Rakúsko finančne podporuje rodičov troch a viacerých detí

Ak pracujete v Rakúsku a máte tri alebo viac detí, môže vám byť poskytnutý príplatok na viacero detí, takzvaný Mehrkindzuschlag.

Príplatok na viacero detí predstavuje 20 eur mesačne na tretie a každé ďalšie dieťa. Musí sa oň požiadať zvlášť za každý kalendárny rok a môže byť vyplatený alebo zohľadnený pri podaní rakúskeho daňového priznania.

Ak nemáte žiaden zdaniteľný príjem, je možné požiadať príslušný orgán o vyplatenie tohto príspevku priamo.

Nárok na príplatok na viacero detí vzniká po splnení týchto podmienok

• daňovník poberá rakúske rodinné prídavky (Familienbeihilfe) na najmenej tri deti;
• zdaniteľný rodinný príjem v predchádzajúcom kalendárnom roku, v ktorom bola podaná žiadosť o vyplatenie Mehrkindzuschlag, nesmie presiahnuť istú sumu; príplatok na viaceré deti na jeden rok sa preto priznáva na základe príjmov za predchádzajúci rok; ročný príjmový limit, ktorý sa nesmie prekročiť, je 55 000 eur.

O vyplatenie Mehrkindzuschlag je možné požiadať aj v prípade, že rakúske rodinné prídavky poberá čiastočne matka a čiastočne otec, ak sa rodičia dohodnú, komu bude Mehrkindzuschlag vyplatený.

Kedy požiadať o príplatok Mehrkindzuschlag

O príplatok na viacero detí je možné požiadať kedykoľvek počas roka. Ohraničené je obdobie posledných piatich rokov od dátumu podania žiadosti o jeho vyplatenie na príslušnom rakúskom daňovom úrade.

Príplatok na viacero detí je zvyčajne vyplatený pri podaní rakúskeho daňového priznania. Bližšie informácie o rakúskom daňovom priznaní nájdete tu. Z tohto dôvodu je potrebné požiadať o vyplatenie príslušný orgán, t. j. rakúsky daňový úrad. Na tieto účely existujú špeciálne formuláre, ktoré sa rakúskemu daňovému úradu doručia spolu s rakúskym daňovým priznaním. Formuláre musia byť vyplnené a podpísané a predložené príslušnému orgánu alebo zaslané elektronicky. V prípade elektronickej žiadosti musia byť formuláre dodatočne predložené osobne alebo poštou.

Pri vyplnení formulára na uplatnenie Mehrkindzuschlag a otázkach súvisiacich s touto problematikou vám radi pomôžeme, neváhajte sa na nás obrátiť.

Zdroj: Finanzamt

Zistite viac

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Kontaktovať TJ-Legal