Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Rakúsky detský bonus 2020 aj pre slovenských poberateľov

V súvislosti s odbremenením rodičov nezaopatrených detí prijali v Rakúsku zákon, ktorý pod názvom detský bonus (Kinderbonus) stanovuje aj jednorazovú finančnú pomoc.

Rakúska vláda a rakúsky parlament, podobne ako vlády a parlamenty iných krajín sveta, schválili viaceré opatrenia na pomoc v boji s ekonomickými dôsledkami pandémie koronavírusu.

Ako funguje rakúsky Kinderbonus 2020?

Nárok na detský bonus vo výške 360 eur vznikne u tých detí, na ktoré v septembri 2020 bude existovať nárok na rakúske prídavky na deti , tzv. Familienbeihilfe a spolu s rakúskymi detskými prídavkami v septembri 2020 bude detský bonus aj vyplatený. O tento príspevok nebude potrebné požiadať osobitne.

Občanom východoeurópskych štátov Európskej únie, ktorí na základe svojej zárobkovej činnosti v Rakúsku majú nárok na rakúske prídavky na deti, však zodpovední rakúski predstavitelia trocha radosť z tejto pomoci skalili. Tak, ako pri prídavkoch na deti odsúhlasili aj teraz indexáciu tejto finančnej pomoci.

Konkrétne to znamená, že výška detského bonusu bude prispôsobená štatisticky vyšším alebo nižším životným nákladom v krajinách, v ktorých deti žijú. Občanom Slovenska, ktorí v septembri 2020 budú mať nárok na rakúske prídavky na deti, preto v septembri na každé dieťa nevyplatia 360, ale len 230,76 eur a na každé dieťa žijúce v Česku, na ktoré bol v septembri 2020 nárok na rakúske prídavky, vyplatia 222,84 eur.

Dobrou správou však je, že momentálne pre indexáciu prídavkov prebieha voči Rakúsku konanie na Európskom súdnom dvore. Viacerí experti očakávajú rozsudok, ktorý potvrdí, že indexácia prídavkov a ďalších rodinných dávok nie je v súlade s európskou legislatívou. Po takomto očakávanom rozhodnutí si pravdepodobne bude možné požiadať aj o doplatok rozdielu medzi detským bonusom na deti žijúce v Rakúsku a detským bonusom na deti žijúce v inej krajine EÚ.

V spoločnosti TJ-Legal, s.r.o. aktuálne dianie pozorne sledujeme a len čo budeme mať potvrdené informácie, budeme ich zdieľať prostredníctvom našich komunikačných platforiem.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)