Ste nespokojný s rozhodnutím rakúskeho daňového úradu?

Prijali ste od rakúskeho daňového úradu rozhodnutie (Einkommensteuerbescheid), ale s výškou vypočítaného daňového preplatku či nedoplatku nesúhlasíte? Máte na to právo, rovnako ako možnosť sa proti danému rozhodnutiu odvolať. K dispozícii máte hneď viacero nástrojov.

Odvolanie (Beschwerde)

Klasické odvolanie môžete poslať vtedy, ak zistíte, že vám neboli uznané niektoré odpočítateľné položky, alebo vám nebol zohľadnený napríklad príspevok pre samoživiteľa (Alleinverdienerabsetzbetrag), čo spôsobilo zníženie výšky preplatku. Výhodou je, že v odvolaní môžete uviesť aj také skutočnosti, na ktoré ste v daňovom priznaní zabudli.

Dôležité je dodržať lehotu jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva priamo na daňový úrad, ktorý rozhodnutie vystavil. Rakúsky daňový úrad akceptuje len písomnú formu odvolania (najlepšie zaslanú doporučene) a elektronické podanie cez FinanzOnline. Odvolania prostredníctvom telefónu a e-mailu nie sú akceptované.

Odvolanie a pozastavenie daňovej povinnosti (Aussetzungsantrag der Einhebung)

Odvolanie je možné podať aj v prípade, že vám bol rakúskym daňovým úradom stanovený nedoplatok. Lehota splatnosti pohľadávky sa nemení ani po odoslaní odvolania a vy ste povinný ju zaplatiť. Z tohto dôvodu je dôležité spolu s odvolaním zaslať aj žiadosť o odklad vymáhania nedoplatku tzv. Antrag auf Aussetzung der Einhebung. Tým sa pozastaví lehota na jeho splatenie, až kým nebude vystavené nové rozhodnutie. Ak bude vaše odvolanie zamietnuté a výška nedoplatku sa nezmení, tak vám budú pripočítané aj úroky z pozastavenia vo výške 1,38 % z dlžnej sumy.

Odvolanie a stiahnutie podania daňového priznania (Zurückziehen der Arbeitnehmerveranlagung)

Prijali ste rozhodnutie rakúskeho daňového úradu s nedoplatkom a daňové priznanie ste podávali dobrovoľne? Aj v takom prípade máte právo sa odvolať a stiahnuť podané daňové priznanie. Opäť netreba zabudnúť na lehotu podania do jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia úradu. Súčasťou stiahnutia podania daňového priznania by mala byť aj žiadosť o pozastavenie daňovej povinnosti.

Možnosť stiahnuť daňové priznanie však nemáte, ak ste zo zákona povinný podať daňové priznanie. Uvedenú pohľadávku musíte uhradiť v stanovenej lehote.

Ak ste nepodali odvolanie voči rozhodnutiu daňového úradu v stanovenej lehote jedného mesiaca, nezúfajte. Aj keď je rozhodnutie právoplatné, stále môžete požiadať o obnovenie zdaňovacieho konania, alebo podať žiadosť o zrušenie rozhodnutia.

Obnovenie zdaňovacieho konania (Wiederaufnahme des Verfahrens)

Ak sa objavia nové skutočnosti ovplyvňujúce zdaňovacie konanie, môžete rakúsky daňový úrad požiadať o obnovenie zdaňovacieho konania. Znamená to, že daňový úrad na základe vami zistených nových skutočností obnoví a nanovo spracuje daňové priznanie. Ide o skutočnosti, ktoré sú aktuálne so spätnou účinnosťou. Je potrebné ich nahlásiť do troch mesiacov od ich zistenia.

Žiadosť o zrušenie rozhodnutia o dani z príjmu (Aufhebung des Einkommensteuerbescheides)

Ak neprichádza do úvahy ani obnovenie konania, či stiahnutie priznania, máte možnosť do jedného roka od doručenia rozhodnutia podať žiadosť o zrušenie rozhodnutia. Predpokladom však je, že sa rozhodnutie rakúskeho daňového úradu ukáže ako nesprávne.

Nech už si zvolíte akýkoľvek nástroj zmeny rozhodnutia rakúskeho daňového úradu, nezabudnite ho dôveryhodne zdôvodniť a zdokladovať.
Ak váhate, či odvolanie voči rozhodnutiu podať, alebo nie, či má vôbec šancu na úspech, neváhajte sa na nás obrátiť . Naša spoločnosť TJ-Legal vám s tým rada pomôže.

Zdroje:

Na čo využijete vaše dane?

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Vrátiť dane