Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Spôsob zasielania daní britským daňovým úradom (HMRC)

Ak ste o vrátenie daní z UK požiadali sami, HMRC vám preplatok daní pošle na bankový účet. Ak ste vo vašej žiadosti uviedli, aby vám preplatok zaslali šekom, HMRC vám šek s preplatkom daní zašle na adresu.

Vrátenie daní s pomocou TJ-Legal

Ak ste požiadali o zaslanie preplatku prostredníctvom našej spoločnosti TJ-Legal a uviedli ste, že máte záujem o zaslanie na bankový účet, zašle HMRC preplatok daní na britský bankový účet našej spoločnosti TJ-Legal tak, že šek s preplatkom daní pošle poštou na adresu banky.

Banka spracuje šek a jeho hodnotu pripíše na bankový účet. Tento proces trvá asi jeden týždeň. Preto vám váš preplatok daní príde neskôr, aj keď ste už prijali vašu kalkuláciu.

Takýmto spôsobom zabezpečujeme, aby naši klienti neplatili dodatočné bankové poplatky.

Preplatenie zahraničného šeku bankou

Občas sa stane, že HMRC sa unáhli a preplatok daní zašle klientovi šekom aj v prípade, že požiadal o vrátenie daní z Anglicka na bankový účet. V takom prípade máte dve možnosti. Buď si šek necháte preplatiť v (slovenskej) banke, alebo požiadate o zrušenie šeku a vystavenie platby na bankový účet.

Ak si necháte šek preplatiť v banke, môžete ho nechať spracovať vo Všeobecnej úverovej banke alebo v banke Unicredit.
Vo VÚB banke nemusíte mať vedený účet. Poplatok za spracovanie šeku je 1 % jeho hodnoty alebo minimálne 30 eur. Maximálny poplatok je stanovený len pri prijatí hodnoty šeku na bankový účet a to vo výške 70 eur.

V banke Unicredit musíte mať vedený účet. Poplatok za spracovanie šeku je 1 % z hodnoty šeku alebo minimálne 10 eur. Maximálny poplatok je stanovený na 100 eur. Čas spracovania šeku oboma bankami je 4 až 6 týždňov.

Stornovanie šeku s preplatkom daní

Ak požiadate o zrušenie šeku, banke nebudete musieť platiť poplatky. Naša spoločnosť TJ-legal požiada o storno šeku. Čas potrebný na tento úkon je 4 až 6 týždňov. Následne HMRC získa autorizáciu na zaslanie šeku na adresu našej britskej banky. Celkovo tak môžete počítať s časom spracovania asi 2 mesiace od podania žiadosti o zrušenie šeku.

Hoci ste o vrátenie daní z Anglicka, UK nežiadali, HMRC väčšinou zašle preplatok daní automaticky do 2 rokov od skončenia daňového roku, v ktorom ste pracovali, na vašu poslednú známu adresu.

Automatické vrátenie daní z UK

V posledných mesiacoch HMRC zaviedol zmenu pri vyplácaní daňových preplatkov. Najskôr na vašu poslednú známu adresu zašle kalkuláciu s výpočtom preplatku, na ktorej sa nachádza odkaz na internetovú stránku daňového úradu, kde môžete zadať číslo vášho bankového účtu.

Pokiaľ číslo bankového účtu nezadáte do 45 dní, HMRC vám automaticky zašle šek na vašu poslednú známu adresu.

Systém zatiaľ nie je dokonalý a potrebuje vyladiť. Na prihlásenie do systému ja potrebné potvrdiť vašu identitu odpoveďami na niekoľko otázok. Niektorí klienti majú problém prejsť cez overenie aj napriek tomu, že do systému zadávajú správne odpovede. V takomto prípade je potrebné počkať na zaslanie šeku.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)