Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Uhradenie nedoplatku na bankový účet britského daňového úradu

Britský daňový úrad (HMRC) zvyčajne zúčtuje daňový nedoplatok v nasledujúcom daňovom roku.

Zúčtovanie nedoplatku prebehne automaticky ak:

  • Ste zamestnaný, tzn. že dane platíte cez vášho zamestnávateľa.
  • Výška vášho príjmu umožňuje vyrovnanie nedoplatku znížením vášho nezdaniteľného minima (Personal Allowance).
  • Dlhujete menej ako 3000 GBP.

HMRC vás písomne upozorní ako nedoplatok uhradiť v prípade, že ho nemôže zúčtovať jedným z hore uvedených spôsobov.

Ďalšie spôsoby zaplatenie daňového nedoplatku

Online

Písomná kalkulácia (P800) od HMRC vás informuje, či môžete daňový nedoplatok zaplatiť online.

Poštou

V prípade, že sa nachádzate v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie, môžete nedoplatok zaplatiť šekom alebo poštovou poukážkou. Poštové poukážky, ktoré HMRC posiela ale nie je možné zaplatiť na Slovensku.

Bankový prevod

Daňový nedoplatok môžete zaplatiť aj prostredníctvom bankového prevodu. Na šeku s nedoplatkom je uvedený účet, na ktorý je potrebné nedoplatok zaplatiť. Ak šek nemáte, použite účet HMRC Cumbernauld.

Detaily bankových účtov

Sort Code Číslo účtu Názov účtu
08 32 10 12001039 HMRC Cumbernauld
08 32 10 12001020 HMRC Shipley

Detaily bankových účtov pre medzinárodný prevod

BIC (Bank identifier code) IBAN (číslo účtu) Názov účtu
BARCGB22 GB62BARC20114770297690 HMRC Cumbernauld
BARCGB22 GB03BARC20114783977692 HMRC Shipley

Variabilný symbol – referenčné číslo platby

Pri platení nedoplatku prostredníctvom bankového účtu budete potrebovať 11 miestne referenčné číslo platby. To pozostáva z vášho 10 miestneho UTR čísla (Unique Tax Reference), po ktorom nasleduje písmeno K. Referenčné číslo platby môžete nájsť aj vo vašom online účte alebo na šeku.

Adresa banky, v ktorej má HMRC vedený účet

Barclays Bank PLC
1 Churchill Place
London
United Kingdom
E14 5HP

Čo sa stane v prípade, že nedoplatok neuhradíte

HMRC sa bude váš nedoplatok získať. Existuje niekoľko spôsobov, ktoré HMRC môže pre získanie nedoplatku použiť. Sú to napr.:

  • Priama zrážka platby z vašej mzdy
  • Inkasná spoločnosť
  • Exekúcia (ak žijete v Spojenom kráľovstve)
  • Zrážka z vášho bankového účtu (ak žijete v Spojenom kráľovstve)
  • Prostredníctvom súdu
  • Prinútením k osobnému bankrotu alebo zrušením vášho podnikateľského oprávnenia.

V prípade, že nedoplatok nemôžete uhradiť, odporúčame vám kontaktovať HMRC. Môžete požiadať o dlhší čas na uhradenie nedoplatku alebo požiadať o splátkový kalendár.

Zdroj: gov.uk

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)