Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Rozvod vás vyjde ešte drahšie

Rozvod ovplyvní váš život po všetkých stránkach. Nielen vaše vzťahy, ale aj vašu peňaženku a dokonca aj preplatok daní.

Nevýhody v nemeckom daňovom priznaní

V Nemecku si už totiž ako rozvedený nielenže nemôžete podávať spoločné daňové priznanie manželov, ktoré je väčšinou výhodnejšie, ale ste aj preradený z daňovo „výhodnej“ daňovej triedy 3 do „nevýhodnej“ daňovej triedy 1 a sťahujú vám relatívne vysoké preddavky na daň a ani výživné platené bývalému manželovi či manželke v zahraničí nie je možné odčítať od základu dane.

Výživné pre partnera ako mimoriadne výdavky

Daňovník neporušuje pravidlá Európskej únie, keď si uplatní v nemeckom daňovom priznaní výživné platené rozvedenému manželskému partnerovi ako mimoriadne výdavky. To však len v prípade, ak rozvedený manželský partner žije v Nemecku.

Uplatnenie týchto mimoriadnych výdavkov všeobecne predpokladá, že tieto platby budú podľa paragrafu 22 nemeckého zákona o dani z príjmu prijímateľom výživného zdanené. Ak má rozvedený alebo trvalo odlúčený životný partner svoj trvalý pobyt v jednom z členských štátov Európskej únie, musí byť zdanenie platieb výživného zdokladované potvrdením príslušného zahraničného daňového úradu.

Ak žije rozvedený partner napríklad v Rakúsku, kde sa tieto príjmy nezdaňujú, nie je možné uplatniť si tieto platby rozvedenému partnerovi ako daňový výdavok. To isté platí aj pre Slovensko. Aj u nás patrí výživné (napríklad od rodiča, manžela) medzi nezdaňované príjmy, a preto si ich nemôžu Slováci pracujúci v Nemecku, ktorých rozvedený partner žije na Slovensku, uplatniť v nemeckom daňovom priznaní ako daňový výdavok.

Ak by mal rozvedený partner svoj trvalý pobyt v Nemecku, bolo by výživné v Nemecku zdanené a so súhlasom prijímateľa výživného by sa uskutočnilo zníženie základu dane o tieto mimoriadne výdavky.

 

Zdroj: iww.de

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)