Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Rakúsko finančne podporuje rodičov troch a viacerých detí

Ak pracujete v Rakúsku a máte tri alebo viac detí, môže vám byť poskytnutý príplatok na viacero detí, takzvaný Mehrkindzuschlag.

Príplatok na viacero detí predstavuje 20 eur mesačne na tretie a každé ďalšie dieťa. Musí sa oň požiadať zvlášť za každý kalendárny rok a môže byť vyplatený alebo zohľadnený pri podaní rakúskeho daňového priznania.

Ak nemáte žiaden zdaniteľný príjem, je možné požiadať príslušný orgán o vyplatenie tohto príspevku priamo.

Nárok na príplatok na viacero detí vzniká po splnení týchto podmienok

• daňovník poberá rakúske rodinné prídavky (Familienbeihilfe) na najmenej tri deti;
• zdaniteľný rodinný príjem v predchádzajúcom kalendárnom roku, v ktorom bola podaná žiadosť o vyplatenie Mehrkindzuschlag, nesmie presiahnuť istú sumu; príplatok na viaceré deti na jeden rok sa preto priznáva na základe príjmov za predchádzajúci rok; ročný príjmový limit, ktorý sa nesmie prekročiť, je 55 000 eur.

O vyplatenie Mehrkindzuschlag je možné požiadať aj v prípade, že rakúske rodinné prídavky poberá čiastočne matka a čiastočne otec, ak sa rodičia dohodnú, komu bude Mehrkindzuschlag vyplatený.

Kedy požiadať o príplatok Mehrkindzuschlag

O príplatok na viacero detí je možné požiadať kedykoľvek počas roka. Ohraničené je obdobie posledných piatich rokov od dátumu podania žiadosti o jeho vyplatenie na príslušnom rakúskom daňovom úrade.

Príplatok na viacero detí je zvyčajne vyplatený pri podaní rakúskeho daňového priznania. Bližšie informácie o rakúskom daňovom priznaní nájdete tu. Z tohto dôvodu je potrebné požiadať o vyplatenie príslušný orgán, t. j. rakúsky daňový úrad. Na tieto účely existujú špeciálne formuláre, ktoré sa rakúskemu daňovému úradu doručia spolu s rakúskym daňovým priznaním. Formuláre musia byť vyplnené a podpísané a predložené príslušnému orgánu alebo zaslané elektronicky. V prípade elektronickej žiadosti musia byť formuláre dodatočne predložené osobne alebo poštou.

Pri vyplnení formulára na uplatnenie Mehrkindzuschlag a otázkach súvisiacich s touto problematikou vám radi pomôžeme, neváhajte sa na nás obrátiť.

 

Zdroj: Finanzamt

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)