňový preplatok vo výške 1.443,00 eur

Klientka 7 samostatne vychováva dve deti. Pri príjme 21.363,79 eur odviedla na dani v daňovej triede 1 daň z príjmu vo výške 1.725,20 eur.

Klientke sme uplatnili daňovú úľavu pre samovychovávajúcich, keďže spĺňa potrebné podmienky a výdavky dvojitej domácnosti. Bez tejto uplatnenej úľavy by preplatok na dani predstavoval sumu 647,00 eur.

 

Ako si podať nemecké daňové priznanie?

Nemecké daňové priznanie si môžete podať vo vlastnej réžii, osobne na nemeckom daňovom úrade, prostredníctvom mobilnej aplikácie, alebo sa obrátite na zamestnávateľa, svojpomocné združenie, známeho či daňového poradcu. Avšak pozor! Nie je poradca ako poradca.

Veľmi dôležité Mnohí vám vedia nemecké daňové priznanie spracovať, ale otázne je, s akým výsledkom. Nie je až také ťažké zvoliť výhodnejšie spoločné zdanenie manželov, opísať príjmy, uplatniť jednoduché výdavky. Ale stačí vám to? Nebolo možné získať viac? Vie spoločnosť, na ktorú ste sa obrátili, čo je to daňová úľava pre samovychovávajúceho, čo je to finančná podpora osôb, zvýšené výdavky na stravu pri externej činnosti, mobilitná prémia, výdavky na zdravotnú starostlivosť, paušál na ubytovanie pre vodičov kamiónov, alebo ako uplatniť výdavky prepožičiavaným zamestnancom a podobne?

Spracovaniu nemeckých daňových priznaní sa venujeme už viac ako 14 rokov. Za ten čas sme nazbierali množstvo praktických skúseností a v snahe získať pre klientov čo najviac sa neustále zdokonaľujeme a vzdelávame.

Staňte sa aj vy našim klientom, zverte nám do rúk svoje nemecké daňové priznanie, získajte reálnu skúsenosť s našou spoločnosťou a pridajte sa k zástupu tisícov spokojných klientov.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)