Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Spoločné zdanenie manželov v Nemecku

V Nemecku majú manželia možnosť podať jedno spoločné daňové priznanie. Čo to znamená a aké výhody to prináša?

spolocne zdanenie manzelov v nemecku

Pracovali ste v Nemecku v rokoch 2018 - 2021? Mohol vám vzniknúť nárok na vrátenie daní. Chcem vrátenie daní

Kedy môže byť spoločne zdanenie manželov podané?

Na to, aby vás mohol nemecký daňový úrad zdaniť spoločne, musíte spĺňať tieto podmienky:

  • musíte žiť v právoplatnom manželstve,
  • obaja partneri musia podliehať neobmedzenej daňovej povinnosti, teda musia byť daňovými rezidentmi Nemecka. Rezidencia pre oboch manželov sa žiada na základe splnenia podmienok, ktoré sa dokladujú priložením formulára EU/EWR k nemeckému daňovému priznaniu,
  • nesmiete byť od seba trvalo odlúčení.

Na spoločné zdanenie manželov stačí, aby manželský zväzok existoval aspoň jeden deň v roku. Ak manželia žijú oddelene po celý rok, zaobchádza sa s nimi ako so slobodnými.

Spoločné zdanenie sa oplatí vždy, ak je medzi platmi manželov zreteľný rozdiel v plate. V zásade platí, že čím väčší rozdiel v platoch, tým vyššie daňové zvýhodnenie.

Veľmi dôležité Na druhej strane, ak sú príjmy oboch manželov približne rovnaké, sčítanie príjmov a uplatňovanie rozdeľovacej tarify neprináša žiadnu výhodu oproti samostatnému zdaneniu manželov.

Využite v nemeckom daňovom priznaní spoločné zdanenie manželov, ak to je pre vás výhodné.

Ako funguje spoločné zdanenie manželov v Nemecku?

Pri spoločnom zdanení daňový úrad najskôr zisťuje príjmy manželov oddelene od seba a následne ich spočítava. Tento celkový príjem sa potom delí na polovicu. Pre túto polovicu sa z tabuľky daňových sadzieb určí príslušná daňová sadzba, ktorá sa následne zdvojnásobí. Touto konečnou sadzbou sa zdaní už len príjem dosiahnutý v Nemecku.

Veľmi dôležité Druhou výhodou spoločného zdanenia je dvojnásobné nezdaniteľné minimum. Spoločné nezdaniteľné minimum pre manželov v roku 2020 je vo výške 18.816,00 eur, zatiaľ čo pri samostatnom zdanení je to 9.408,00 eur. V praxi to znamená, že prvých 18.816,00 eur spoločných príjmov sa nezdaňuje. To je hlavný dôvod vyšších preplatkov daní pri spoločnom zdanení manželov.

A však je potrebné poznamenať, že nie vždy majú manželia nárok na spoločné zdanenie. Pre spoločné zdanenie manželov je potrebné spĺňať tieto podmienky:

  • obaja sú daňoví rezidenti Nemecka,
  • spoločné príjmy manželov z Nemecka musia predstavovať minimálne 90% ich celosvetových príjmov v danom roku,
  • spoločné príjmy manželov mimo Nemecka musia byť nižšie ako ¾ nezdaniteľného minima v Nemecku. Čiže príjmy manželov mimo Nemecka v roku 2020 by nemali presiahnuť sumu 14.112,00 eur.

Aké sú príklady na spoločné zdanenie v Nemecku?

Pre lepšie vysvetlenie si v nasledujúcej tabuľke znázornime štyri najčastejšie príklady uznaného, resp. zamietnutého spoločného zdanenia manželov:

2020 1. príklad 2. príklad 3. príklad 4. príklad
Manžel príjem z Nemecka Odpracoval celý rok – 32.000,00 € Odpracoval celý rok – 32.000,00 € Odpracoval v Nemecku 7 mesiacov – 15.000,00 € Odpracoval v Nemecku 6 mesiacov – 10.000 €
Manžel príjem zo Slovenska 0,00 € 0,00 € Odpracoval 4 mesiace na Slovensku – 8.000 € Bol vysielaný do inej krajiny (mimo Nemecka) – 10.000 €
Manželka príjem zo Slovenska 5.000,00 € 15.000,00 € 8.000,00 € 7.000,00 €
Príjmy manželov SPOLU (mimo Nemecko) 5.000,00 € 15.000,00 € 16.000,00 € 17.000,00 €
Spoločné nezdaniteľné minimum v Nemecku v roku 2020 14.112,00 € 14.112,00 € 14.112,00 € 14.112,00 €
Spoločné zdanenie manželov Je možné Nie je možné Nie je možné Nie je možné

 

1. Príklad

V prvom príklade môžete vidieť najtypickejší spôsob spoločného zdanenia manželov v Nemecku. Manžel Peter bol v zdaňovacom roku 2020 zamestnaný v Nemecku ako zamestnanec a z pracovných dôvodov udržiaval dvojitú domácnosť. V Nemecku počas roka dosiahol príjem 32.000,00 eur. Manželka Eva v zdaňovacom roku 2020 žila na Slovensku v ich rodinnom dome a podľa potvrdenia EU/EWR zo slovenského daňového úradu, ktorý je povinnou prílohou nemeckého daňového priznania, dosiahla príjem 5.000,00 eur. Ich spoločný príjem mimo Nemecka, je teda 5.000,00 eur, čo je hlboko pod nezdaniteľným minimom v Nemecku v roku 2020. Daňovník Peter a jeho manželka Eva požiadali o spoločné zdanenie manželov, ktoré im bolo uznané, pretože spĺňajú podmienky spoločného zdanenia. Tento príklad je v praxi najčastejší a pri spoločnom zdanení manželov aj najvýhodnejší.

2., 3. a 4. Príklad

V druhom, treťom a štvrtom príklade môžete vidieť, že spoločné zdanenie manželov NIE JE možné, pretože vo všetkých troch prípadoch spoločný príjem manželov mimo Nemecka počas roka 2020 presahuje hranicu ¾ nezdaniteľného minima v Nemecku 14.112,00 eur.

Daňovník Peter bol v zdaňovacom roku 2020 taktiež zamestnaný v Nemecku ako zamestnanec a v jednotlivých príkladoch je uvedené, že dosiahol vždy istý príjem z Nemecka, ako aj mimo Nemecka. Jeho manželka Eva žila a pracovala na Slovensku, kde počas roka nadobudla príjmy, ktoré po sčítaní s príjmami manžela presahujú ¾ nezdaniteľného minima v Nemecku v roku 2020. V takomto prípade nemecký daňový úrad môže zamietnuť spoločné zdanenie manželov, pretože podmienka spoločného zdanenia nie je splnená a manžela Petra môže nemecký daňový úrad zdaniť samostatne.

 

Nezdaniteľné minimum v Nemecku

Rok Suma pri spoločnom zdanení ¾ pri spoločnom zdanení
2019 18.336 eur 13.752 eur
2020 18.816 eur 14.112 eur
2021 19.488 eur 14.616 eur

 

Ak rozmýšľate, či patríte medzi daňovníkov, ktorí môžu podať spoločné zdanenie manželov v Nemecku, obráťte sa na nás, radi vašu konkrétnu situáciu posúdime a navrhneme vám najlepšie riešenie priamo pre vás.

 

Zdroje: vlh.de, sis-verlag.de, lohnsteuer-kompakt.de, pixabay.com (ilustračná fotografia)

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)