Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Školenie zaručí vyšší nárok na vrátenie daní z Nemecka

Či už v Nemecku pracujete ako kuchár, stavbár alebo vodič autobusu, máte nárok uplatniť si náklady spojené so vzdelávaním pri znižovaní daňového základu.

Nemecký daňový úrad totiž uznáva náklady spojené so vzdelávaním v rámci vašej profesie.

Jedinou podmienkou je to, že spoločnosť, ktorej ste zverili do rúk svoju budúcnosť, vám po skončení školenia vystaví faktúru s presným popisom obsahu vzdelávania.

V praxi sa často stretávame s nákladmi spojenými so školeniami zváračov, vodičov kamiónov , elektrikárov. Teda často ide o manuálne povolania, ale daňový úrad uznáva náklady aj tým z vás , ktorí pracujete v kancelárii.

Potrebujete sa naučiť cudzí jazyk alebo programovať? Ak je to priamo spojené s vašou prácou, hoci aj budúcou, tak to spadá do kategórie nákladov, vďaka ktorým si znížite daňový základ a tým pádom aj priamo úmerne daň z príjmu.

Náš tip

Vzdelávajte sa a zároveň šetrite na dani. Nájdite si kvalitné kurzy, ktoré vás katapultujú po kariérnom rebríčku a pritom si nezabúdajte vypýtať potvrdenie o absolvovaní vzdelávania. Diplom ukážte šéfovi a pýtajte si viac, no a faktúru zašlite daňovému úradu a požadujte späť to, čo vám zo zákona patrí.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)